My za Vámi nestojíme
Otevřený dopis učitelů panu Josefu Dobešovi, ministru školství vlády České republiky
Na vědomí předsedovi vlády České republiky panu Petrovi Nečasovi a dotčeným výborům Parlamentu České republikyPane ministře,

nedávno ukončené maturitní zkoušky, poprvé organizované v takové míře státem, skončily podle Vás velkým úspěchem. Zkoušky prý prokázaly schopnosti, zvedly laťku, přinesly do škol odpovědnost, zúročily patnáctiletou práci odborníků. V rozhovoru pro Lidové noviny ze dne 18. června 2011 jste se vyjádřil takto: „A samotného mě překvapilo, že k žádným chybám nedošlo. Zejména díky učitelům a ředitelům. To je pro mě největší argument, že odborná veřejnost stojí za mnou. Kdyby mě chtěla potopit, udělala by to.“

Pane ministře, my za Vámi nestojíme.

Podle nás se nejednalo o úspěch, už vůbec ne bezchybný. Za 250 miliónů jsme se dozvěděli, že studenti odborných škol a učilišť hůře než studenti gymnázií a lyceí zvládají testy čtenářských schopností a vcítění do psychiky učitele. Kdo jen trochu zná učební plány škol, znal onen výsledek dávno před touto maturitou. Neodmítáme koncept státem řízené srovnávací zkoušky, naopak. Ale odmítáme tuto zmatečnou koncepci, při níž se protokolární obludnost (počet listů papíru nutných k maturitě jednoho žáka dosahuje nyní k číslu 70) snaží předstírat neexistující objektivnost zkoušky. Trojčlenné komplexní zkoušky, které oním objektivním srovnávacím nástrojem měly být, jsou ze dvou třetin v rukou jednotlivých škol, nikoli jednoho hodnotícího centra. Z poslední třetiny pak jsou v rukou organizace CERMAT. Jejich kvalitu, tedy kvalitu tzv. didaktických testů, podrobila kritické analýze skupina odborníků, kteří si svou dlouholetou prací na poli pedagogiky, didaktiky a tvorby testů vydobyli lidský i profesní respekt. Jejich recenze ukazují na vážná pochybení, která testy (zvláště test českého jazyka a literatury základní úrovně obtížnosti) diskvalifikují pro objektivní rozhodování. To je nepřijatelné pro všechny, kteří se zkoušek účastnili. Recenzenty lze odbýt slovy, že jsou najati za „mrzký peníz“, totéž lze říci o komentářích 12 500 lidí uvedených pod Otevřeným dopisem ministru školství (viz maturantiproti.cz). Ale tím se věcná podstata pochybností nevytratí, ač o to zodpovědní úředníci mimořádně usilují – především touhou utajit oficiální znění testů spolu s klíčem správných odpovědí do doby, kdy podle nich pro studenty skončí lhůta možné stížnosti. Tvrzení, že testy jako takové jsou takříkajíc posvátné, a tedy nedotknutelné, nepotvrzují ani právní názory, tím méně pak rozum, jehož užíváme.

Jsme si zcela vědomi toho, že stav české školy základní i střední není dobrý; počínaje rozpačitým vztahem k rámcovým a školním vzdělávacím programům, pokračuje nizoučkou prestiží přijímacího řízení na pedagogické fakulty a v první řadě konče podprůměrným zastoupením školství ve státním rozpočtu České republiky. Ale již dnes je možné začít uvažovat o spravedlivě očekávaném výkonu žáků, z něhož vzejde dosud neformulovaný standard maturanta, o ukončení ponižující hry na objektivní ústní a písemné maturitní zkoušky, které navrhujeme svěřit zpět do rukou škol, a o koncepci státních středoškolských zkoušek, které by mohly např. představovat vstupní test před školními maturitami. Tady mohou ležet prostředky, jimiž skutečně, nejen v představách, jednou zvedneme laťku.

Je nepřijatelné dále předstírat, že maturita byla bezchybná. Žádáme o okamžité zveřejnění všech didaktických testů spolu s klíči tzv. správných odpovědí. Žádáme jejich tvůrce a garanty, aby odpověděli na kritiku odborníků dostupnou na stránkách EDUin.cz, protože z (ne)kvality testů musíte vyvodit patřičné důsledky.

Organizaci jedné jednotné státní maturitní zkoušky pro všechny podoby středního vzdělávání považujeme za systémovou chybu a vyzýváme k rezignaci na tento model, který v Evropě praktikují pouze tři státy.

Je nutné bezodkladně začít pracovat na změnách zákona, jež umožní tento špatný model maturitní zkoušky opustit.

Žádáme Vás, abyste ve shodě se svými prohlášeními zvážil své setrvání ve funkci ministra školství.

Karel Lippmann, Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, České Budějovice
Stanislav Zajíček, Gymnázium Matyáše Lercha, Brno

Dopis podepsalo již 1555 lidí.

Souhlasíte-li s obsahem dopisu, budeme rádi, když jej svým podpisem podpoříte i jako neučitelé.

(Duplicitní podpisy jsou průběžně vymazávány.)


Jméno a příjmení Město Zaměstnání Komentář Podepsáno  
Jana Klimentová Praha     24.6.2011  
Jana Mášová Brno studentka   24.6.2011  
Jitka Maulová Plzeň učitel/ka   24.6.2011  
Dana Nováková Praha učitel/ka   24.6.2011  
Linda Pokorná   student   24.6.2011  
Hana Havlíková Jihlava zdr.záchranář   24.6.2011  
David Šťastný Poděbrady učitel/ka   24.6.2011  
Věra Švecová Karlovy Vary učitel/ka   24.6.2011  
Radovan Plášek Brno učitel/ka   24.6.2011  
Dominik Landkammer Říčany student   24.6.2011  
Martin Odehnal Praha nezaměstnaný Tohle jsem napsal J. Dobešovi ještě před zahájením maturit, když jsem jako zastupující vrchní ředitel jeho kabinetu odmítl pustit dál návrh na vyhlášení jedné "zajímavé" veřejné zakázky a brzy na to byl "z organizačních důvodů" propuštěn. Myslím, že jsem se trefil docela přesně, ne??:-)
Cituji: Panu ministrovi bych pak rád dopředu pogratuloval k nadmíru vydařeným maturitám, a tím i ke skutečnosti, že nemusí dávat svou funkci k dispozici, jak byl slíbil panu premiérovi. Proč by jí také dával, když maturity prostě nemohou být nevydařené? Pan Dobeš totiž nikdy ani nenaznačil, co to vlastně takový „neúspěch maturit“ vlastně je. Bude to tehdy, zvolí-li si těžší variantu méně než 3, 5, 10, 20, 30% maturantů? Když vůbec neodmaturuje méně než 10%, nebo naopak více než 30% celého ročníku? Nezruší-li na jejich základě přijímačky žádná vysoká škola, případně tak učiní jen desetina (pětina, čtvrtina, polovina) z nich? Vše prostě proběhne přesně podle hesla z předmětu mailu: „Cíle naplníme, ať už jich bude dosaženo nebo ne!“
24.6.2011  
Radovan Chmel Praha památkář   24.6.2011  
Marek Janovský Praha   spolčení hlupců 24.6.2011  
Rostislav Kula Brno učitel/ka   24.6.2011  
Ivana Nanjo Kolaříková Brno učitel/ka   24.6.2011  
Michal Matušík Praha učitel/ka   24.6.2011  
Miroslava Vitková Nýrov učitel/ka   24.6.2011  
Jan Králík Hýskov stavbyvedoucí Moje dcera složila těžší verzi maturit.Já jsem ji k tomu přemluvil.Tímto se jí omlouvám,protože to byla moje chyba.Bylo uplně jedno,kterou obtížnost zvolila.A nyní,když jsem poznal některé otázky ptám se - opravdu by pan ministr a slovutní pánové a dámy na ministersvu odpověděli správně? Opravdu by pochopili,že je tráva zelená? Mají právo starat se o výchovu dětí,rušit osnovy,tvořit osnovy,tvořit koncepce,rušit koncepce,vyhazovat miliardy do .... ? V soukromém sektoru se tomu pane ministře říká nekompetentnost,lépe a správněji neschopnost.Jak tomu říkáte v CERMATU a na ministerstvu? 24.6.2011  
M.Šticha Roudnice n.L. tesař Proč má žák opravovat všechny dílčí zkoušky(např.z ČJ),když neudělal jen jednu z nich a nechce ani změnit úroveň(vyšší či nižší verze)?Asi proto,že by to vyšlo levněji a někdo by na tom málo vydělal. Jinak to nemá logiku,jako celá nová státní maturita. 24.6.2011  
Hana Dvořáčková Brno učitel/ka   24.6.2011  
Iva Hodíková Praha učitel/ka Státní společná část maturity se snaží srovnávat nesrovnatelné, což je degradace, nikoliv pokrok! Dobrou znalost českého jazyka by měl mít každý maturant bez ohledu na profesi. To ať je srovnáváno a požadováno, ale literární znalosti (tedy ústní část zkoušená a hodnocená "objektivně" ve škole) je jen plýtváním energií i penězi. A na jaké požadavky na kvalitu a možnost srovnání "si hrajeme", když existuje nižší a vyšší úroveň? Navíc se zatím většina kritiky týká povinných předmětů, až se přenese i na další, bude asi ještě hůř... A zcela zmatečná je představa, že se dokonalosti dosáhne převedením do elektronické podoby! 24.6.2011  
Mgr. Martin Flaška Aš/Cheb učitel/ka   24.6.2011  
Vlasta Schneiderová Praha učitel/ka Přidala bych ještě žádost o zveřejnění výsledků jednotlivých škol. 24.6.2011  
Martina Funioková Ostrava učitel/ka   24.6.2011  
Zdenka Payerová České Budějovice nyní důchodce, býv.bankovní manager Plně souhlasím s dokumentem
" My za Vámi nestojíme"
24.6.2011  
Sofya Mitko Praha student   24.6.2011  
Jakub Krchňák Brno maturant 2011   24.6.2011  
Veronika Mátlová Praha 7 učitel/ka   24.6.2011  
zuzana průchová kolín učitel/ka   24.6.2011  
Václav Vojtíšek   Systémový analytik   24.6.2011  
Martina Břeňová Praha PR konzultantka   24.6.2011  
Bohuslav Kábrt Praha učitel/ka   24.6.2011  
Veronika Míčová Brno učitel/ka   24.6.2011  
Vít Kužela Šumperk mistr výroby dálkový student - maturant 2011 24.6.2011  
Daniel Jedlička Opava učitel/ka   24.6.2011  
Monika Hanáčková Brno     24.6.2011  
Miroslav Černý Plzeň obchod Napřed sjednoťte koncepci výuky a potom můžete jednotlivé školy srovnávat.
Pane ministře, nechci abyste dělal další pokusy na mladé generaci.
24.6.2011  
Jaromír Tkadleček Praha     24.6.2011  
Kateřina Picková Praha senior accountant   24.6.2011  
Patricia Oyarce Praha nespokojená matka   24.6.2011  
Martin Souček Praha ředitel pro výzkum trhu státní maturity jsou jen pokusem najít raison d'étre pro některé (mnohé) pracovníky ministerstva, praktický význam zcela postrádají 24.6.2011  
Jacqueline Oyarce praha student   24.6.2011  
Magdalena Kostková Praha student   24.6.2011  
Ing. Jaromír Klančík, Ph.D. Praha 10 QA/QC manager (a přítel českého školství)   24.6.2011  
Maixnerová Zdenka Praha     24.6.2011  
Stanislav Štěpáník Praha učitel/ka   24.6.2011  
Bohdana Šobáňová Uherský Brod manažerka   24.6.2011  
Marie Musálková Praha učitel/ka   24.6.2011  
Jiří Moravec Šumperk     24.6.2011  
Anna Nosková Beroun matka Jednotnost není dobrá. 24.6.2011  
Eva Šuhájková Praha publicista   24.6.2011  
Monika Stehlíková Plzeň učitel/ka   24.6.2011  
Veronika Bláhová Opava - Zlatníky student   24.6.2011  
Ing. Dušan Vrážel Ostrava učitel/ka Skandální byl především didaktický test z CJL. Tím byla znehodnocena i celá věrohondnost maturity. 24.6.2011  
Radek Jaroš Nové Město na Moravě OSVČ Nejsem odborník na školství, ale znám autory dopisu jako vynikající odborníky a učitele.
A možná taky trochu selský rozum...
24.6.2011  
Ladislav Sklenar Horice učitel/ka   24.6.2011  
Isabela Wallo Brno na volné noze matka maturanta...je nejvyšší čas, aby konečně KVALITA převážila nad nesmyslnou a nikam nevedoucí, celou společnost brzdící a omezující všudypřítomnou KVANTITOU! nic jiného , než pořádné opravdové vzdělání do hloubky nám nepomůže,
budoucnost leží jen a jen v našem postoji vůči další generaci - tak se vzchopme a dělejme to, co se od nás očekává...i.w.
24.6.2011  
Marcel Jedlička   učitel/ka   24.6.2011  
Marie Jedličková Telč     24.6.2011  
Diana Marušková Letohrad     24.6.2011  
Marek Vagunda Brno Student   24.6.2011  
Marcela Vagundová Brno lékař   24.6.2011  
Helena Staňková Praha učitel/ka   24.6.2011  
Hana Rosenbergová Brno učitel/ka   24.6.2011  
Jan Kubalík Teplice ''maturant'' 2011 My to zvládnem - učili jsme se dle plánu na starou maturitu. Ale co další generace? Budeme národ hlupců? 24.6.2011  
Jana Šedová Varnsdorf úřednice   24.6.2011  
Veronika Pešatová Praha učitel/ka Nejnesmyslnější je ústní zkouška z četby. Studenti tak nebudou mít znalosti literárněhistorických období zásadních pro vývoj naší civilizace! 24.6.2011  
Eva Bochníčková Brno     24.6.2011  
David Doubek Jeřice Vš učitel   24.6.2011  
Vilma Lipčejová Český Dub referent státní správy jsem matka letošního maturanta, ČJ - výborná 24.6.2011  
Zdeněk Severa Brno Architekt   24.6.2011  
Josef Machala Brno dělník   24.6.2011  
Vladimír Horálek   učitel/ka   24.6.2011  
Stanislav Plášil Praha učitel/ka Souhlasím s dopisem. Navíc by mne zajímalo, proč pan ministr odmítá zveřejnit žebříček všech středních škol – já měl pocit, že ta byrokratická a intelektuální obludnost se koná právě proto, aby veřejnost dostala informace o jejich kvalitě: jednak aby rodiče přestali do těch špatných posílat své děti, jednak aby ty nejhorší ministerstvo vyřadilo ze systému. A teď NIC? Pak přece maturita v téhle podobě nemá sebemenší opodstatnění, protože jako takové vzdělání naprosto degraduje.
A navíc naprosto nemůžu skousnout ten fakt, že testy a jejich řešení budou zveřejněny až po uplynutí lhůty na odvolání neúspěšných maturantů – to je na ně nehorázný podraz! Je vidět, že soudruzi v Cermatu někde udělali chybu a bojí se konfrontace svého patnáctiletého veledíla s realitou. Ale proč by to měli odnášet studenti????
24.6.2011  
Filip Dušek Praha     24.6.2011  
Marie Vobecká Praha učitel/ka   24.6.2011  
Martin Veverk Praha student   24.6.2011  
Jitka Kutláková Praha učitel/ka   24.6.2011  
Vlasta Kaminská Brno analytik zcela souhlasím se zněním dopisu 24.6.2011  
Jan Žegklitz Praha student ČVUT Státní maturita jako myšlenka je dobrá věc. To, jak je realizována, je zlo. V dnešní době je naprosto nemyslitelné a zbytečné, aby bylo cokoliv rozváženo v plastových krabicích a aby se na výsledky čekalo tak dlouho. A navíc se maturita snaží srovnávat nesrovnatelné. Plně podporuji tento dopis. 24.6.2011  
Alena Prokešová Brno učitel/ka   24.6.2011  
Lenka Kubalíková Teplice Studentka VŠ   24.6.2011  
Hana Hrochová Brno učitel/ka   24.6.2011  
Jana Blümlová Týn nad Vltavou učitel/ka   24.6.2011  
Janeta Midžić České Budějovice učitel/ka   24.6.2011  
Magda Vokáčová Jindřichův Hradec učitel/ka   24.6.2011  
Stanislav Ševcovic Brno učitel/ka   24.6.2011  
Zdeněk Drga Vsetín   S názorem plně souhlasím 24.6.2011  
Monika Kukačková Třeboň učitelka   24.6.2011  
Kristýna Kramolišová Vsetín učitel/ka   24.6.2011  
Michaela Šlesingerová Černošice studentka Pedf UK   24.6.2011  
Zuzana Plsová České Budějovice učitel/ka   24.6.2011  
Jana Layerová České dudějovice učitel/ka   24.6.2011  
Iva Třetinová Černá Hora učitel/ka   24.6.2011  
Tomáš Tichý Rožnov p. theorem R. učitel/ka   24.6.2011  
Mgr. Hana Veselá Cheb učitel/ka   24.6.2011  
Jitka Jursová Liberec učitel/ka   24.6.2011  
Markéta Bartošová Praha učitel/ka   24.6.2011  
Jitka Jakubková Brno učitel/ka   24.6.2011  
Marie Dvořáková Č. Budějovice učitel/ka, gymnaziální učitelka Souhlasím s textem dopisu. 24.6.2011  
Prdek Paroubek Hagwarts headmaster   24.6.2011  
Romana Baštářová Č.Budějovice     24.6.2011  
Blanka Dvořáčková Náchod učitel/ka   24.6.2011  
Stanislav Bugáň Vsetín     24.6.2011  
Vojtěch Steinbauer brno stavbyvedoucí   24.6.2011  
Hana Matásková Plzeň IT analytička Jestliže stát stojí o lidi (voliče) nepřemýšlející, netvůrčí, nechající si snadno vnutit jakýkoliv názor, lidi bez rozmýšlení vykonávající jen to, co se po nich chce, je koncepce maturit nastavena naprosto správně. Pak ale tomuto státu nepomohou ani sebelépe vypracované daňové či penzijní reformy, natož ty aktuálně navržené. 24.6.2011  
Jana Findejsová Pardubice ekonom Maturita byla zdlouhavá, časově špatně nastaveny písemné testy, otázky nejednoznačné, Nelze srovnávat různé typy škol jedním měřítkem, každá má své specifikum. Náprava spočívá ve větší prestiži pedagogů, jednotných osnovách a o už od první třídy změnit koncepci a ne začít řešit problém od konce, tedy maturitou, to už je jen výsledek celého procesu vzdělání. 24.6.2011  
Tereza Stodolová Brno učitel/ka   24.6.2011  
Lenka Charvátová Praha-západ státní zaměstnanec   24.6.2011  
Jiří Blažek Kuřim dělník   24.6.2011  
Jiří Marek Jihlava učitel/ka Dobeš se před maturitou i po ní zviditělňuje populistickými dopisy, které adresuje učitelům a děkuje za vykonanou práci.
Co ale udělal sám? Proč opravdu nevyslyší názor řadových učitelů a věří cermaťáckým úředníkům. Ti sami si protiřečí. Na dotaz, zda se můžeme při rozboru pracovního listu zeptat i na větný rozbor (určení vět hlavních, podmětu ve větě, funkce větného členu) přišla odpověď, že je to možné. Při ústní diskuzi na školení byla odpověď zamítavá, ale nakonec napsali, že je to možné, ale nedoporučují to:-))Veřejnost si myslí, že maturita bude jednotná, ovšem opravování slohů vždycky bude subjektivní - viz Jiří Kostečka: "Český jazyk pro 3. ročník gymnázií", str. 259 - 260 ("Klasifikace dotázaných češtinářů v souhrnu: 25 x výborný, 15 x chvalitebný, 5 x dobrý.") Na školení jsme zkušebně hodnotili slohové práce a rozptyl v patnáctibodové škále byl i deset bodů, školení jsme přesto udělali všichni a dodrželi jsme pravidla bodování nastavená Cermatem... Původně jsme mohli hodnotit pouze 0 - 1 - 3 - 5. Už na prvním školení v lednu 2010 jsme upozorňovali, že bychom chtěli bodovat 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5. To ovšem CERMAT odsouhlasil až po roce, doslova pár týdnů před maturitami, ovšem s "kouzelným" česky znějícím dovětkem, že "bodová škála (0, 1, 3, 5) je doplněna o další tzv. prázdné deskriptory 2 a 4 (...) a jejich jedinou funkcí je vytvořit oporu pro hodnotitele písemné práce v případech, kdy nemůže zcela jednoznačně rozhodnout, zda žákův výkon hodnotit podle bodů v popsané škále." Forma zpracování slohové práce je nedůstojná - během hodiny studenti sotva utřídí myšlenky, rozsah práce je vede většinou k povrchnostem. Vyučující nesmí přihlížet k originalitě.
24.6.2011  
Vladimír Křešnička České Budějovice učitel/ka   24.6.2011  
Lenka Závodná Ostrava učitel/ka „... Kdyby mě chtěla potopit, udělala by to.“
Jen bych ráda dodala, že o podporu pana ministra vůbec u maturit nešlo, ale šlo nám především o to, aby naši žáci i přes jeho neschopnost odmaturovali!!! Svou prací jsme především podpořili naše děti, protože ty jsou za všemi těmi statistikami a jedná se o jejich budoucnost!
24.6.2011  
Iva Macounová Sobotka učitel/ka Dělali jsme, co bylo třeba, abychom nepotopili studenty. Naše práce neznamenala podporu pana ministra, potažmo SM. 23.6.2011  
Rita Deanová Městec Králové soukromý lektor AJ   23.6.2011  
Zuzana Svačinková Chrudim     23.6.2011  
Adéla Urbanová Praha lektorka   23.6.2011  
Kristýna Švancarová Brno studentka   23.6.2011  
Zuzana Heraltová Nový Jičín student - maturant 2011   23.6.2011  
Blanka Velčovská Zlín učitel/ka Souhlasím se vším, co bylo uvedeno + navíc neúnosná délka stávající maturity+ práce především češtinářů a třídních ZADARMO, prý v rámci prac. doby. Pan ministr pracuje od 7 do 19h za 20 tisíc měsíčně? Samolibost jeho a celého CERMATu je do nebe volající!!! 23.6.2011  
Jiřina Doležalová Ústí nad Orlicí učitel/ka   23.6.2011  
Mgr. Leona Hrabcová Uherské Hradiště učitel/ka   23.6.2011  
Petr Pelčák Brno architekt   23.6.2011  
Martina Hálová   učitel/ka   23.6.2011  
Marie Dřímalová Svitavy učitel/ka   23.6.2011  
Adéla Štýbrová Nový Jičín student   23.6.2011  
Bohumil Klusáček Praha grad. strojař v.v., kdysi v různých technicko-ekonomických funkcích Jsem zastáncem "státních"maturit, ale to, co předvádí pan ministr Dobeš se svými "odborníky", čím ničí nervy a zdraví studentů (čím se provinili?) a jejich rodin je hluboko za hranicí kvalifikace a zdravého rozumu. Najde se někdo, kdo by zorganizoval trestní oznámení? Vzdělání není kšeft! A didaktický test (v podobě, se kterou jsem se zdálky mohl seznámit), utajovaný (proč?), nemá se znalostí kupř. cizího jazyka v zásadě nic společného a má v hodnocení podstatnou váhu. Atd., atd. 23.6.2011  
Hedwig Wojnar   učitel/ka   23.6.2011  
Tereza Mlsnová Praha učitel/ka   23.6.2011  
Veronika Holíková Zlín učitel/ka   23.6.2011  
Petra Kalinová Mladá Vožice maturantka 2011   23.6.2011  
Jan Müller Praha student   23.6.2011  
Yvona Bruknerová Kladno učitel/ka   23.6.2011  
Naděžda Bonaventurová Praha učitel/ka, vš pedagog, překladatelka Poslouchejte, kolegové- není to celé na trestní oznámení proti Cermatu? Vytvořili nepřijatelný paskvil a zuřivě jej brání možná právě proto, že si toho začínají být vědomi. Aneb jak řekl kdysi Jan Werich: boj s blbostí sice může být marný, ale je povinný! 23.6.2011  
Jaromír Konfršt České Budějovice student   23.6.2011  
Ivana Pulgretová Litomyšl učitel/ka   23.6.2011  
Lenka Jírová Nový Jičín učitel/ka   23.6.2011  
Marie Janušová Praha učitel/ka   23.6.2011  
Adam Formánek Litvínov student VŠ Bez komentáře. 23.6.2011  
Věra Burdová Praha 6 Student   23.6.2011  
Kateřina Žáková Praha studentka   23.6.2011  
Hana Davidová Kubinová Zlín učitel/ka Souhlasím s obsahem dopisu i jednotlivých komentářů. Domnívám se ale, že se pan ministr s arogancí sobě vlastní nebude dopisem zabývat. Názory zkušených pedagogů ho nezajímají. 23.6.2011  
Pavel Kopečný Brno maturant 2011   23.6.2011  
Marcela Sluková Jablonec nad Nisou učitel/ka Je nepřípustné, aby ministerstvo odmítlo ihned zveřejnit znění didaktických testů a správné odpovědi a odmítlo vyjádření autorů testů ke sporným otázkám. Souhlasím, že v testu z českého jazyka základní úrovně byly nejednoznačné otázky - potvrzuje i moje dcera, která nyní maturovala na samé výborné.
Ústní zkouška nemůže být státní jednotná, nikdy její průběh a objektivní zhodnocení nelze standardizovat, je to zcela nemožné kvůli lidskému faktoru. Státní jednotná maturita musí být pouze v podobě testů s naprosto jednoznačnou jednou správnou odpovědí.
Proti myšlence státní maturity nejsem, střední škola na které učím je uvedena na zveřejněném seznamu nejúspěšnějších škol dle krajů.
23.6.2011  
Katerina Knotova Praha student FA CVUT   23.6.2011  
Aneta Mikešová České Budějovice studentka   23.6.2011  
Ing. Petr Koziel Ostrava     23.6.2011  
Zuzana Rafajová Vsetín studentka VŠ   23.6.2011  
Jitka VYkouková Praha restaurátor -konzervátor Nemohu než souhlasit. Dražší maturity jsem ještě nazažila,v okamžiku kdy se má co nejvíc šetřit. 23.6.2011  
Miroslava Hrušková Praha učitel/ka   23.6.2011  
Martin Hroch Chrudim učitel/ka   23.6.2011  
Josef Šuler Brno učitel/ka   23.6.2011  
Iveta Horáková Ostrava učitel/ka   23.6.2011  
Jana Delijannisová Sedlčany vedoucí pošty   23.6.2011  
Dagmar Krpcová Brno     23.6.2011  
Blanka Zbořilová Kopřivnice THP Připojuji se k výzvě odchodu ministra, státní maturity neřeší zhola nic. Je to totální nesmysl vycházející z pošramoceného ega těch, co státtní maturity chtějí prosadit. 23.6.2011  
Drahomíra Vybíralová Brno knihovnice   23.6.2011  
Helena Rošická Praha     23.6.2011  
Jaroslav Nedvěd Plzeň učitel/ka Za tento tunel na státní peníze by měli někoho zavřít! 23.6.2011  
David Tulach Praha student   23.6.2011  
Jiří Franc Praha učitel/ka   23.6.2011  
Josef Kapl Brno   Cermat vrátit peníze a zrušit, Dobeš rezignaci jak slíbil! 23.6.2011  
Alfred Filipík Praha 5     23.6.2011  
Tomáš Krisl Lanškroun učitel/ka   23.6.2011  
Michaela Krejčí Brno učitel/ka   23.6.2011  
Martina Salavová Kladno editorka a matka, bývalá učitelka Velmi by mě zajímalo, co bylo na dosavadním způsobu maturit tak moc zlého, že je musela nahradit nová podoba, na které je špatné takřka všechno. Výraz "reforma školství" mi jako odpověď rozhodně nestačí. Takže se ptám znovu - PROČ? 23.6.2011  
Ivo Vlasatý Počaply student VŠ   23.6.2011  
Renata Jurová Vsetín učitel/ka   23.6.2011  
Lenka Zadinová Světlá nad Sázavou učitel/ka Plně souhlasím s textem dopisu. 23.6.2011  
Helena Ministrová Brno administrativní pracovník   23.6.2011  
Ivana Hajičová Praha učitel/ka   23.6.2011  
Petr Schallner Vsetín učitel/ka   23.6.2011  
Jana Heřmanová Jablonec nad Nisou lektorka   23.6.2011  
Lenka Štouračová Velké Meziříčí učitel/ka   23.6.2011  
Milena Fendrichová Brno odborný referent   23.6.2011  
Petra Václavková   Studentka   23.6.2011  
Dominika Vlnatá České Budějovice učitel/ka   23.6.2011  
Ing. Pavel Štarha, Ph.D. Nedvědice učitel/ka   23.6.2011  
Zuzana Černá Trutnov úřednice   23.6.2011  
Jana Opelková Chomutov asistentka   23.6.2011  
Drahomír Nantl Brno učitel/ka   23.6.2011  
Lucie Táborská Praha grafik   23.6.2011  
František Vomáčka Ropákov Dlaždič   23.6.2011  
Martina Enžlová Brno finanční manažer   23.6.2011  
Zdeněk Sotolář Velké Němčice učitel/ka   23.6.2011  
Milan Sýkora Praha učitel/ka   23.6.2011  
Jakub Parobek Rakovník student   23.6.2011  
Vladimír Krátký Brno     23.6.2011  
Anna Morávková Praha student   23.6.2011  
Marie Žalská Praha 6 informační pracovník Nesmyslné hazardování se zdravím všech zúčastněných,, trestuhodné vyhazování peněz v době současné povedeně šetřící vlády, špatná a překotná organizace, neprůhlednost systému, nesmysluplné zadání písemných i ústních zkoušek, přímá provokace pro hromadné protesty v našem poničeném státě, další z důkazů neschopnosti, resp.schopnosti tvůrců z dětí Učitele národů úspěšně vychovat nesamostatné, neschopné a nevraživé bytosti, jen aby naše, dříve zjevně vyspělé školství, se dostalo téměř na úroveň rozvojových zemí a na zadní příčky v rámci EU 23.6.2011  
Daniel Mrázek Pardubice student PedF UK Hroší kůži a aroganci pana ministra nejsem schopný pochopit. A to je ministrem za stranu, která má zájem o veřejnost v názvu... 23.6.2011  
Lucie Šimůnková Nymburk osobní bankéřka   23.6.2011  
Zdeněk Hradil   technolog   23.6.2011  
Antonín Žák Zlín Logistik Vše již bylo uvedeno. Takže jen povzdech. Uvedené komentáře lidí, kteří s tímto dopisem souhlasí, čtou zase jen lidé, kterým na budoucnosti našeho školství záleží. Obávám se, že mezi nimi nikdo z volených zástupců není. Proto bych pro tyto volené zástupce udělal speciální test s jedinou otázkou: "Definujte demokracii". Kolik odpovědí v procentech by asi bylo správných .... 23.6.2011  
Ludmila Zelinková Brno účetní Pan ministr se chtěl zaskvít a nepovedlo se. Měl by se zaskvít svým odchodem, bude to méně nákladné a méně ostudné. Léta podivného školství se mstí na nevinných studentech-oni tedy osnovy nedělali, ale počkat 4 roky na letošní prvňáky, to by ministr nezvládl-tak dlouho se tam-dá-li příroda-neudrží. 23.6.2011  
Alena Culíková BRNO učitel/ka   23.6.2011  
Markéta Vojanová       23.6.2011  
Iveta Radová Brno učitel/ka   23.6.2011  
Petr Polách Ostrava Kazatel   23.6.2011  
Jaroslav Máliš Bílina     23.6.2011  

Kontaktní adresa: zajicek@gml.cz
Správce webu: Daniel Kurowski, dakur@dta3.com