Soud dal za pravdu maturantce. Nově se u testů bude zkoumat i obsah otázek
Po státní maturitě 2012 zadal ministr Fiala audit a ustanovil odbornou komisi pro revizi státních maturit

Tisková zpráva iniciativy Maturantiproti.cz (15.6. 2011)

„Otevřený dopis ministrovi školství Mgr. Josefu Dobešovi k nové státní maturitě“ za 11 dní svým podpisem podpořilo více než 11 tisíc signatářů.

Požadavky otevřeného dopisu

Vyjadřují hlubokou nespokojenost s průběhem a kvalitou nové státní maturity a požadují novou diskuzi o nutnosti jednotných celostátních maturit, kritickou analýzu letošních maturit a vyvození patřičných změn, umožnění veřejné oponentury k testům a zvážení kompetencí CERMATu pokračovat v přípravě státních maturit.

Malá chyba Josefa Dobeše

Josef Dobeš na dopis reagoval ve čtvrtek 9. června rozesláním e-mailu ředitelům a médiím, ve kterém dezinterpretuje požadavky otevřeného dopisu a šíří nepravdivé informace o autorce dopisu. Otevřený dopis nepoukazuje na lehkost testů a vůbec nevyzývá p. Dobeše, aby studentům „umetal cestičku“, jak se mu p. Dobeš snaží vnutit.

Ministerstvo školství bylo tentýž den upozorněno, že p. Dobeš ve své reakci neprávem pomlouvá autorku dopisu a její školu, když píše, že si měla vybrat vyšší úroveň maturitní zkoušky a neudělala to. Dana Večerková maturovala ze základní i vyšší úrovně v českém jazyce i v angličtině. Josef Dobeš chybu neuznal a neomluvil se dodnes. Naopak Gymnázium Matyáše Lercha dostává zprávy, které potvrzují, že svými výroky p. Dobeš tuto školu a studentku Večerkovou poškodil.

Velká chyba Josefa Dobeše

Josef Dobeš poškozuje české školství, když odmítá uznat, že se letošní podoba státních maturit ukázala jako nesmyslná, nekvalitní a demotivující. Zřejmě doufá, že neustálým opakováním pozitivního hodnocení se maturity stanou úspěšnými nějak zpětně, resp. snaží se, aby mediální obraz maturit předčil jejich realitu. Naprosto přehlíží konkrétní kritické poznámky desítek maturantů, učitelů i dalších signatářů otevřeného dopisu.

Výzva k demisi

Josef Dobeš svou neochotou ke kritickému pohledu a odborné diskuzi dokázal, že pokud bude dál zastávat úřad ministra školství, povede to k degradaci českých škol.

Sám řekl, že podá demisi, „pokud by někde byly neobjektivní podmínky státní maturity“. „Písemné práce studentů hodnotil jeden jejich učitel. Na ústní část společné části maturity byly kladeny na různých školách různé nároky. Zadání testů pro handicapované studenty se lišilo od zadání testů pro studenty bez handicapu,“ uvádějí členové iniciativy Maturantiproti.cz zásadní neobjektivnosti letošní státní maturity.

V pondělí 13. června zveřejnili na stránkách otevřeného dopisu výzvu „První tři kroky ke kvalitnějšímu českému školství“, kterou směřují právě Josefu Dobešovi (aby odstoupil), premiérovi Petru Nečasovi (aby jmenoval nového schopného ministra školství) a osobám se zákonodárnou iniciativou (aby se zasadily o změny příslušných zákonů a vyhlášek na základě odborné oponentury k letošní podobě maturitní zkoušky).


Dana Večerková, autorka otevřeného dopisu: „Snažili jsme se pana ministra upozornit, že státní maturity v letošní podobě jsou chybou, která se nesmí opakovat. Mrzí nás, že soustavně odmítá jakoukoliv diskuzi a chválí se za odvahu státní maturity spustit, aniž by kriticky hodnotil jejich smysl, obsah a dopad na české školství. Josef Dobeš se v mnoha směrech projevil jako nekompetentní ministr školství, a proto ho vyzýváme k demisi.

Nejsme proti státní maturitě jako takové, pokud by byla smysluplná a kvalitní. Největší problém letošní podoby státní maturity se ukázal ve shodnosti zadání pro všeobecně vzdělávací i odborné školy, což by při pokračování tohoto systému vedlo k degradaci obou typů škol.“

Kontakt:

Všechny materiály na: www.maturantiproti.cz


Celá tisková zpráva ke stažení


Zpět do dokumentů

Autorka otevřeného dopisu: Dana Večerková, dana.vecerkova@gmail.com
Správce webu: Daniel Kurowski, dakur@dta3.com