Soud dal za pravdu maturantce. Nově se u testů bude zkoumat i obsah otázek
Po státní maturitě 2012 zadal ministr Fiala audit a ustanovil odbornou komisi pro revizi státních maturit

Brylle mámení ministra Dobeše

Letošní státní maturita neproběhla úspěšně. Letošní státní maturita neproběhla úspěšně. Letošní státní maturita neproběhla úspěšně. Letošní státní maturita neproběhla úspěšně. Letošní státní maturita neproběhla úspěšně. Letošní státní maturita neproběhla úspěšně. Kolikrát je to potřeba zopakovat, aby se s tím začalo něco dělat?

Poradit by mohl ministr Josef Dobeš. Jeho nejdůležitější zásada zřejmě zní – nezáleží na tom, jak vypadá skutečnost, stačí opakovat, jak potřebuji, aby ji veřejnost viděla, a realita se rozplyne. Jinak si nedovedu vysvětlit, jak je možné, že neustále mluví o tom, jak byly letošní maturity úspěšné a jak je na ně hrdý, ač je upozorňován na zásadní nedostatky.

Ministr Dobeš přiznává pouze drobné nedostatky, aby se mohlo psát, že jeho projekt může být ještě lepší. Ale co pomůže otočení pořadí částí státních maturit písemná–ústní a snížení administrativy, když se nenapraví ty podstatné chyby?

Státní maturita chce zvýšit kvalitu českých středních škol. A proto neumožňuje, aby školy mohly požadovat od svých studentů více, než předepisují jednotné maturitní testy a pracovní listy?

Státní maturita chce být objektivní. A proto písemné práce studentů a jejich výkony v ústní části hodnotí jejich učitelé, kteří mají na různých školách různé požadavky?

Státní maturita chce ověřovat minimum znalostí a schopností maturanta, které dopředu formuluje v Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky. A proto minimálně dva didaktické testy tomuto katalogu nemusejí odpovídat?

Ani jeden z těchto problémů ministr Dobeš nepřipouští. Jeho největší starostí je vytvořit mediální obraz úspěšně státní maturity a ukázat sebe jako jejího skvělého principála. Působivě žongluje čísly ze statistik, která podle jeho interpretace dokládají, že jeho projekt byl úspěšný. Všichni musejí tleskat. Kdo si nenechá nasadit brýle mámení, je ze sálu vyveden.

Ovšem nikdo se nesmí dozvědět, že ministra Dobeše nezajímá skutečný obraz státních maturit. Podle své zásady opakuje, že kritickým hlasům naslouchá, ačkoliv se nikde nevyjadřuje ke konkrétním připomínkám, které sepisují letošní maturanti, ředitelé škol a učitelé na stránkách otevřených dopisů (maturantiproti.cz a uciteleproti.cz). A když je nejhůř, označí tisíce signatářů otevřeného dopisu za „úzkou účelovou skupinku“.

Přes brýle mámení si také málokdo všimne, že informace, které ministr Dobeš podává, nejsou vždy pravdivé. Ve své reakci na otevřený dopis se snažil vytvořit představu, že ve většině evropských zemí se „celoplošně měří kvalita vzdělávání“, což podle něj potvrzuje nutnost zavedení jednotných státních maturit u nás. Ovšem maturitní zkoušku podobnou té letošní české mají pouze v Itálii, Polsku a Slovensku.

Ministr Dobeš také tvrdí, že státní maturita nijak nesnižuje požadavky, jaké mohou náročnější školy klást na studenty, protože mají dost prostoru v profilové (školní) části maturit. Ovšem podle letošního modelu mohou ředitelé škol pro profilovou část stanovit pouze dva až tři povinné předměty a navíc mohou umožnit, aby si student vybral ten stejný předmět pro společnou i profilovou část. Mnohé školy musejí tedy nároky kladené na své maturanty dříve velmi snížit.

A do třetice ještě jedna z mnoha nepravdivých informací z úst ministra školství - když na tiskové konferenci slavnostně oznamoval, že ve středu 29. června budou zveřejněny všechny testové baterie, dodal: „Ještě v době, kdy je možné se odvolávat a řešit tyto věci.“ Přitom školský zákon umožňuje podat žádost o přezkoumání výsledku zkoušky u didaktických testů do pěti dnů ode dne oznámení výsledků. Maturitní vysvědčení až na drobné výjimky letošní maturanti obdrželi nejpozději v pondělí 20. června.

Ale to jsem zapomněla, že fakta pro ministra Dobeše nejsou důležitá. Ministerstvo školství má teď dost práce s rozdáváním brýlí mámení. U třinácti a půl tisíce signatářů otevřeného dopisu to ale nestihlo včas, a proto ještě jednou za nás všechny říkám: Letošní státní maturita neproběhla úspěšně. Pojďme se poučit z jejích zásadních chyb a vytvořit nový model státní maturity, aby se nemusely příští rok opakovat. Nebo musíme počkat, až se všem brýle mámení rozbijí?

Dana Večerková,
mluvčí iniciativy Maturantiproti.cz


Zpět do dokumentů

Autorka otevřeného dopisu: Dana Večerková, dana.vecerkova@gmail.com
Správce webu: Daniel Kurowski, dakur@dta3.com