My za Vámi nestojíme
Otevřený dopis učitelů panu Josefu Dobešovi, ministru školství vlády České republiky
Na vědomí předsedovi vlády České republiky panu Petrovi Nečasovi a dotčeným výborům Parlamentu České republikyPane ministře,

nedávno ukončené maturitní zkoušky, poprvé organizované v takové míře státem, skončily podle Vás velkým úspěchem. Zkoušky prý prokázaly schopnosti, zvedly laťku, přinesly do škol odpovědnost, zúročily patnáctiletou práci odborníků. V rozhovoru pro Lidové noviny ze dne 18. června 2011 jste se vyjádřil takto: „A samotného mě překvapilo, že k žádným chybám nedošlo. Zejména díky učitelům a ředitelům. To je pro mě největší argument, že odborná veřejnost stojí za mnou. Kdyby mě chtěla potopit, udělala by to.“

Pane ministře, my za Vámi nestojíme.

Podle nás se nejednalo o úspěch, už vůbec ne bezchybný. Za 250 miliónů jsme se dozvěděli, že studenti odborných škol a učilišť hůře než studenti gymnázií a lyceí zvládají testy čtenářských schopností a vcítění do psychiky učitele. Kdo jen trochu zná učební plány škol, znal onen výsledek dávno před touto maturitou. Neodmítáme koncept státem řízené srovnávací zkoušky, naopak. Ale odmítáme tuto zmatečnou koncepci, při níž se protokolární obludnost (počet listů papíru nutných k maturitě jednoho žáka dosahuje nyní k číslu 70) snaží předstírat neexistující objektivnost zkoušky. Trojčlenné komplexní zkoušky, které oním objektivním srovnávacím nástrojem měly být, jsou ze dvou třetin v rukou jednotlivých škol, nikoli jednoho hodnotícího centra. Z poslední třetiny pak jsou v rukou organizace CERMAT. Jejich kvalitu, tedy kvalitu tzv. didaktických testů, podrobila kritické analýze skupina odborníků, kteří si svou dlouholetou prací na poli pedagogiky, didaktiky a tvorby testů vydobyli lidský i profesní respekt. Jejich recenze ukazují na vážná pochybení, která testy (zvláště test českého jazyka a literatury základní úrovně obtížnosti) diskvalifikují pro objektivní rozhodování. To je nepřijatelné pro všechny, kteří se zkoušek účastnili. Recenzenty lze odbýt slovy, že jsou najati za „mrzký peníz“, totéž lze říci o komentářích 12 500 lidí uvedených pod Otevřeným dopisem ministru školství (viz maturantiproti.cz). Ale tím se věcná podstata pochybností nevytratí, ač o to zodpovědní úředníci mimořádně usilují – především touhou utajit oficiální znění testů spolu s klíčem správných odpovědí do doby, kdy podle nich pro studenty skončí lhůta možné stížnosti. Tvrzení, že testy jako takové jsou takříkajíc posvátné, a tedy nedotknutelné, nepotvrzují ani právní názory, tím méně pak rozum, jehož užíváme.

Jsme si zcela vědomi toho, že stav české školy základní i střední není dobrý; počínaje rozpačitým vztahem k rámcovým a školním vzdělávacím programům, pokračuje nizoučkou prestiží přijímacího řízení na pedagogické fakulty a v první řadě konče podprůměrným zastoupením školství ve státním rozpočtu České republiky. Ale již dnes je možné začít uvažovat o spravedlivě očekávaném výkonu žáků, z něhož vzejde dosud neformulovaný standard maturanta, o ukončení ponižující hry na objektivní ústní a písemné maturitní zkoušky, které navrhujeme svěřit zpět do rukou škol, a o koncepci státních středoškolských zkoušek, které by mohly např. představovat vstupní test před školními maturitami. Tady mohou ležet prostředky, jimiž skutečně, nejen v představách, jednou zvedneme laťku.

Je nepřijatelné dále předstírat, že maturita byla bezchybná. Žádáme o okamžité zveřejnění všech didaktických testů spolu s klíči tzv. správných odpovědí. Žádáme jejich tvůrce a garanty, aby odpověděli na kritiku odborníků dostupnou na stránkách EDUin.cz, protože z (ne)kvality testů musíte vyvodit patřičné důsledky.

Organizaci jedné jednotné státní maturitní zkoušky pro všechny podoby středního vzdělávání považujeme za systémovou chybu a vyzýváme k rezignaci na tento model, který v Evropě praktikují pouze tři státy.

Je nutné bezodkladně začít pracovat na změnách zákona, jež umožní tento špatný model maturitní zkoušky opustit.

Žádáme Vás, abyste ve shodě se svými prohlášeními zvážil své setrvání ve funkci ministra školství.

Karel Lippmann, Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, České Budějovice
Stanislav Zajíček, Gymnázium Matyáše Lercha, Brno

Dopis podepsalo již 1555 lidí.

Souhlasíte-li s obsahem dopisu, budeme rádi, když jej svým podpisem podpoříte i jako neučitelé.

(Duplicitní podpisy jsou průběžně vymazávány.)


Jméno a příjmení Město Zaměstnání Komentář Podepsáno  
Andrea Mošťková Pašovice učitel/ka   29.6.2011  
Jana Holá Brno důchodkyně, Než kvalitu maturity ještě zhoršovat,to už je lepší nechat tu původní maturitu, a než dávat peníze drahé firmě za nekvalitní práci, to je lepší dát peníze rovnou do škol. 29.6.2011  
Naďa Suchá Brno učitel/ka   28.6.2011  
Milena Bonaventurová Praha studentka Pražské konzervatoře Systém nehodnotí kreativitu a schopnost samostatně přemýšlet a myslet v souvislostech. Maturanty a školy tento systém škatulkuje na základě neobjektivních a omezených představ svých tvůrců. 28.6.2011  
Irena Vilímková Krnov bývalá vychovatelka vše bylo řečeno 28.6.2011  
Šárka Janušová Zubří učitel/ka, t.č. v invalid. důchodu Souhlasím s dopisem. České školství bylo na velmi dobré úrovni ještě možná před 15 lety, ale teď to jde ne od deseti k pěti, ale už k nule. Rovněž prestiž učitelů klesá stejně. A páni nahoře k tomu přispívají velkou měrou. Neustále se vyhazují peníze za "úžasné" změny k lepšímu. 28.6.2011  
petr homolák olomouc učitel/ka   28.6.2011  
Anežka Tomášková Praha student   28.6.2011  
tomášková eva Praha vychovatelka ŠD   28.6.2011  
Miroslava Tůmová Český Krumlov student   28.6.2011  
Hana Řezníčková Hluboká nad Vltavou Studentka FF JČU Jediný smysl státních maturit vidím v tom, že odhalí a zruší rádoby střední školy naprosto bez úrovně. Jinak je to jasná celková degradace maturit. Jsem ráda, že jsem ještě maturovala "za stara", to jsem ještě něco musela umět. 28.6.2011  
Helena Zelinková Tišnov učitel/ka   28.6.2011  
Jaroslava Bartošová Č. Budějovice učitel/ka   28.6.2011  
Zuzana Cihlářová Brno učitel/ka   28.6.2011  
Iveta Smitalová Brno-venkov ekonom   28.6.2011  
Barbora Čalová Brno učitel/ka   28.6.2011  
Petr Ošmera Třebíč učitel/ka   28.6.2011  
Lenka Poubová Praha učitel/ka Souhlasím se zněním dopisu 28.6.2011  
Vlasta Novotná Třebíč     28.6.2011  
Marie Novotná Hradec Králové     28.6.2011  
Hana Němečková Třebechovice pod Orebem     28.6.2011  
Marie Kunčíková Praha učitel/ka   28.6.2011  
Jana Kočí Jihlava učitel/ka Děkuji za výstižné zpracování dalšího protestu a formulaci hlavních výhrad proti současné podobě tzv. státních maturit.(Doufám, že tato podoba se ukáže opravdu jako neudržitelná). Musím souhlasit v podstatě se vším ve Vašem dopise uvedeným! A že už zde nejsou podpisy mnoha a mnoha dalších kolegů, o nichž vím, že sdílejí stejné kritické připomínky a názory? Jediný důvod: únava, únava, únava a pocit marnosti ... 28.6.2011  
Ing.Dušan Sedláček Olomouc Analytik   28.6.2011  
Jana Zmeškalová Týnec nad Sázavou externí učitelka   28.6.2011  
Jitka Janská Praha učitel/ka   28.6.2011  
Jana Marcolová Praha učitelka   28.6.2011  
Vladimíra Nedbalová Brno učitel/ka S formou zkoušky pomocí didaktického testu douhlasím, ale měl by být zaměřen na prověření středosškolského učiva, nikoliv téměř kopírovat scio-testy!!! 28.6.2011  
Marcela Zvolská Struhařov matka maturanta
no comment
28.6.2011  
Bohumil Láníková Mutná matka budoucího maturanta   28.6.2011  
Milan Kadlec Zlín   Souhlasím 28.6.2011  
Iveta Dernerová   student   28.6.2011  
Lenka Ertlová Kunovice učitel/ka   28.6.2011  
Eva Trágeová Brno učitel/ka   28.6.2011  
Miroslava Priknerová Brno učitel/ka   28.6.2011  
Radka Filadelfiová Praha učitel/ka   28.6.2011  
martin kotrba základní škola ředitel   28.6.2011  
František Mixa Ostrava učitel/ka   28.6.2011  
Jana Burianová Praha 5 por.asist-abs.3 středních škol Jsem absolventka 3 středních škol / dnes VOŠ nebo Bc/, ale způsob současných maturit mi přijde neuvěřitelný 28.6.2011  
David Pilloni Praha Student/makleř Souhlasím s autory dopisu. Tahle ignorance je už příliš. Volíme ty který mají hájit naše zájmy ne jen svoje a svým partneru v podobě finančních dotacích. 27.6.2011  
Ing.Libor Landovský Jesenice u Rakovníka OSVČ Za státní maturity se vyhodilo zbytečně x milionů korun, protože celý systém maturit formou testů nikdy neprokáže skutečné znalosti studentů. Většina z nich u maturit křížkovala odpovědi systémem pokus omyl. Tak jak z toho chcete seriózně hodnotit úroveň znalostí !!? 27.6.2011  
Jiří Bartek Praha 8 obchodní manažér Přečtěte si dopis několikrát, pane ministře, a netvařte se, že není... 27.6.2011  
Emilie Odvárková Blansko     27.6.2011  
Antonín Odvárka Blansko     27.6.2011  
Radka Šmídová Brno maturant 2011   27.6.2011  
Jitka Krátká   učitel/ka   27.6.2011  
Jana Hradečná Krnov učitel/ka   27.6.2011  
Michaela Jůnová Jindřichův Hradec farmac. asistentka   27.6.2011  
Milada Peštová Plzeň učitel/ka Pane ministře, v petici a následných diskusích je (většinou velmi slušně a kultivovaně) řečeno vše. Blahopřeji, jste politik, který dokáže při sledování Vašich projevů vzbuzovat fyzickou nevolnost. Vaše JÁ JÁ JÁ ("Já jsem moloch ukočíroval", "Já jsem vždycky říkal ...", "Já jsem to manažersky zvládl", Já Já Já) je neuvěřitelné a poněkud směšné. Zároveň sám přirovnáváte maturity k molochu, k obludné administrativní mašinérii, používáte slova jako "je to takto hloupě nastaveno", připouštíte, že dávno dopředu jste věděl o jejich nedostatcích. Přesto jste je spustil! Takže jste vlastně nic neuřídil, svoji politickou kariéru postavil na tom, o čem sám pochybujete, a jenom se vymlouváte na ty před Vámi. To je poněkud podivné politické chování. Ale co si myslet o člověku, který diskutuje jen obecně, pod nátlakem veřejných akcí a tisku a zamlžuje nadužíváním slova "jednoznačně"! Nakonec i Vaše fotografie v tisku (v křesle vždy rozvalený) mají vypovídací schopnost. Odstupte. Nemáte ani odbornou kvalifikaci ani obyčejnou slušnost. 27.6.2011  
Karmen Sanchezova Praha 5 kreditni analytik Zavedenim jednotne statni maturity pro vsechny typy strednich skol lze uroven maturity pozvednout jen stezi. 27.6.2011  
Kateřina Janků Vsetín učitel/ka   27.6.2011  
Liba Markova Valasske Mezirici učitel/ka   27.6.2011  
Stanislav Havlík Brno ředitel školy v.v. S velkým zájmem sleduji vývoj ve školství i jako důchodce. 27.6.2011  
Lenka Slováková Jindřichův Hradec OSVČ   27.6.2011  
Marie Bílková Prádlo učitelka v důchodu   27.6.2011  
Anna Sedláčková Boskovice učitel/ka   27.6.2011  
Šárka Trauškeová Praha     27.6.2011  
Irena Pugnerová Prostějov     27.6.2011  
Lucie Kunderová Břeclav dělnice   27.6.2011  
PhDr. Zdeňka Růžičková Brno     27.6.2011  
Alena Skálová Brno učitel/ka   27.6.2011  
Petra Ostrolucká Praha učitel/ka   27.6.2011  
Filip Landovský Rakovník student Myslím si že celé státní maturity akorát otravují všem maturantům život a byly to vyhozené peníze které se daly využít daleko lépe, než na tuto maškarádu se státními maturitami. 27.6.2011  
Hana Nachtigalová Hradec Králové učitel/ka   27.6.2011  
Mgr. Jarmila Bayerová Brno     27.6.2011  
Gabriela Hlaváčová Prostějov Administrativní pracovník K paskvilům,které naše neschopná vláda plodí nemám slov.Prostě bez komentáře.S otevřeným dopisem naprosto souhlasím. 27.6.2011  
Romana Milotová Praha terapeut   27.6.2011  
Jarmila Vaníčková Vlašim   Neskutečná arogance ze stran úředníků,nepřijímání žádných připomínek, má praxe 33 let ve školství a mé pedagpgické působení bylo degradováno na nejnižší možnou úroveň. 27.6.2011  
Jaroslav Mucha Znojmo učitel/ka Plně se ztotožňuji se zveřejněným dopisem. Sám učím na Gymnáziu Dr. K. Poplesného ve Znojmě a mám podobné zkušenosti a pocity, jako autoři dopisu. Děkuji jim za jejich odvahu. Věřím, že bude přínosem. 27.6.2011  
Andrea Kubínová Praha student   27.6.2011  
Anna Ševčíková Šošůvka účetní   27.6.2011  
Lenka Demuthová Ludvíkovice učitel/ka   27.6.2011  
Lenka Šturmová Zubří farmeceutická asistentka A kde jsou výsledky jednotlivých škol? Jak se umístily? Šlo i o to zjistit, kde je kvalitní vzdělání a kde nikoliv. A nyní se výsledky jednotlivých škol zveřejňovat nebudou. Nevím tedy proč... 27.6.2011  
Miroslav Mergl Cerekvice nad Loučnou projektant   27.6.2011  
Petra Herdicsova Lysa nad Labem Recepcni   27.6.2011  
Petr Fojtík Hrušovany u Brna Programátor   27.6.2011  
Lenka Langová Chrudim     27.6.2011  
Ivona Korpasová Ostrava učitel/ka   27.6.2011  
Vladislav Krejčí J. Hradec učitel/ka   27.6.2011  
Martina Vachová Brno ekonom   27.6.2011  
Jan Milota Praha     27.6.2011  
Romana Vojáčková Brno bankovní úřednice   27.6.2011  
Mgr. Alois Nechvátal Plzeň učitel/ka Cermat zrušit, peníze vrátit, ministr převzít zodpovědnost a odstoupit. 27.6.2011  
Eva Cvachovcova   učitel/ka   27.6.2011  
Ivana Landovská Jesenice u Rakovníka OSVČ Plně souhlasím se zněním dopisu. Jsem matka letošního maturanta - studenta střední zemědělské školy. Ještě ve třetím ročníku (tzn. před rokem) nikdo, včetně učitelů, nevěděl, zda státní maturita bude. Přesto, že syn patřil celé čtyři roky studia mezi nejlepší, "nepovedla se" mu státní maturita z matematiky. Kde je chyba? V jeho přípravě, učiteli nebo neměl zrovna štěstí? Nebo v systému státních maturit? Jaký má význam srovnávat úroveň studentů gymnázií, odborných škol a učilišť? Kolik mají odborné praxe studenti gymnázií a kolik studenti výše jmenovaných škol? A kolik hodin českého a cizích jazyků a matematiky? A co odborníci, kteří státní maturity vymysleli, včetně pana ministra? Jistě mají všichni maturitu. Zkusili si sami svojí úspěšnost? Další komentář by jen opakoval to, o čem píší ostatní. Kdy se už přestane u nás stavět vše od střechy jako v Kocourkově!!! 27.6.2011  
Jan Gabrhel Litomyšl učitel/ka   27.6.2011  
RNDr. Petr Blahník Hradec Králové konzultant   27.6.2011  
Eva Nelešovská Horažďovice účetní Jednou se týkat i mých dětí. 27.6.2011  
Marcel Makówka Zlín učitel/ka   27.6.2011  
Filip Dobrovolný Broumov učitel/ka Souhlasím s dopisem. Myslím si také, že by měly být zveřejněny výsledky, kterých dosáhly všechny střední školy. Přál bych si, aby napříště byla státní maturita administrativně jednodušší, odborně lépe připravená a plně transparentní. 27.6.2011  
jiří matyáš Pardubice lékař Cermat neudělal skoro nic ale nechal si to královsky zaplatit. Příště to zadejte komisi skutečných odborníků z praxe -renomovaní češtináři a matikáři ze škol. Ti si elektronicky vymění několik verzí a bude hotovo - i když jim dáte odměnu ve výši celého jejich platu, pořád to bude levnější a hlavně lepší. 27.6.2011  
Alena Janátová Praha učitel/ka   27.6.2011  
Bohuslav Rejzl   učitel/ka   27.6.2011  
Martin Hollý Ostrava učitel/ka   27.6.2011  
Jana Netolická Brno učitel/ka   27.6.2011  
Vratislav Indra BRNO IT technik   27.6.2011  
Veronika Prokůpková Brno student - maturant   27.6.2011  
Štěpán Berka Brno učitel odborného výcviku S dopisem souhlasím. 27.6.2011  
Jan Sita Praha     27.6.2011  
svetlana filimonova brno učitel/ka   27.6.2011  
Jana Maršálková Brno     27.6.2011  
Lukáš Kinkor Ústí nad Labem maturant 2011   27.6.2011  
Josef Jaroš Žďár nad Sázavou student   26.6.2011  
Josef Jaroš   student   26.6.2011  
Ivana Nosková Hradec Králové učitel/ka Souhlasím se zněním dopisu
Připomínky k MZ z AJ
Ústní zkouška: Při ústní části MZ z AJ je učitel degradován na úroveň robota, když musí doslovně číst svůj „part“, který trvá cca 6 – 7 minut. Vymezená doba 15 minut je nesmyslně rozdělena na zhruba 7 krátkých, přesně určených časových úseků nestejné délky, ve kterých musí žáci plnit dané úkoly, takže učitel zadává otázku doslova se stopkami v ruce. Učitel během zkoušení celkem 16krát uděluje body 0 – 3 a navíc zapisuje poznámky k výkonu žáka. Přála bych panu Zelenému i panu Dobešovi, aby tímto způsobem absolvovali alespoň jeden maturitní den.
Jak je možné, že pracovní listy od Cermatu obsahují chyby? Proč se školní část nezařazuje jako poslední, ale zařazuje jako třetí ze čtyř, když je na samostatném listu? Celé to ztěžuje přehlednost úkolů pro žáka na potítku (1 list s obrázky, 1 list s úkoly I, II, IV a 1 list s úkolem III).
Písemná práce: absolutně nedošlo k vyladění náročnosti mezi jednotlivými předměty. Proč např. na práci z ČJ je na samotné psaní vymezeno 60 minut a předchází tomu 25 minut na výběr zadání z 10 možností, když v cizím jazyce žáci mají zadání jednotné (bez možnosti volby), píší 2 útvary, to vše za 60 minut (nemají čas na rozmyšlení), přičemž počet slov je stejný (200 ČJ i AJ)??? Proč je hodnocení písemné práce z AJ tak složité a nelogické? Např. stejnou váhu v ohodnocení má to, že žák rozčlení text do odstavců, a to, že práce je bez gramatických chyb. Přimlouvala bych se za zjednodušení bodového ohodnocení po vzoru ČJ. Za přehodnocení by stálo i současné pojetí MZ pro žáky s PUP.
Co proboha dělal Cermat těch 15 let, když je vše tak neskonale chaotické???? V diskuzích reaguje na kritiku vyjádřením „je to váš názor, my jsme to konzultovali“. Obávám se, že ani tímto se nic nezmění.
Ohledně podrobností k financování doporučuji všem přečíst si příspěvek p. Kváči ze dne 22. 6.
26.6.2011  
Dana Honzová Praha 8 učitel/ka   26.6.2011  
Hana Sochová Uničov učitel/ka   26.6.2011  
Jaroslav Cejnar Praha 4 učitel/ka   26.6.2011  
Jana Křepelková Brno učitel/ka   26.6.2011  
Jitka Hříbková Praha učitel/ka   26.6.2011  
Petra Chytilová Odry psycholožka   26.6.2011  
Eva Zajíčková Liberec učitel/ka   26.6.2011  
Šimková Jitka Břeclav prodavačka   26.6.2011  
Mgr. Ludmila Schenková Uničov učitel/ka   26.6.2011  
Dana Linhartová Brno matka maturantky   26.6.2011  
Jana Vavrušová Zlín učitel/ka   26.6.2011  
Zuzana Machálková Holešov studentka Pdf UP   26.6.2011  
Eva Cejnková Nový Jičín učitel/ka   26.6.2011  
Marcela Šulcová Chrudim zdrav. sestra   26.6.2011  
Jana Fikejsová Pardubice studentka   26.6.2011  
Dagmar Přidalová Olomouc     26.6.2011  
Pavel Pelikán Brno učitel/ka, učitel odborného výcviku   26.6.2011  
Pavla Priknerová Brno studentka VŠ   26.6.2011  
Markéta Věříšová Praha   Plně souhlasím se zněním dopisu, pro koncepci státní maturity nenacházím slušných slov.
Držím palce, aby tato petice posloužila svému účelu a nebyla opět smetena pod stůl, jak je u nás zvykem.
Věříšová
26.6.2011  
Dana Feuraizlova Praha kadernice Stalo to vubec zato vyhodit tolik studentu? 26.6.2011  
Jaroslav Koreš České Budějovice učitel/ka   26.6.2011  
Jana Rybáková Praha učitel/ka   26.6.2011  
Miroslava Gottfriedová Litovel učitel/ka   26.6.2011  
Michaela Pixová Praha učitel/ka Jako zaměstnání uvádím "učitelka", jelikož jsem vystudovala obor "učitelství biologie a zeměpis pro střední školy" na Přf UK. Vzhledem k tristnímu stavu nejrůznějších aspektů českého školství jsem však do zaměstnání, ve kterém bych mnou vystudovaný obor mohla vykonávat, nikdy nenastoupila. Stávající situaci je potřeba neprodleně začít řešit. Domnívám se však, že činnosti současného nekompetentního vedení MŠMT povede jen k dalšímu zdecimování vzdělávacího sektoru. 26.6.2011  
Jiří Stránský Cvikov učitel/ka   26.6.2011  
Dominika Dubská Brno Student   26.6.2011  
Dagmar Poznarová Zlín učitel/ka   26.6.2011  
Hana Pulcova Praha učitel/ka   26.6.2011  
Šárka Menčíková Hodkovice n.M. učitel/ka   26.6.2011  
Zlatana Popović České Budějovice učitel/ka   26.6.2011  
Jakub Bachtík Praha student VŠ   26.6.2011  
Lukáš Křížek Mittweida     26.6.2011  
Pavla Kovaříková Brno maturantka 2011 Už jsem podepsala dopis studentů a ráda se podepíšu i pod dopis učitelů a doufám, že to k něčemu bude. Mně osobně už to nijak nepomůže, ale doufám, že aspoň příští ročníky se tomuto cirkusu vyhnou. 25.6.2011  
Libor Vykoupil BRNO učitel/ka, VŠ učitel To já jsem v r. 1975 maturoval smysluplněji. 25.6.2011  
Olga Pleštilová Semily učitel/ka   25.6.2011  
Dušan Pleštil Semily učitel/ka   25.6.2011  
Nikola Chomátová Praha maturantka 2011   25.6.2011  
Jitka Holanová Dvůr králové nad Labem   Rozhodně si nemyslím,že tzv.státní maturita je dobrá myšlenka a vůbec nechápu kolegy,kteří píší státní maturita ano,ale... Unifikace vzdělání a poměřování se světem jako důvod?Což nevidíte kolem sebe plody "únijní hlouposti? Státní maturita jako dobrá myšlenka? To snad ,drazí kolegové,nemyslíte vážně.Dále jsem četla o inflaci studijních oborů s maturitou,které hodnotu maturitního vzdělání notně devalvovaly.Myslíte si,pane Dobeši,že zavedením jednotné státní zkoušky srovnáte nesrovnatelné? To už hraničí se sociálním inženýrstvím marxistických blopuznivců a to už tady jednou bylo.Stát nemá do vzdělávání co mluvit,má být jen manažerem,ale ne arbitrem. 25.6.2011  
Lenka Vízková Havlíčkův Brod učitel/ka Naprosto s dopisem souhlasím. 25.6.2011  
Petra Piková Bílovec učitel/ka   25.6.2011  
Pavel Hejtman České Budějovice učitel/ka Jestliže pan Dobeš je ministrem školství České republiky, je to stejná krize jako před národním obrozením. Možná i horší!!! 25.6.2011  
Květa Dzuriaková Chomutov dúchodkyně Souhlasím s textem otevřeného dopisu 25.6.2011  
Václav Hamouz Jirkov podnikatel Souhlasím s textem dopisu nesouhlasím se státní maturitou je to podraz na studenty!!! 25.6.2011  
Patrik Karel Chomutov obchodní referent/ manažer sportovního klubu Bohužel musím konstatovat, že celá ta věc se státníma maturitama je neuvěřitelné sprasení dobré myšlenky. Podle mého názoru by se měli srovnávat všechny obory v republice a né školy. Je nemožné srovnávat v matematice žáka průmyslové školy, či gymnázia se žákem zdravotní školy, nebo školy zabívající se životním prostředím. Druhá a stejně nesmylsná věc je datum zveřejnění výsledků opravných zkoušek. Je to znemožnění poslední šance studentů, kteří 4 roky dřeli a připravovali a pak jim nevyšel jeden den, k tomu aby se dostali na vysoké školy. Je to neuvěřitelně psychicky náročné pro studenty, kteří by jednou měli vytvářet dobré jméno České republice a ta by jim v tom měla pomoci a né jim házet klacky pod nohy. Doufám, že se mezi Vámi najde pár hlav, které se nad celou kauzou zamyslí a dokážou přiznat, že to je nesmysl a pomůžou studentům napravit životy, dokud to ještě jde. 25.6.2011  
MUDr.Miroslav Nulíček Čáslav lékař   25.6.2011  
Jan Taraba Brno učitel/ka   25.6.2011  
Lenka Jaklová   maturantka   25.6.2011  
Květa Haltuchová Jirkov studentka Neúspěšná absolventka státní maturity z matematiky. Mohla jsem si vybrat z anglického jazyka nebo matematiky, ale musím říct, že mám pocit, že jsem nebyla dostatečně přípravena ani na jeden předmět,proto pro mě bylo velmi těžké se rozhodnout. Myslím, že nejsem jediná, která tento problém měla. Státní maturita nebyla objektivní (především ta z českého jazyka), byla tam spousta otázek subjektivního názoru. 25.6.2011  
Kateřina Gazdová Zubří učitel/ka Zcela souhlasím!! Kdysi to možná byla dobrá myšlenka, ale ve výsledku je to nepromyšlené, nedotažené! Navíc velký tunel a hlavně
hazard s psychikou i zdravím studentů, učitelů a rodičů!!!
25.6.2011  
Pavlína Dzuriaková Jirkov MD Naše dcera patřila mezi nejlepší studenty na zdravotní škole a neprošla st.mat.z matematiky jelikož na ní nebyla patřičně školou připravena z ostatních mat.předmětů prošla na jedničky ted na znemožněn vstup na vysokou školu 25.6.2011  
Jiří Klimeš Praha státní zaměstnanec   25.6.2011  
Milan Mareš, Ing Brandýs nad Labem-Stará Boleslav úředník Jako otec maturanta, který absolvoval učební obor a 2letou nástavbu, jsem hluboce rozhořčen úrovní a nastavením této "maturity", přestože syn ji zvládl. S takovým přístupem a odpovědností Cermatu a MŠ bych si nedovolil rozhodovat o osudech mladých lidí. 25.6.2011  
Jana Hrbáčová Brno     25.6.2011  
Hana Příborská Velké Bílovice vedoucí pobočky a studentka dálkového studia   25.6.2011  
Milena Drašťáková, Ing Brandýs nad Labem-Stará Boleslav     25.6.2011  
Tereza Kubů České Budějovice studentka   25.6.2011  
Sylva Zambová Týnec nad Sázavou ekonom Státní maturita není objektivní, nelze srovnávat gymnázia a odborné školy. Stálo by za zamyšlení, kolik hodin, matematiky, cizího jazyka, českého jazyka, mají odborné školy a kolik gymnázia. Pokud státní maturity, tak zvlášť pro gymnázia, zvlášť pro každý obor odborné školy. Není možné srovnávat zdravotnickou školu, třeba s gymnáziem a s průmyslovou školou. Na těchto školách mají studenti výrazně, více hodin matematiky. 25.6.2011  
Karen Valešková státní zaměstnanec bez komentáře 25.6.2011  
Martin Šimánek České Budějovice technik   25.6.2011  
Ondrušková Dana Brno uřednice   25.6.2011  
Tomáš Kvapil Ostrava strojník   25.6.2011  
David Bursík Č. Budějovice student VŠ   25.6.2011  
Pavel Geltner Karviná elektromechanik   25.6.2011  
Jiří Břínek Bučovice učitel/ka po jednotné státní maturitě zaveďte i jednotnou školu a jednotné státní osnovy na všech školách, pane ministře, a nebude to mít Vvchybu 25.6.2011  
Jana Vyskočilová Litomyšl důchodkyně   25.6.2011  
Maria Flášarová Hustopeče vedoucí skladu Kdo vymyslel letošní systém maturit, ten je úplně mimo. A pan Dobeš není odborník ani náhodou, to, co byly "maturity"
byl zmatek nad zmatek
25.6.2011  
Aleš Broulík Brno učitel/ka   25.6.2011  
Lukáš Zezulka Pardubice student SPŠCH   25.6.2011  
František Teichmann Lanškroun učitel/ka   25.6.2011  
Lucie Cieślarová Bohumín Studentka dálkové formy nástavbového studia a žena na MD SOŠ a Gymnázia se nikdy navzájem úrovni nevyrovnají, to ví úplně všichni. Nevím, proč bych se jako budoucí podnikatel měla učit to, co nikdy v praxi nevyužiji narozdíl od Gymnázií, která zaměření a odbornost vůbec nemají. Státní maturity jsou velkým omylem. 25.6.2011  
Lenka Bartoňková Brno     25.6.2011  
Martina Stejskalová Dvůr králové nad Labem Bezpečnostní technik Je pořadí škol v úspěšnosti anebo v tuposti? 25.6.2011  
Libor Ledvina Domažlice budoucí pedagog   25.6.2011  
Hana Kašparová Kolín učitel/ka Naprosto souhlasím se všemi výhradami v tomto dopise, v dopise studentů i ředitelů gymnázií. Naopak nesouhlasím s některými formulacemi ve sdělovacích prostředcích (např.: „Kromě čerstvých maturantů bojují proti současné podobě maturitních zkoušek už i pedagogové …“Zdroj: http://brno.idnes.cz/zvazte-funkci-ministra-pisi-kvuli-maturitam-dobesovi-uz-i-ucitele-1di-/brno-zpravy.aspx?c=A110621_154414_brno-zpravy_dmk. Chtěla bych připomenout, že vývoj státních maturit jsme sledovali po celou dobu, upozorňovali na některé problémy, psali návrhy a připomínky, pokud se nás na ně někdo ptal. I když čas, který nám byl dán na jejich zpracování a odeslání, byl většinou (záměrně?) velice krátký. Současnou podobu státních maturit jsme nakonec „neshodili“, ale jen z ohledů na naše studenty, ne z úcty k panu ministrovi. Převážná většina našich učitelú je vedená snahou pomáhat – někoho potopit, to nemáme v povaze, pane ministře! 25.6.2011  
Mgr. Zdeňka Valenzová České Budějovice překladatelka, administrativní pracovnice   25.6.2011  
Tomáš Stradiot Sokolov t.č. nezaměstnaný, brigádou pekař, povoláním učitel MF Souhlasím s autory dopisu: Zejména s předposlední větou:
"Organizaci jedné jednotné státní maturitní zkoušky pro všechny podoby středního vzdělávání považujeme za systémovou chybu a vyzýváme k rezignaci na tento model, který v Evropě praktikují pouze tři státy."
25.6.2011  
Martina Svobodová Jaroměř porodní asistentka   25.6.2011  
Stanislava Černá Plzeň učitel/ka   25.6.2011  
Karel Povolný Rosice Student Designu Už za komunistů zvládli organizačně státní maturitu lépe než Cermat a to jsme opravdu klesli tak hluboko? Státní maturita je výsměch inteligenci a vzdělání a také hlavně těžké osmileté práci učitelů, kteří se snaží svědomitě připravit své žáky na první zkoušku jejich života. 25.6.2011  
Josef Hruška Uherský Ostroh učitel/ka Tento týden mě "překvapila" zpráva, že nejlíp dopadl PORG pana Klause mladšího..... 25.6.2011  
Helena Šauerová Litomyšl učitel/ka   25.6.2011  
Tomáš Malina České Budějovice učitel/ka   25.6.2011  
Zbyněk Válka Kyjov učitel/ka Se státní maturitou jsem souhlasil nebo lépe řečeno si stojím za tím, že z předmětů, jako je český jazyk, anglický jazyk (nebo jiný cizí jazyk) a matematika, by se mělo maturovat povinně, jelikož úroveň žáků středních škol je v těchto předmětech opravdu bídná. Faktem ovšem zůstává, že je nesmysl stavět na stejnou úroveň střední odborné školy, kde je hodinová dotace na uvedené předměty daleko menší (protože se mnohdy střídá teorie s odborným výcvikem), a gymnázia nebo střední školy ekonomické a jiné školy podobného typu. 25.6.2011  
Markéta Kohoutková Pardubice učitel/ka   25.6.2011  
Jakub Teplý Moravská Třebová student Jsem maturant 2011!!! 25.6.2011  
Ondřej Richter Čelákovice nezaměstnaný   25.6.2011  
Věra Čapková Karlovy Vary     24.6.2011  
Věra Šibravová Litomyšl učitel/ka   24.6.2011  
Martin Bukovský Kroměříž VŠ student   24.6.2011  
Geralt of Rivia Rivia Witcher   24.6.2011  
Chrástová kateřina Nové Město na Moravě Studentka VŠ   24.6.2011  
Lukáš Stříška Praha Maturant 2011   24.6.2011  
Štěpánka Baierlová Sušice učitel/ka   24.6.2011  
Juliana Rampich-Hamariová Plzeň studentka UK   24.6.2011  
Josef Zeman Praha 4 učitel/ka   24.6.2011  

Kontaktní adresa: zajicek@gml.cz
Správce webu: Daniel Kurowski, dakur@dta3.com