Soud dal za pravdu maturantce. Nově se u testů bude zkoumat i obsah otázek
Po státní maturitě 2012 zadal ministr Fiala audit a ustanovil odbornou komisi pro revizi státních maturit

Otevřený dopis ministrovi školství Mgr. Josefu Dobešovi k nové státní maturitě


Vážený pane ministře,

jako letošní maturanti vyjadřujeme hlubokou nespokojenost s průběhem a kvalitou nové státní maturity, zejména v předmětu český jazyk a literatura.

Mrzí nás, že naše úspěšnost/neúspěšnost u maturity (zejména v tomto předmětu) nebude vypovídat nic o našich znalostech a schopnostech, jako tomu bylo alespoň na většině škol doposud.

Žádáme Vás, aby byla znovu otevřena diskuze o nutnosti jednotných celostátních maturit, aby tato diskuze byla vedena především s odbornou veřejností a bylo znovu zváženo, zda nelze stanovených cílů dosáhnout vhodnějšími a efektivnějšími opatřeními.

Dále Vás žádáme, aby v (nejhorším) případě pokračování maturit podle letošního modelu byla provedena náležitá kritická analýza všech částí letošních maturit a byly z ní vyvozeny patřičné změny. Žádáme, aby se v úvahu braly zejména připomínky a rozbory odborné veřejnosti, nikoliv pouze interní analýzy CERMATu.

Například počet nejednoznačných a nesmyslných otázek v testu z českého jazyka a literatury na základní úrovni nelze přehlížet! Obáváme se, že v tomto testu mohli hůře uspět ti, jejichž znalosti a schopnosti by se v objektivně lépe postavených testech ukázaly jako nadprůměrné, než studenti s průměrnými znalostmi a schopnostmi.

Upozorňujeme, že pokud maturita zůstane v této podobě, může to vést k rapidnímu zhoršení kvality výuky a demotivování studentů k zodpovědnému studiu.

Také jsme velmi znepokojeni nemožností veřejné oponentury k jednotlivým úlohám ve všech testech. Domníváme se, že výchova a vzdělávání (tedy základní úkoly školství) by v demokratické společnosti měly mimo jiné vést ke kritickému myšlení a ke schopnosti vyjádřit svůj nesouhlas. A středoškolské vzdělání máme zakončit poslušným mlčením, přestože mnohé úlohy považují za sporné i odborníci?

Naposledy Vás žádáme o zvážení kompetencí CERMATu pokračovat v přípravě státních maturit, ukazuje-li se, že svoji základní úlohu – připravit odpovídající novou státní maturitu – nezvládlo. Žádáme, aby snad dobré technické zajištění celé akce nebylo vyzdvihováno na úkor hodnocení obsahu maturit.

Byli bychom rádi, kdyby si příští maturanti svých maturitních vysvědčení už zase mohli vážit.


Dopis podepsalo celkem 14596 lidí.


Jméno a příjmení Město Zaměstnání Komentář Podepsáno  
Romana Hádlíková brno maturant/ka 2011   5.6.2011  
Andrea Foralová Brno maturant/ka 2011   5.6.2011  
Zlatka Oršuliaková Dubí finanční poradce   5.6.2011  
Tamara Dunklerová Brno Nový Lískovec student 3 ročníku   5.6.2011  
Stanislava Plevová Dubí maturant/ka 2011   5.6.2011  
Klára Bazalová Horní Dunajovice Studentka VŠ   5.6.2011  
Markéta Lotocká Brno maturant/ka 2011   5.6.2011  
Martina Hrbková Brno maturant/ka 2011   5.6.2011  
Patrik Janas Brno maturant/ka 2011   5.6.2011  
Stefania Negrová Brno maturant/ka 2011 Naprosto nesmyslné a hlavně diskriminační... Více lidí se shodlo, že testy jsou spíše jak OSP, jakou tedy má pak výhodu student, který se celý rok na OSP připravuje, učí se vycházet s daným časem atd. a student, který test tohoto typu vidí prakticky poprvé ( vyjma asi dodaných 2 zkušebních testů, které stejně nakonec měli úplně jinou úroveň než finální maturitní...) 5.6.2011  
Filip Radkovský Brno maturant/ka 2011   5.6.2011  
Martina Hojsáková Brno maturant/ka 2011   5.6.2011  
Robert Jakub Brno student Osobně nejsem letošní maturant. Maturoval jsem loňským rokem a tedy i díky bohu "po staru". Ovšem celou tuto kauzu ohledně nových státních maturit pečlivě sleduji. Přijde mi to celé jako jeden obrovský podvod na náš národ a totální degradace českého školství. Nová maturita se připravovala přes 14 dlouhých let, kde přes ministerstvo školství a další instituce zainteresované v této problematice (CERMAT, ...) proteklo obrovské množství peněz. Kam tyto peníze zmizely? Co na těchto testech bylo tak drahé? Vymyslet otázky typu "Kdo to byl rabi Löw?" apod. Proč musejí letošní maturanti čekat skoro tři dlouhé týdny na výsledky? Já si myslím, že na tuto akci byla vyhrazena tak velká částka, že by neměl být problém vyhodnotit skenovací písemky do druhého maximálně třetího dne. Očekávám, že pan ministr Dobeš po skončení letošních maturit ukončí působení ve vládě. Stejně jako všichni před ním jen slibují a slibují, ale dodržet něco co svým voličům slíbím, to už je věc druhá. 5.6.2011  
Michaela Krpenská Brno maturant/ka 2011   5.6.2011  
Michaela Smolíková Brno maturant/ka 2011   5.6.2011  
Dan Butler Brno student   5.6.2011  
Natálie Ballová Brno maturant/ka 2011   5.6.2011  
Roman Pokorný Nedvědice maturant/ka 2011   5.6.2011  
Ilona Vachatová Brno maturant/ka 2011   5.6.2011  
Dr. Růžena Preissová Praha Učitelka gymnázia od r. 1962, ředitelka a zřizovatelka gymnázia   5.6.2011  
Lenka Gálová Brno maturant/ka 2011 Didaktický test z českého jazyka neměl krom pár otázek s českým jazykem nic společného. Proč se tedy test jmenuje Český jazyk? Dále mi vůbec nevyhovují termíny jednotlivých zkoušek. Maturuji už dva měsíce a na výsledky stále čekám. 5.6.2011  
Martina Seidlerová Olomouc Učitelka   5.6.2011  
Kateřina Soukupová Pozořice maturant/ka 2011   5.6.2011  
Lucie Studená Brno maturant/ka 2011   5.6.2011  
Dominika Motlová Dubí maturant/ka 2011   5.6.2011  
Pavla Francová Brno maturant/ka 2011 Ústní zkouška z ČJ mě osobně velmi vyhovovala, přijde mi zbytečné učit se celou literaturu a autory, samozřejmě nějaký přehled by student měl mít. Ale didaktický test měl s češtinou společné snad jen to, že byl v češtině zadán, druhou věcí jsou nejednoznačné a dle mého názoru s češtinou nesouvisející otázky. Jak zde bylo řečeno, naprostý nepoměr času v ČJ a cizím jazyce, jak můžu mít v cizím jazyce na slohovku méně času než v češtině? Celé maturity se táhnou alespoň dva měsíce (od první zkoušky k poslední) a stále nevím výsledky, takže 20. června půjdu do školy a třeba to maturitní vysvědčení dostanu? Nebo taky ne. 5.6.2011  
Karolina Bartková Brno maturant/ka 2011   5.6.2011  
Lucie Kovářová Jihlava maturant/ka 2011   5.6.2011  
Jaroslava Turková Teplice pedagog   5.6.2011  
Tereza Frišaufová Brno maturant/ka 2011   5.6.2011  
Kateřina Balíková Brno maturant/ka 2011   5.6.2011  
Lucie Marvanová Horšovský Týn     5.6.2011  
Jiří Eichler   maturant/ka 2011   5.6.2011  
Ondřej Šindler Teplice maturant/ka 2011 Test z nižší Čj je extrémně nejednoznačný a problematický. Zadání slohu na nižší Aj je pitomé. 5.6.2011  
Petra Čechová Praha studentka   5.6.2011  
Michaela Mirovská Frýdlant Maturantka 2012   5.6.2011  
Hana Stejskalová Brno maturant/ka 2011   5.6.2011  
Lucie Synková Vážany nad Litavou maturant/ka 2011   5.6.2011  
Zuzana Vlčková   studentka VŠ   5.6.2011  
Jarmila Hubená Velké Opatovice maturant/ka 2011 Ostře nesouhlasím se zadáním zkoušek z ČJ a jazyka . V porovnání zkoušky z ČJ ( 60 min. test a 25 min na přípravu slohové práce + 60 min. na zpracování a výběr z 10 témat) zatímco v Němčině 60 minut na test ,kde bylo zdaleka více otázek než v češtině a slohové práce byly bez přípravy se stejným počtem slov a 2 témata daná. Myslím že jsme v prvé řadě češi, tak se určitě češtinou prokousáme lépe než s jazykem se složitými testy ke čtení ,kde se to v základní verzi nedá časově stihnout, pokud ano ,šlo jak se mezi žáky říkalo o SPORTKU- TIPOVÁNÍ ! Je to neuvěřitelná diskriminace v tom ,jak šťastné tváře maturantů byly po ústních zkouškách a jaké zklamání jich hodně prožívá po testech-a ještě mají 3 týdny čekat na výsledky. Myslím , že ty ústní zkoušky nejvíce vypoví o vědomostech a testy jsou fraška na kterých můžou pohořet i ti nejlepší studenti. Takže- že vám není hanba - ti kteří jste tuto černou komedii zinscenovali.... 5.6.2011  
Vilém Obrátil Brno student   5.6.2011  
Tereza Tipplová Praha maturant/ka 2011   5.6.2011  
Tereza Jiráčková Šlapanice maturant/ka 2011   5.6.2011  
Jan Rydvan Brno maturant/ka 2011   5.6.2011  
Martin Kuchovský Brno maturant/ka 2011   5.6.2011  
Martina Vaňková Brno maturant/ka 2011   5.6.2011  
Jan Brňovják Brno maturant/ka 2011   5.6.2011  
Radka Šmídová Brno maturant/ka 2011   5.6.2011  
Hana Filipová Brno maturant/ka 2011   5.6.2011  
Pavla Bugnerová Brno maturant/ka 2011 Na takové testy nepotřebujeme střední školy. 5.6.2011  
Daniel Leitner Teplice maturant/ka 2011   4.6.2011  
Anna Bušovová Brno maturant/ka 2011   4.6.2011  
Martina Drápalová Brno maturant/ka 2011   4.6.2011  
Gabriela Pelikánová Brno maturant/ka 2011   4.6.2011  
Jan Noha Praha maturant/ka 2011   4.6.2011  
Vojtěch Brázdil Brno maturant/ka 2011   4.6.2011  
Kevin Paška Brno maturant/ka 2011   4.6.2011  
Anežka Buchtová Brno maturant/ka 2011   4.6.2011  
Tereza Nečasová Brno maturant/ka 2011   4.6.2011  
Kateřina Uličná Brno maturant/ka 2011 Chcete udělat státní maturitu, aby byla vypovídající o nějaké úrovni, ale rozdělíte ji na dvě varianty? Zvláště když lehčí úroveň je, jak výše napsáno, spíš matoucí připravené studenty. Navíc, tento ročník jste dosáhli akorát toho, aby 90% studentů našeho gymnázia, kteří tento rok hodlají pokračovat na vysoké školy, si vzali lehčí úroveň. To nedává smysl; ale proč bychom se dřeli, když máme na výběr? 4.6.2011  
Anna Odehnalová Brno maturant/ka 2011   4.6.2011  
Tomáš Tichomirov Brno student   4.6.2011  
Zuzana Pospíšilová Brno maturant/ka 2011   4.6.2011  
Lukáš Foldyna Frýdlant nad Ostravicí učitel českého jazyka a literatury   4.6.2011  
Martin Nováček   maturant/ka 2011   4.6.2011  
Daniel Kurowski Brno maturant/ka 2011   4.6.2011  
Dana Večerková Brno maturant/ka 2011   4.6.2011  

Autorka otevřeného dopisu: Dana Večerková, dana.vecerkova@gmail.com
Správce webu: Daniel Kurowski, dakur@dta3.com