Soud dal za pravdu maturantce. Nově se u testů bude zkoumat i obsah otázek
Po státní maturitě 2012 zadal ministr Fiala audit a ustanovil odbornou komisi pro revizi státních maturit

KOMPLIKACE loňských státních maturit

z komentářů pod „Otevřeným dopisem ministrovi školství Mgr. Josefu Dobešovi k nové státní maturitě“


Chcete-li se podělit i o svoji zkušenost s letošní státní maturitou, budeme rádi, když nám napíšete na maturantiproti@maturantiproti.cz.


MATURANTI 2011 UČITELÉ OSTATNÍ MASARYKOVO GYMNÁZIUM VSETÍN – UČITELÉ (zdroj: esborovna.webnode.cz)

MATURANTI 2011

Degradace kvality výuky

(…) Jsem studentka zdravotnické školy a nechápu, jak můžu být srovnávána se studenty gymnázií. (…) U nás se klade důraz na odbornost. (…) Když tohle „srovnávání bude pokračovat, tak všechny odborné školy zdegradují, protože se budou muset připravovat na státní maturitu. (…) V takovém případě se na odborné předměty nebude tolik přihlížet, nebo se z toho studenti zblázní.
Jana Laštovičková, Brno, maturantka 2011

(…) Kam se poděje odbornost na pedagogické škole, když se budou muset studenti 4 roky učit především matematiku a němčinu a na odborné předměty jako je psychologie nebo pedagogika nebude čas? (…)
Jana Kubálková, Krnov, maturantka 2011

Nedostatek času na přípravu ke státní maturitě

(…) Především si myslím, že jsme měli právo připravovat se 4 roky a ne, že v září/říjnu začínáme načítat četbu k maturitě, kterou jsme dle pokynů CERMATu měli načítat v průběhu 4 let...
Lucie Foitlová, Třebíč, maturantka 2011

Myšlenka státní maturity a zlepšení kvality vzdělávání je správná, ale dozvěděli jsme se o státní maturitě ve čtvrtém ročníku a to ještě se spoustou zmatků! (…)
Jana Zálešáková, Štramberk, maturantka 2011

Mně osobně nejvíce vadí to, jak k tomu všemu přijdeme my, studenti nástavbového studia, kteří musí za dva roky zvládnout to, na co jiní mají čtyři roky. Pokud bychom od začátku věděli, co nás čeká, dalo by se na to za ty dva roky celkem připravit. Před generálkou státních maturit ale pořád učitelé nevěděli, zda se tato forma maturit uskuteční, takže my jsme se to, že tyto maturity budou, dozvěděli půl roku předem. Za tak krátkou chvíli se na to opravdu připravit nedá. (…)
Kateřina Petková, Šumperk, maturantka 2011

(…) Většina maturitních ročníků byla nucena na poslední chvíli změnit osnovy a upustit od původně plánovaného studia ke školské maturitě, která na příslušných školách fungovala léta. (…) Maturita má být ohodnocením celého studia, a ne jen posledního roku, což se tedy v tomto případě nestalo. (…)
Lucie Sitarová, Brno, maturantka 2011

Špatná informovanost

Letos jsem maturoval v řádném termínu a ke všem písemným zkouškám jsem se přes ústní zkoušky prokousal. Avšak u slohové práce z českého jazyka zhruba v půli časového limitu přišel do třídy náš „úžasný“ zástupce a prohlásil: „Kdo bude mít více než 250 slov nebo jeden a půl listu A4, automaticky škrtáme a neopravujeme.“ Takže asi tušíte reakci všech našich studentů, kteří byli tak v polovině své slohové práce a měli něco okolo 300 slov. Nastalo vyškrtávání všech méně podstatných vět a slov, takové ukrajování textu. Což asi u většiny vedlo k tomu, že slohová práce ztratila smysl a návaznost, kterou jsme si v přípravném čase důkladně promýšleli. A po skončení slohové práce vyjdeme z učebny a zástupce nám s úsměvem na tváři oznamuje: „Teď jsem volal na CERMAT, je jedno, jak dlouhé to budete mít.“ Tohle mi jako seriózní chování nepříjde...
Ondřej Tioka, Křtiny, maturant 2011

(…) z matematiky student ani vyškolený maturitní komisař nevěděl, co je to kalkulátor bez grafického režimu (dokonce student musel poučit maturitního komisaře, který prošel školením, jaký typ kalkulátoru je povolen a že z matematiky není ústní zkouška, tyto dvě zásadní věci nevěděl). (…)
Jan Rýdel, Vyškov, maturant 2011

(…) Ústní zkouška z češtiny byla až komická, kdy ani profesoři nevěděli, na co se nás ptát. (…)
Martina Palová, maturantka 2011

(…) Dále bych zmínila, že se s námi jednalo velmi nefér (viz například nepovinné zkoušky nakonec budou na vysvědčení, ač se při přihlašování někdy v říjnu tvrdilo, že neúspěšné nepovinné zkoušky na vysvědčení být nemusí) (…)
Dominika Izáková, Praha, maturantka 2011

(…) Dále mě zneklidňuje, (…) že jsem zjistila, že profesoři, vyškolení k opravování slohových prací, se při školení nedozvěděli, jak přísně mají co bodovat. Tedy přísnější jsou schopni dát za dvě gramatické chyby 3 body z 5 a mírní zase plný počet. (…)
Kateřina Puczoková, Brno, maturantka 2011

(…) Nemyslím si, že se na státní maturity v této podobě dokáže člověk dokonale připravit. Měla jsem k dispozici tři učebnice určené k nové podobě maturity a všechny mi byly dokonale k ničemu. (…)
Kristýna Mikolášová, Prostějov, maturantka 2011

(…) A nejhloupější na tom všem mi přijde, že pokud (až se – hurá – dozvím výsledky) neprojdu, tak naprosto netuším, jak se na to lze připravit lépe.
Lucie Rubínová, Praha, maturantka 2011

Neobjektivita, nesrovnatelnost

(…) Také bych ráda dodala, že především nesjednocují vůbec nic (pokud naučíte žáka na učilišti, že „tato kniha je napsána česky, latinkou a byl podle ní natočen pěkný film“, potom tento žák i s touto odpovědí maturitou projde s pěknou známkou, navzdory tomu student gymnázia by po takovéto odpovědi „měl být rád za čtyřku“). (…)
Kateřina Adámková, Brno, maturantka 2011

… státní maturity nejsou zcela státními maturitami – vezměme jen fakt, že pracovní list na ústní zkoušku z českého jazyka a literatury si smí vytvořit každá škola sama (otázky na jednotlivých školách se tedy mohou diametrálně lišit. (…)
Gabriela Göttelová, Praha, maturantka 2011

(…) Jak se můžou srovnávat školy, když ústní maturitu hodnotí učitelé. U nás na škole byly velké rozdíly, a to právě jen díky učitelům. (…)
Karel Himmer, maturant 2011

(…) Horší už je to s hodnocením, protože ve chvíli, kdy je tato zkouška hodnocena na každé škole někým jiným (většinou tím, kdo nás učil), tak ta osoba zajisté přidá své sympatie či antipatie do hodnocení (určitě rozhoduje i aktuální nálada) a dochází k devalvaci příslušného bodového ohodnocení (…) Jsem přesvědčen, že při vytažení stejného díla, stejného přednesu žákem, by hodnocení na dvou školách bylo jiné minimálně o jeden bod. (…)
Jiří Brabec, Praha, maturant 2011

(…) Chtěla bych poukázat také na určitou „neférovost“ v ústních státních maturitách. Pokud nás, tedy maturanty, chtějí objektivně srovnat, nemohou nás přeci zkoušet učitelé, kteří nás znají 8 let a kteří od nás něco očekávají. Můj příklad: zkoušela mě učitelka, o které celá škola ví, že je přísná. Hodně mladších žáků se přišlo na moji maturitu podívat, protože vědí, že mi čeština jde. Celé osmileté gymnázium jsem dostávala na vysvědčení jedničku (od té učitelky, jež mě zkoušela). U maturity jsem dostala 5 bodů z 9, protože se ode mě hodně očekávalo. Oproti tomu moji spolužáci, kteří celou dobu studia jen tak tak procházeli, získali více bodů, neboť učitelka byla ráda, že alespoň něco řekli. (…)
Pavlína Veverková, Praha

(…) jsem velmi zarmoucen i průběhem ústní části a to zejména odlišným hodnocením a náročností, která rozhodně nebyla na všech školách stejná. (…) Stejně tak slohové práce nemohou být nikdy objektivní, když CERMAT přenechal hodnocení na školách.
Michal Beneš, Praha, maturant 2011

(…) Pojem „jednotná maturita“ je asi velmi relativní. Pro mě z toho plyne, že všichni maturanti mají psát tytéž testy. Zvláštní. Kategorie PUP (zvýhodněná navýšeným časem a kompenzačními pomůckami) dostala jiné testy než ostatní studenti. (…)
Tereza Dvořáková, Brno, maturantka 2011

(…) Navíc žáci s SPU nebo FP měli odlišné varianty testů. (…)
Matěj Mihal, Chomutov, maturant 2011

Průběh maturit

(…) Na jedné škole studenti opisují, na druhé je hlídají.… (…)
Alžběta Závodníková, Brno, maturantka 2011

(…) Studenti učilišť opisovali, kde se dalo, a samotní kantoři jim rádi poradili jen proto, aby si zachovali dobré jméno školy. (…)
Ivana Bártíková, Jaroměřice nad Rokytnou, maturantka 2011

Zajímalo by mě, jak je možné, že v mnoha případech mohli mít studenti při písemných maturitách na stole notebooky, telefony, mohli si radit po celé třídě a profesor s tím nic neudělal? (…)
Michaela Buschová, Praha, maturantka 2011

U nás to probíhalo tak, že někteří studenti v didaktickém testu z anglického jazyka používali slovník v mobilním telefonu a nestalo se jim nic jiného, než že byli ústně napomenuti. Další vypracovávali testy na části a pak od sebe opisovali. (…)
Anna Hedrichová, Olomouc, maturantka 2011

(…) zasekávající se nahrávka k poslechovému testu z RJ (…)
Ivana Blažková, Šumperk, maturantka 2011

(…) V anglickém jazyce byla nahrávka s poslechem dost nekvalitní a chvílemi nebylo rozumět vůbec. (…)
Klára Miklošková, Kroměříž, maturantka 2011

(…) V angličtině přeskakovalo CD s nahrávkou. (…)
Alžběta Závodníková, Brno, maturantka 2011

Didaktické testy

Ještě bych chtěl podotknout, že mne velmi překvapil způsob, jakým byly sestaveny didaktické testy z cizích jazyků, maturoval jsem totiž ze třech a z každého testu bylo patrné, že jej sestavil někdo, kdo nemá absolutně ponětí o úrovni slovní zásoby středoškoláka, jelikož použité lexikum bylo buď značně primitivní, anebo naopak naprosto mimo rámec běžného použití (to se týkalo i témat, která vyžadují určitou speciální slovní zásobu – služby, věda a technika apod.) a bylo tedy i mimo rámec toho, co by měl středoškolák zvládnout. (…) Proto považuji za vhodné, aby byl obsah didaktických testů detailně prodiskutován s odbornou veřejností, tedy hlavně s učiteli. Nabyl jsem totiž dojmu, že test sestavoval někdo, kdo neměl žádné zkušenosti s výukou na střední škole.
Petr Jedlička, Brno, maturant 2011

Vědomosti z hodin češtiny za celý můj život se mi hodily tak u 3 otázek, maturitní test z češtiny nemůže být postaven jen na porozumění textu.
Lucie Brachtlová, Brno, maturantka 2011

(…) Ve vyšší úrovni českého jazyka se mimo jiné objevovaly, pro maturitu z českého jazyka, nesmyslné dějepisné otázky (např. článek o Ludvíku Napoleonovi). Kdo nematuroval z dějepisu, popřípadě nečetl celý text, ze kterého ukázka pocházela, dost dobře nemohl na tuto otázku správně odpovědět. (…)
Nikola Krčanová, Praha, maturantka 2011

(…) Za všechny zmíním příklad, kdy máme čistě na základě předloženého textu odpovědět, zda Honza odhodil plášť, přičemž v textu je napsáno, že jej odložil, ale hrdinové jej obecně odhazují. Správná odpověď by tedy byla ne, podle textu Honza plášť neodhazuje. Předpokládám, že CERMAT chtěl slyšet odpověď opačnou. (…)
Jakub Švec, Praha, maturant 2011

(…) Nevím, v čem se má díky této maturitě zvednout úroveň středních škol, když se, narozdíl od předešlých let, dá v českém jazyce naučit maximálně na jednu třetinu otázek a ostatní jsou buď nejednoznačné, nevhodně položené nebo je odpověď na základě logického myšlení. (…)
Lenka Malinovská, Pec pod Sněžkou, maturantka 2011

(…) Test z českého jazyka obsahoval několik otázek, které byly nejednoznačné, některé dokonce obsahovaly pravopisné chyby… (…)
Matěj Vaňátko, Hostinné, maturant 2011

(…) Vyšší úroveň maturity z AJ byla směšná. E-mail, jehož layout je nadepsán česky a poslech krátkých a prázdných dialogů – to je po osmi letech AJ opravdu urážející. (…)
Marie Salomonová, Praha, maturantka 2011

Písemné práce

(…) V porovnání zkoušky z ČJ – 60 minut test a 25 minut na přípravu slohové práce + 60 minut na zpracování a výběr z 10 témat, zatímco v němčině 60 minut na test, kde bylo zdaleka více otázek než v češtině a slohové práce byly bez přípravy se stejným počtem slov a 2 témata daná. (…)
Jarmila Hubená, Velké Opatovice, maturantka 2011

(…) Jak zde bylo řečeno, naprostý nepoměr času v ČJ a cizím jazyce, jak můžu mít v cizím jazyce na slohovku méně času než v češtině? (…)
Pavla Francová, Brno, maturantka 2011

(…) Ačkoliv s němčinou nemám problém, tak jsem slohovou práci stihla tak tak. Jako student večerní formy nejsem schopna napsat ji na téma: Kde jste byla na školním výletě? (…)
Jana Krejčí, Brno, maturantka 2011

Písemná část maturity z anglického jazyka je opravdu pitomost. Člověk místo přemýšlení nad kvalitou textu počítá slova, aby náhodou nepřetáhl váš tzv. strop.
Adam Kot, Praha, maturant 2011

(…) Napsat v angličtině 70 až 80 slov? Psát maturitní slohovou práci tím způsobem, že musíte neustále počítat slova a ke konci každé vyškrtávat, je opravdu stupidní.
Neboli přeložte zadání do angličtiny a podepište se!
Zuzana Tomková, Praha

Nezveřejnění zadání didaktických testů a správných výsledků

Velice mi vadí, že didaktické testy a jejich správné odpovědi nebudou zveřejněny. CERMAT se dokonale zbavuje odpovědnosti za sporné otázky. V případě zveřejnění testů by se totiž zvedla vlna stížností. (…)
Veronika Prokůpková, Brno, maturantka 2011

(…) CERMAT si je vědom odbyté práce, nechce přijímat žádnou kirtiku (i když o tom demokracie je), a proto se snaží všemi možnými prostředky testy skrýt. (…)
Martin Bufu Čermák, Brno, maturant 2011

(…) Dále také kritizuji utajení testů po jejich napsání a vyhodnocení a v neposlední řadě nemožnost zjistit vlastní výsledek před samotným předáním maturitního vysvědčení. (…)
Michal Breník, Praha, maturant 2011

S jednotnou maturitou souhlasím, ale chci okamžité zveřejnění výsledků a veřejnou oponenturu.
Petr Vnenk, Teplice, maturantka 2011

(…) Navíc nezveřejnění a nemožnost kritiky široké veřejnosti se zde jeví více než podezřele. (…)
Andrea Theimerová, Ostrava, maturantka 2011

Nezveřejnění klíče-správných odpovědí mi přijde přinejmenším urážkou a vrcholem arogance. Je to naprosté minimum, co pro nás po těch všech jobovkách mohou udělat (…)
Rosalie Dančová, Praha, maturantka 2011

(…) Nechápu záporný postoj Cermatu ke zveřejnění testů se správnými výsledky. Argument, že by mohli být za pár let použity znovu, je směšný. Vždyť zveřejnění výsledků opětovnému použití vůbec nebrání, pokud tedy Cermat nemá v plánu použít příští rok testy naprosto stejné. (…)
Jakub Skrzeczek, Ostrava, maturant 2011

Když testy nejsou veřejně přístupné, nemohou maturanti podat žádost o přezkoumání výsledků státní části maturitní zkoušky. Žádost musí být odeslána na MŠMT ve lhůtě do 5 dnů od doby, kdy se výsledek maturant dozví (§82 školského zákona). Pokud nemají maturanti žádost podloženu konkrétně, například chybou ve vyhodnocení testů, nemají v přezkumném řízení šanci uspět, protože odůvodnění musí být založeno na konkrétní, chybně ohodnocené, odpovědi v didaktickém testu nebo na nejednoznačnosti zadání či odůvodnění, že jeho odpověď je také správná a měla by být rovněž bodově ohodnocena. Tyto podklady jsou však pro maturanty VEŘEJNĚ NEPŘÍSTUPNÉ. Asi budou zpřístupněny až 26. 9., po termínu možnosti podat přezkoumání. Přestože má každý maturant podle §82 odst. 4 právo „nahlédnout do všech materiálů týkajících se jeho osoby, které mají význam pro rozhodnutí o výsledku zkoušky“.
Jan Metelka, Praha

(…) Proč CERMAT neumožňuje veřejnou oponenturu? Kdo mi zaručí, že se nebude opakovat selhání jako u maturitní generálky, kdy bylo chybně vyhodnoceno nejméně 10% testů? (…)
Marek Bogdanowicz, Praha, maturant 2011

Pozdní zveřejnění výsledků maturit

(…) Studenti si kvůli vašemu zbytečnému prodlužování nemůžou shánět práci, protože neví, jestli maturitu vůbec udělali. (…)
Michal Zbur, Kroměříž, maturant 2011

(…) Jsem jeden z těch, co nemyslí na vysokou školu a chystají se už do práce. Nutno říci, že kdybychom už znali výsledky našich testů, řada z nás již mohla nějaký čas pracovat. (…)
Martin Chabr, Ústí nad Labem, maturant 2011

Třicátého prvního května jsem byla naposledy ve škole. Na VŠ ani VOŠ se nechystám. Uběhlo již 7 dní, kdy jsem si mohla plnohodnotně hledat zaměstnání, jenže nemůžu, protože nevím, zda jsem ve zkoušce dospělosti byla úspěšná. (…)
Barbora Maroušková, Volyně, maturantka 2011

UČITELÉ

Vysoké nároky na učitele

(…) Nepřináší studentům nic (jenom neúměrný stres a nejistotu) a učitelům pouze neúnosné navršení nesmyslné administrativy a odvádí je tak od práce s nematurujícími studenty. (…)
Radmila Janoušková, Lanškroun, učitel

(…) Jestliže po technické stránce vše proběhlo na školách relativně bez problémů, pak to bylo jen díky vyššímu pracovnímu nasazení všech zaměstnanců a na úkor jiné práce.
Hana Kašparová, Kolín, učitelka

(…) že ač státní maturita, učitelé si mnoho pracovních listů na český jazyk a cizí jazyky museli vytvořit sami. Jak je v českém školství zvykem, tak samozřejmě zdarma! (…)
Jana Holubová, Praha, učitelka SŠ

Neobjektivita, nesrovnatelnost

Maturita je přes proklamovanou snahu o objektivitu daleko subjektivnější než předtím, protože učitelé zkoušejí vlastní žáky a školy budou prý hodnoceny podle úspěšnosti studentů. Takže je v zájmu učitelů i školy dávat všem maturantům maximum bodů za ústní i písemnou zkoušku, abychom své maturanty nepoškodili přísným hodnocením. To, za co dříve žák dostal z angličtiny 3, mohlo být při současné maturitě hodnoceno i plným počtem bodů. (…)
Marie Jedličková, Telč, učitelka

(…) zkoušet vlastní studenty na vlastní škole (nebo jim opravovat jako jeden opravovatel písemku, navíc jen s 200 slovy!) je naprosto neobjektivní. (…)
Dana Murárová, Třebíč, středoškolská učitelka ČJ

(…) Písemnou slohovou práci opravují učitelé ve své škole, je tedy jasné, že velkou roli hraje subjektivní faktor a nastavené parametry pro hodnocení na daném typu školy a i na určité škole. (…) A ústní část státní maturity?! (…) Na gymnáziích, kde je na žáky náročnost na znalosti vyšší, mohou být výsledky (a taky někde jsou) horší než na jiném typu střední školy! (…)
Jana Holubová, učitelka českého jazyka gymnázia

(…) Po zkušenostech s letošní maturitní zkouškou vím, že lze přípravu studentů udělat tak, aby všichni přes ústní maturitu prošli, aniž by přečetli jedinou knihu, a škola pak byla hodnocena jako kvalitní!
Luděk Hrubý, Praha, učitel ČJ na SŠ

(…) Dnes na některých školách je celá maturita o tom, že student řekne obsah knihy, což nemá s maturitou nic společného. (…)
Vratislava Arnoštová, Olomouc, učitelka

Ústní zkoušky z cizích jazyků

Současná podoba státní maturity z angličtiny je fraška - během 15 minut má student 4 úkoly, z nichž dva jsou ještě rozděleny do 2, respektive 3 částí. Vyučující je pak nucen místo bedlivého naslouchání a konverzace se studentem sledovat čas na stopkách a v případě, že student mluví pomaleji, leč správně, nemůže se zákonitě ke všem úkolům dostat. Ve srovnání s profilovou maturitou z AJ (tzv. školní), se student dostane ke slovu pomalu méně než zkoušející, který má předem zadány otázky, na něž se musí zeptat. (…)
Ivana Ďuričková, Přerov, učitelka AJ na gymnáziu

(…) Zkouška připomínala závody v běhu. Stopky v hlavní roli, překombinovaná (a námi učiteli tolikrát kritizovaná) „hodnotící“ tabulka. Takto nastavené zkoušení poškodilo mé žáky, kteří plynně hovořili, aby byli po uplynutí příslušné minutáže přerušeni a „běželi“ na další metu. List zkoušejícího mě brzdil, bránil mi vést s žákem živý dialog. Že mě vedl k tomu, abych žáky pozdravila a na závěr jim poděkovala, pokládám za směšné. (…)
Drahuše Tkačíková, Lanškroun, učitelka - střední odborná škola

Didaktické testy

(…) Test jako jediná exaktně srovnatelná část MZ je naprosto nevhodný způsob zkoušení, protože může ověřit jen znalost a přímou aplikaci jednoznačných faktů (potom vede k bezduchému biflování v přípravě), nebo nutí žáky pouze vybírat „správná“ řešení tam, kde by odpověď měli formulovat sami. (…)
Karel Lippmann, České Budějovice, učitel

(…) Didaktické testy jsou nepropracované, je v nich celá řada stylistických chyb, jsou zde nejednoznačné úlohy a také otázky, které s českým jazykem nemají nic společného. (…)
Vratislava Arnoštová, Olomouc, učitelka

Některé otázky byly opravdu nejednoznačné a sporné a já, jako učitelka, jsem nad nimi váhala. (…)
Zuzana Růžičková, Brno, učitelka

Nezveřejnění zadání didaktických testů a správných výsledků

(…) Utajování testů není jen bezprecedentním porušováním práva na zpětnou vazbu a kontrolu, ale hlavně znemožněním diskuse o kvalitě testů. Důkazem nezájmu MŠMT může být i závěrečný protokol, který zpracovali školní maturitní komisaři. (…)
Milada Peštová, Plzeň, učitelka SŠ

Zvlášť nemožnost přesvědčit se o tom, kde byla chyba a zda byla opravdu žáka, pokládám za zvrhlost.
Vladimír Viták, Hradec Králové, učitel

Jak máme studenty připravit lépe na příští maturitu, když neznáme znění letošních testů? (…)
Mgr. Erika Krámská, Hořice, učitelka MAT

Další

(…) „Katalog požadavků“ k maturitní zkoušce byl uveřejněn až v roce 2009. V této době současní maturanti byli ve druhém nebo třetím ročníku. Požadavky, náročnost, obsah a struktura povinných maturitních předmětů má být známa v době, kdy si budoucí studenti a rodiče vybírají střední školy (9. třída základní školy).
Mgr. Martina Benjáková, Březnice, učitelka

V okně pro záznam odlišností od předepsaného průběhu je k dispozici pouze deset a půl řádku, dál už klávesnice nereaguje, při převodu do tisknutelné podoby (PDF) se zobrazí jen pět řádků.
Zcela unikátní je náplň práce školního komisaře, který je placen za celou dobu působení (mimochodem ještě v průběhu druhého maturitního týdne nebylo jasno ve způsobu odměňování). (…)
Milada Peštová, Plzeň, učitelka SŠ

Sestra vyučuje na odborném učilišti, kde jsou obory zakončeny maturitou, přičemž v závěru studia mají zvýšený podíl praktické výuky. Jak se tito studenti mají připravit na jednotnou státní maturitu? (…)
Tomáš Vyhnánek, Olomouc, učitel

(…) Jak je možné, že pan ministr Dobeš na jednu stranu říká, že chce novou maturitou zvednout laťku a dosáhnout tak toho, aby maturitu neměl každý, ale na druhé straně se dočtu, že tentýž pan ministr pro neúspěšné maturanty vyjednal možnost podmíněného přijetí na vysokou školu, přestože tito neúspěšní maturanti budou muset skládat maturitu až na podzim? (…)
Naděžda Valoušková, Hranice na Moravě, učitelka

OSTATNÍ

Neobjektivita, nesrovnatelnost

Když mi až 3. úředník ministerstva školství byl schopen odpovědět, že testy nejsou pro všechny stejné, tak jaký má státní maturita význam?
Ing. Věra Bělíčková, Vsetín, kontrolní pracovník

(…) A co se týče objektivity, přímo profesorkou mi bylo sděleno, že přece se jinak hodnotí na odborné škole a jinak na gymnáziu. (…)
Jana Klibrová, Frýdlant nad Ostravicí, technik

(…) už jsem z několika různých (a skutečně důvěryhodných) zdrojů slyšela o spoustě škol, které dávají maturantům plný počet bodů třeba i jen za jednu větu, aby v konečném srovnání škol jejich systém vzdělávání vypadal co nejkvalitněji.
Michaela Teličková, Brno, studentka gymnázia

Průběh maturit

U starší dcery, letošní maturantky, pozoruji, jak měsíc a půl nedůstojně probíhají maturity. U té mladší, sextánky, jak na ně učitelé celou tu dobu nemají čas.
Jana Vránová, Brno, matka maturantky

Na škole mého syna si nepřekontroloval pan kantor žáky a uprostřed didaktického testu z ČJ zjistil, že od Kubáska má každý žák jiný list. Jak je toto možné? Dokážete si představit ten stres, když byly formuláře znovu měněny a přepisovány a čas běžel a nervy tekly. (…)
Kubásková Radka, Beroun, matka maturanta

(…) Pokud neudělá ústní, k písemným jej nepustí a je v nevýhodě oproti těm, kteří si písemnou část vyzkoušeli. Naopak pokud neuspěje u písemné části, bude chudák opakovat i ústní, tedy to, co již jednou zdárně vykonal. (…)
Jana Klibrová, Frýdlant nad Ostravicí, technik

(…) Škola ho donutila vzít si vyšší úroveň češtiny (při volbě nižší úrovně by dostal češtinu i v profilové části). (…)
Šárka Ševčíková, Praha, sestra maturantky

(…) Není pravda, že všichni studenti obdrželi výsledky maturity nanečisto, někteří je nemají dodnes. (…)
Alena Pluhařová, Staré Město, referentka pro oblast ŽP

Didaktické testy

Maturita pomocí testů je úplně marná věc, to pak může člověk, který se na to ani nepodíval vytipovat třeba 80% správných odpovědí jen náhodou a dostane stejnou známku jako ten, který toho ví tolik, že mu odpovědi nepřijdou jednoznačné, a nakonec má správně taky jen 80%.
Mucha Pavel, Kroměříž, maturant 2008

(…) státní maturity (…) nijak neřeší fakt, že člověk je individuální osobnost, a proto se jeho názory mohou lišit a být přesto správné. Jediná správná odpověď u nejasných odpovědí v testech naopak tuto individualitu sráží a snaží se člověka zařadit do procesu tak, aby mlčky přijímal všechna rozhodnutí shora. (…)
Daniel Krejčí, Tábor, Student VŠ

(…) Nejvíce mě ohromila úroveň vyšší maturity z matematiky. Ve čtvrté třídě jsem dělala přijímací zkoušky do matematické třídy na základní školu a kupodivu jsem právě ve vyšší maturitě objevila úlohu (č. 1), která se v oněch přijímacích zkouškách vyskytovala… (…)
Veronika Paštiková, Kutná Hora, studentka ČVUT

Vzhledem k tomu, že má matka je učitelka německého jazyka - rodilá mluvčí, narozená v NDR, tak bych dodal její nesouhlas s testy z NJ - obsahovaly velké množství chyb. (…)
Jan Kopřiva, Brno, obchodní asistent

(…) Ještě chci dodat k maturitě z angličtiny. Mnozí, i rodilí mluvčí, byli školeni, jak mají testy opravovat podle přesných tabulek. Přitom ale říkají, že správných možností je více. (…)
Jitka Vlčinská, Ostrava, studentka víceletého gymnázia

Podle zkušební verze státních maturit jsem přesvědčena o tom, že jsou vypracovány špatně, neboť u spousty otázek v ČJ není jasné, o co jde, a v MAT mi vyšly jiné výsledky, než byly udané, a moji správnou odpověď potvrdila profesorka na OA.
Irena Drobílková, Prostřední Lhota, nezaměstnaná

Nezveřejnění zadání didaktických testů a správných výsledků

Jak je možné, že neumožní maturantům náhled na správné výsledky a popř. i vyjádření k zadání. (…) a jejich reflexe by měla být pro pana ministra důležitější než procenta neúspěšných, která bude považovat za svůj úspěch. (…)
Lucie Trojanová, Praha, studentka VŠ

Zveřejnění maturitních testů a jejich nezávislá analýza by měla být nezbytnou součástí centrálně řízeného zkušebního procesu. Odepřením možnosti zpřístupnění a zveřejnění výsledků testů současným i budoucím maturantům řadíme Českou republiku na úroveň Turecka.
Mgr. Jan Hlaváč, Havlíčkův Brod, ING

Bylo by jistě zajímavé, kdyby (konkrétní) autoři testu z ČJ někde zveřejnili, co je vedlo ke zformulování zmiňovaných nejednoznačných otázek a jak měly být tyto otázky „správně“ chápány a proč.
RNDr. Zdeněk Uhlíř, Brno, IT specialista

Další

Celou dobu přípravy státních maturitních zkoušek mě zaráželo, že pan ministr a společnost CERMAT řeší pouze logistiku a bezpečnost celé akce. O obsahovou stránku se nikdo nestaral, což mi přijde divné a špatně. (…)
Bc. Martin Benák, Březnice, student VŠ

Nejsem člověk mající přímou zkušenost se s tím, čemu se říká státní maturita (sám jsem zastáncem této instituci vrátit její původní smysl, vážnost a náročnost), ale mám jí velmi blízce zprostředkovanou, protože jí absolvoval můj syn. Absolutně nechápu, jak je vůbec možné něco takového (chce se mi přímo napsat výstižné slovo paskvil) vytvořit a ještě k tomu to oficiálně obhajovat, ba dokonce se chlubit nějakou pofidérní úspěšností jak to bylo zvládnuté. Je přímo zoufalé, že to je výsledek více než deset let trvajících příprav a vůbec ne zanedbatelných prostředků, které do toho byly vloženy. Zajímalo by mě, zda státní úředníci, kteří tohle vymysleli ještě vůbec jsou schopni uvažovat jako normální lidé a také tak žít. Zřejmě nikdo z nich nikdy asi maturitu nedělal (a nebo už zcela ztratili paměť), neboť jinak by asi těžko mohli dělat takové nehorázné pokusy na lidech, navíc mladých lidech, z nich mnozí jsou inteligenčně velmi vybaveni a kterým takový pokus zkazí jeden ze základních předělů, kterými člověk v životě prochází. Zamyslel se vůbec někdo nad naprosto nesmyslným průběhem maturitní zkoušky, kdy nepochopitelně písemné zkoušky jsou dělány až po zkouškách ústních a navíc jejich vyhodnocení trvá bezdůvodně tak dlouho? Osobně si pamatuji tu radost a obrovské uvolnění po úspěšně zvládnuté ústní zkoušce (které s dostatečným předstihem předcházela zkouška písemná - maturoval jsem v roce 1977 a tu dobu rozhodně nikterak neobhajuji). Člověk okamžitě znal výsledek, zdůrazňuji konečný výsledek a mohl se z něj radovat a nebo případně i truchlit. Jsou to emoce, na které přece má každý právo. Tento pocit, zdůrazňuji výjimečný pocit, který si člověk uchová po celý život, byl jednoduše těmto mladým lidem uloupen! Je spousta poctivých studentů, kteří celé 4 či 8 let usilovně pracovali, aby takto nedůstojně jejich studium skončilo. Život totiž běží rychle a propásnout důležitý okamžik je nevratná záležitost a o nějaké seznámení se s výsledky a jejich předání několik týdnů po vlastní zkoušce už opravdu nikoho nemůže nadchnout. Je to nehorázný hazard s tím, čeho bychom si jako společnost měli vážit nejvíc a to je lidský potenciál, jeho nadšení a touha něco dokázat. Mohl bych třeba ještě poukázat na absolutní systémový nesmysl jako je to, že velká část absolventů v době než se dozví výsledek maturit, už dělá přijímací zkoušky na vysoké školy, kde ukončené středoškolské vzdělání je nutnou podmínkou a někteří se třeba 20.6. dozví, že i když už vědí, že by je vysoká škola třeba přijala, tak neuspěli u státní maturity. Nic takového dosud nebylo. Zná státní úředník vůbec slovo kauzalita, koordinace a hlavně zodpovědnost. Jeví se mi to, a určitě v tomto pohledu nejsem sám, že toto vše je typický výsledek nekompetentnosti, arogance a nezodpovědnosti jednotlivců na různých stupních úrovně řízení a zodpovědnosti v odpovídajících státních institucích.
Vezměte prosím tohle všechno (a zajisté i mnoho dalších relevantních výtek, které jsem nezmínil) pane ministře v úvahu, až se budete zase chlubit tím, jak skvěle jste Vy i Vaši úředníci státní maturity zvládli. Nejen z mého pohledu je to bohužel na nedostatečnou a jen hlupák se nepoučí z chyb, které udělal.
Pavel Spurný, Kunžak, vědecký pracovník

MASARYKOVO GYMNÁZIUM VSETÍN – UČITELÉ (zdroj: esborovna.webnode.cz)

Vysoké nároky na učitele

Absolvovali jsme proškolování, dělali zkoušky, PUP dokonce v době finišování práce na pracovních listech. To je zvyšování kvalifikace, takže by to mělo být ohodnoceno.

Ve vyhlášce se vůbec nepočítá s odměnami pro místopředsedy maturitních komisí a třídní učitele, kteří jsou administrativně nejvíce vytíženi (nehledě na to, že jsou často i zkoušejícími či přísedícími).

Od 7.30 do 18.30 jsme po dva týdny bez nároku na odměnu zkoušeli a příseděli při ústní části. Pan ministr sice pravil, že to bylo v naší pracovní době, ale myslím, že to nevystihl úplně přesně :((( V době maturit mnozí i učili, takže se po návratu domů měli i připravovat na další den. Jen aby si to pan ministr, který sám nikdy neučil, uvědomil.

Pracovní listy (PL) dodané Cermatem byly povětšinou nepoužitelné – jednak zde byla zpracována díla, která opravdu, ale opravdu nepatří mezi ta, která školy nabízejí v seznamech (můžete se přesvědčit sami), jednak měla většina PL nerozpracovanou strukturu, což je samo o sobě absurdní. Ty s rozpracovanou strukturou pak měly tak jednoduchou a stále se opakující osnovu, že jsme se styděli je použít. Výběr textů byl mnohdy nevhodný a za neumělecký text se v mnoha případech vydával text jasně umělecký. V několika případech pak byl neumělecký text podrobnou analýzou textu uměleckého. Takže jsme si hezky bezplatně mohli udělat asi 300 pracovních listů, jelikož jsme vyšli studentům vstříc a dali jim v seznamu k dispozici téměř 180 děl na obou úrovních.

Neobjektivita, nesrovnatelnost

Celá koncepce základní a vyšší úrovně je nesprávná. Má-li být maturitní zkouška objektivní a srovnatelná, pak nemůže obnášet dvě úrovně. V rámci objektivity a srovnatelnosti výsledků by pak bylo ideální, kdyby i slohové práce byly centrálně opraveny např. pracovníky Cermatu či jinými pověřenými osobami, nikoli vyučujícími.

Ústní zkoušky z českého jazyka a literatury

Doba přípravy k ústní zkoušce je zbytečně dlouhá – stačilo by 15 minut jako dříve. Celá ústní zkouška je pak nesrovnatelně jednodušší než zkouška v minulých letech, studenti se nenaučí nic soustavně a ztrácejí základní kulturní přehled a souvislosti, místo aby je nalezli…

Rozbor 20/30 knih je demotivující, proč chodit 4 roky do školy, když stačí přečíst předepsaný počet titulů? Pro gymnazistu nedůstojné a degradující. Je-li tomu tak kvůli učňovským školám, pak nesrovnávejme nesrovnatelné. Studenti gymnázií mají skládat důstojnou a náročnou zkoušku, která prokáže široký záběr jejich znalostí, schopností a dovedností.

Za mimořádně nespravedlivé pokládáme rovnocenné bodování ve všech částech ústní zkoušky: za rozbor uměleckého textu, který zabere minimálně dvě třetiny samotné zkoušky a student při něm prokáže největší kus svého umu, dostane dotyčný stejný maximální počet bodů jako za rozbor neuměleckého textu, který pokládáme za naprosto irelevantní vycpávku ústní části, a stejného maxima dosáhne i za to, jak elegantně nám to všechno poví. (Navrhujeme změnu poměru bodů a také širší bodovou škálu, např. 6:3:3 u výše jmenovaných částí – jedná se o základní úroveň.)

Ústní zkoušky z cizích jazyků

Pokud jde o cizí jazyky, původně deklarovaná pomoc Cermatu byla v závěrečné fázi příprav na maturitu naprosto nedostatečná, a třebaže bylo mnohokrát upozorňováno na úskalí nového typu maturitní zkoušky, ze strany Ministerstva školství a Cermatu byly tyto připomínky zlehčovány nebo nebyly brány v úvahu.

Struktura ústní zkoušky je tak komplikovaná, že se v ní obtížně orientuje kandidát i examinátor. „Rozparcelování“ zkoušky na čtyři oddíly (případně další pododdíly v druhé části) a následné časové členění na intervaly, jejichž součástí jsou až půlminuty (!), vyvolává časový stres u zkoušejících (který se může přenést na kandidáty), vede k fragmentárnosti, následně examinátorovi brání dostatečně zhodnotit splnění úkolu a kandidátovi mnohdy znemožňuje jeho splnění. Např. část 2 se člení na tři části, což často vede k tomu, že její poslední (třetí) část kandidáti zaměňují s částí 3 (připravovanou jednotlivými školami).

Úloha examinátora u zkoušky je výrazným způsobem limitována předepsanými sadami otázek a reakcí (Are you ready?/What have we agreed on?).

Náročnost úkolů v týchž oddílech jednotlivých sad je zejména v nižší úrovni rozkolísaná. Délka zadání a počet úkolů jsou nevyvážené (např. některá zadání obsahují čtyři i pět řádek textu).

Zmiňovaná nevyváženost je patrná i v náročnosti slovní zásoby použité v pracovních listech.

Kvalita fotografických příloh je v řadě případů diskutabilní a také jejich tématům nebyla věnována dostatečná péče. Následkem toho obrazové materiály ne vždy poskytují dostatek využitelných informací a stimulů pro zkoušeného.

Neúnosný je rovněž složitý systém hodnocení, kdy je student hodnocen za věcný obsah, lexikální a gramatickou správnost v každé ze čtyř částí (!) a ještě celkově za fonetickou správnost.

Didaktické testy a písemné práce

Otázky týkající se našeho předmětu by měly být vázany také na prokázání vědomostí, a to nejenom testem diskutabilní úrovně a odpověďmi, které nejsou jednoznačné a jako testové neumožňují studentovi to podstatné, k čemu je v hodinách vedeme - argumentovat, proč volí právě tento výklad, a uplatnit protiargumentaci v případě, že s tvrzením nesouhlasí.

Didaktický test z ČJ není zaměřen na jazyk či literaturu, ale také na ZSV, logiku a jiné předměty, čili je obdobou tzv. OSP. Odpovědi jsou nejednoznačné, dalo by se o nich diskutovat, kdyby to nebyl písemný test…

Didaktické testy se zabývají spíše čtenářskou gramotností, porozuměním textu, nezjišťují vědomosti z českého jazyka a literatury (nebo jen minimálně).

Úroveň písemných prací pak odráží nesmyslně krátkou dobu pro vypracování. 60 minut čistého času je skutečně málo na to, aby student napsal elegantní práci, která po všech stránkách odpovídá požadavkům.

Další

Mrzí nás také neskutečné plýtvání – nejen časem a energií nás vyučujících, ale i finančními prostředky, které školy musely do realizace státních maturit vložit (viz obrovské množství papíru a zavařené tiskárny…). A tři vyplněné formuláře na jednoho vyzkoušeného studenta v jednom předmětu také o čemsi vypovídají…

Studenti nemají možnost seznámit se s výsledky svých písemných prací a didaktických testů dostatečně dlouho před vyhlášením výsledků maturitní zkoušky (mají je dostat v tentýž den jako maturitní vysvědčení).


Chcete-li se podělit i o svoji zkušenost s letošní státní maturitou, budeme rádi, když nám napíšete na maturantiproti@maturantiproti.cz.


Zpět do dokumentů

Autorka otevřeného dopisu: Dana Večerková, dana.vecerkova@gmail.com
Správce webu: Daniel Kurowski, dakur@dta3.com