My za Vámi nestojíme
Otevřený dopis učitelů panu Josefu Dobešovi, ministru školství vlády České republiky
Na vědomí předsedovi vlády České republiky panu Petrovi Nečasovi a dotčeným výborům Parlamentu České republikyPane ministře,

nedávno ukončené maturitní zkoušky, poprvé organizované v takové míře státem, skončily podle Vás velkým úspěchem. Zkoušky prý prokázaly schopnosti, zvedly laťku, přinesly do škol odpovědnost, zúročily patnáctiletou práci odborníků. V rozhovoru pro Lidové noviny ze dne 18. června 2011 jste se vyjádřil takto: „A samotného mě překvapilo, že k žádným chybám nedošlo. Zejména díky učitelům a ředitelům. To je pro mě největší argument, že odborná veřejnost stojí za mnou. Kdyby mě chtěla potopit, udělala by to.“

Pane ministře, my za Vámi nestojíme.

Podle nás se nejednalo o úspěch, už vůbec ne bezchybný. Za 250 miliónů jsme se dozvěděli, že studenti odborných škol a učilišť hůře než studenti gymnázií a lyceí zvládají testy čtenářských schopností a vcítění do psychiky učitele. Kdo jen trochu zná učební plány škol, znal onen výsledek dávno před touto maturitou. Neodmítáme koncept státem řízené srovnávací zkoušky, naopak. Ale odmítáme tuto zmatečnou koncepci, při níž se protokolární obludnost (počet listů papíru nutných k maturitě jednoho žáka dosahuje nyní k číslu 70) snaží předstírat neexistující objektivnost zkoušky. Trojčlenné komplexní zkoušky, které oním objektivním srovnávacím nástrojem měly být, jsou ze dvou třetin v rukou jednotlivých škol, nikoli jednoho hodnotícího centra. Z poslední třetiny pak jsou v rukou organizace CERMAT. Jejich kvalitu, tedy kvalitu tzv. didaktických testů, podrobila kritické analýze skupina odborníků, kteří si svou dlouholetou prací na poli pedagogiky, didaktiky a tvorby testů vydobyli lidský i profesní respekt. Jejich recenze ukazují na vážná pochybení, která testy (zvláště test českého jazyka a literatury základní úrovně obtížnosti) diskvalifikují pro objektivní rozhodování. To je nepřijatelné pro všechny, kteří se zkoušek účastnili. Recenzenty lze odbýt slovy, že jsou najati za „mrzký peníz“, totéž lze říci o komentářích 12 500 lidí uvedených pod Otevřeným dopisem ministru školství (viz maturantiproti.cz). Ale tím se věcná podstata pochybností nevytratí, ač o to zodpovědní úředníci mimořádně usilují – především touhou utajit oficiální znění testů spolu s klíčem správných odpovědí do doby, kdy podle nich pro studenty skončí lhůta možné stížnosti. Tvrzení, že testy jako takové jsou takříkajíc posvátné, a tedy nedotknutelné, nepotvrzují ani právní názory, tím méně pak rozum, jehož užíváme.

Jsme si zcela vědomi toho, že stav české školy základní i střední není dobrý; počínaje rozpačitým vztahem k rámcovým a školním vzdělávacím programům, pokračuje nizoučkou prestiží přijímacího řízení na pedagogické fakulty a v první řadě konče podprůměrným zastoupením školství ve státním rozpočtu České republiky. Ale již dnes je možné začít uvažovat o spravedlivě očekávaném výkonu žáků, z něhož vzejde dosud neformulovaný standard maturanta, o ukončení ponižující hry na objektivní ústní a písemné maturitní zkoušky, které navrhujeme svěřit zpět do rukou škol, a o koncepci státních středoškolských zkoušek, které by mohly např. představovat vstupní test před školními maturitami. Tady mohou ležet prostředky, jimiž skutečně, nejen v představách, jednou zvedneme laťku.

Je nepřijatelné dále předstírat, že maturita byla bezchybná. Žádáme o okamžité zveřejnění všech didaktických testů spolu s klíči tzv. správných odpovědí. Žádáme jejich tvůrce a garanty, aby odpověděli na kritiku odborníků dostupnou na stránkách EDUin.cz, protože z (ne)kvality testů musíte vyvodit patřičné důsledky.

Organizaci jedné jednotné státní maturitní zkoušky pro všechny podoby středního vzdělávání považujeme za systémovou chybu a vyzýváme k rezignaci na tento model, který v Evropě praktikují pouze tři státy.

Je nutné bezodkladně začít pracovat na změnách zákona, jež umožní tento špatný model maturitní zkoušky opustit.

Žádáme Vás, abyste ve shodě se svými prohlášeními zvážil své setrvání ve funkci ministra školství.

Karel Lippmann, Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, České Budějovice
Stanislav Zajíček, Gymnázium Matyáše Lercha, Brno

Dopis podepsalo již 1555 lidí.

Souhlasíte-li s obsahem dopisu, budeme rádi, když jej svým podpisem podpoříte i jako neučitelé.

(Duplicitní podpisy jsou průběžně vymazávány.)


Jméno a příjmení Město Zaměstnání Komentář Podepsáno  
Josef Řehout Dobříš   Zcela souhlasím s tímto dopisem. 23.6.2011  
Veronika Kadlecová Neratovice student   23.6.2011  
Eva Oslzlá Brno učitel/ka   23.6.2011  
Jiří Kocman Tábor učitel/ka   23.6.2011  
Jiří Ell       23.6.2011  
Ladislava Běťáková Vsetín učitel/ka   23.6.2011  
Denisa Ferlay Brno učitel/ka   23.6.2011  
Milan Demuth Praha učitel/ka V pokročilé matice je např. chyba znemožňující uvést správné řešení 23.6.2011  
Irena Nekvindová Brno učitel/ka   23.6.2011  
Kamil Rodan Ostrava učitel/ka   23.6.2011  
Matěj Kmeť Kladno student   23.6.2011  
eva Tománková České Budějovice učitel/ka   23.6.2011  
Marta Stefanidesova Brno učitel/ka   23.6.2011  
Jiřina Sanitriková Teplice     23.6.2011  
Dobroslav Kracík Plzeň soukromý podnikatel   23.6.2011  
Pavel Zouhar Brno učitel/ka   23.6.2011  
Jan Jakeš České Budějovice učitel/ka Souhlasím 23.6.2011  
Dagmar Kynclová Praha učitel/ka   23.6.2011  
Marcela Kysilková Ostrava účetní   23.6.2011  
Taťána Veverková Sokolov sekretariát SŠ   23.6.2011  
Marie Tůmová Český Krumlov zdravotní sestra   23.6.2011  
Jiřina Ščudlová Letohrad kuchařka Zaveďte nejdříve stejné osnovy z maturitních předmětů na všech školách a pak můžete porovnávat znalosti stejnými zkouškami.... 23.6.2011  
Pavlína Hladíková kolín učitel/ka   23.6.2011  
MUDr.Urbanová Marie Český Krumlov zubní lékařka   23.6.2011  
Hana Nejepínská Chrudim učitel/ka Plně souhlasím. A navíc: proč by měli mít např. kuchaři stejnou maturitu jako gymnazisté? Mají dokonce i jiné hodinové dotace. Absurdní. 23.6.2011  
Bc. Martin Bartoněk Brno IT   23.6.2011  
Mgr.Zoja Hrodková Nový Bydžov učitel/ka   23.6.2011  
Marie Polová Rudná asistentka   23.6.2011  
Jana Malotínová učitel/ka   23.6.2011  
Mgr. Monika Ležatková Brno učitel/ka   23.6.2011  
Jaroslava Rosová Hodonín spec.pedagog PPP Plně s vámi souhlasím a podporuji otevřený dopis svou 36 letou praxí ve školství 23.6.2011  
Alena Vaščáková Bno učitel/ka   23.6.2011  
Vítězslava Vašinová Brno učitel/ka   23.6.2011  
Mgr. Daniela Drdlová Ústí nad Labem učitel/ka   23.6.2011  
Anna Vačkářová Brno     23.6.2011  
Krajníková Žaneta Ostrava referent   23.6.2011  
Petr Karel Olomouc učitel/ka   23.6.2011  
Jana Novakova Brno     23.6.2011  
Renata Slomková Beroun učitel/ka   23.6.2011  
Růžena Urbanová Roudnice nad Labem učitel/ka   23.6.2011  
Zdeněk Jurásek Šumperk Elektromechanik   23.6.2011  
Boleslav Martiník Ostrava učitel/ka   23.6.2011  
Michal Novák Brno učitel/ka   23.6.2011  
Eugenie Macků Praha     23.6.2011  
Hana Mynářová Nový Jičín učitel/ka   23.6.2011  
michaela matejkova praha     23.6.2011  
RNDr. Zuzana Pipková Praha učitel/ka   23.6.2011  
Sandra Fürstová České Budějovice studentka VŠ   23.6.2011  
Vladimíra Hrkalová Cheb vychovatelka   23.6.2011  
Martin Pilař Trutnov     23.6.2011  
Eva Sokolová Praha učitel/ka   23.6.2011  
Vratislava Arnoštová Olomoucse učitel/ka   23.6.2011  
Veronika Grymová Brno veterinární lékařka Reforma školství po česku: nejdříve dopustíme inflaci SŠ i VŠ vzdělání nabídnutím maturity a diplomu prakticky celé populaci, a pak vynaložíme skoro miliardu a spoustu času na to, abychom zjistili, že to nefunguje. Kvalitní řemeslník nepotřebuje maturitu na to, aby byl vyvažován zlatem, a přestože i skladník si může přečísti Vergilia v originále, je absurdní ho k tomu státní mocí nutit. 23.6.2011  
Petra Svobodová Brno učitel/ka   23.6.2011  
Irena Holečková Praha učitel/ka   23.6.2011  
Jana Tománková Dobříš učitel/ka   23.6.2011  
Daniela Demarest Praha učitel/ka   23.6.2011  
Jana Dvořáková Praha učitel/ka   23.6.2011  
Ilona Veselá Dobříš studentka VŠ   23.6.2011  
Šárka Konvičná Nový Jičín THP na střední škole   23.6.2011  
Ilona Spálenková Sedlčany účetní   23.6.2011  
Pavlína Tobiášová Kopřivnice     23.6.2011  
Jana Cinglová Teplice učitel/ka   23.6.2011  
Karel Vojta Třeboň učitel/ka   23.6.2011  
Vojtěch Černý Brno stavbyvedoucí Maturoval jsem loni jako poslední ročník a jsem za to vděčný. Proč se jedním testem musí srovnávat učiliště s gymnázii? K čemu na elitní průmyslové stavební škole mi bude (bylo) znát dokonal češtinu a literaturu? Ano, člověk by měl základy vědět, ale berme co chcete v zadaném testu a co člověk později využije v odborné praxi? 23.6.2011  
Kateřina Válová   student pedagogické fakulty   23.6.2011  
Jana Šmardová Brno VŠ pedagog   23.6.2011  
Jaroslav Kovařík Brno podnikatel   23.6.2011  
Libor Vojtěch   podnikatel   23.6.2011  
Irena Svačinová Buchlovice studentka   23.6.2011  
Dana Náhlá Vsetín učitel/ka   23.6.2011  
Jana Dobešová Opava učitel/ka   23.6.2011  
Jakub Macoun Praha Student VŠ   23.6.2011  
Jan Jebavý Vrchlabí student, hudebník, specialista na PR a marketing   23.6.2011  
Irena Novotná Brno právník Nesouhlasím s takovou koncepcí vzdělávání mladých lidí v ČR a požaduji, aby dětem bylo poskytováno řádné vzdělání a řádnou přípravu k maturitě. 23.6.2011  
Klára Kačenová Letohrad maturantka   23.6.2011  
RNDr.Aleš Prchal Broumov     23.6.2011  
Hana Švarcová   Studentka VŠ   22.6.2011  
Antonín Hurych Jindřichův Hradec     22.6.2011  
Johanka Buďárková Praha studentka UK   22.6.2011  
Petra Hamanová Brno technik   22.6.2011  
Jana Nováková   učitel/ka   22.6.2011  
Zuzana Závěšická Krnov studentka VŠ   22.6.2011  
Ludmila Dvořáková České Budějovice učitel/ka   22.6.2011  
Marie Kavanová Praha maturantka 2011   22.6.2011  
Pavlína Andreeová Bílovec učitel/ka   22.6.2011  
Vojmír Blažek   maturant 2011   22.6.2011  
Andrea Pavlíková Hodonín     22.6.2011  
Gabriela Nováková Nové Strašecí studentka VŠ   22.6.2011  
Huyen Le Thi Praha student   22.6.2011  
Iva Záškolná Ostrava ekonomka   22.6.2011  
Jana Pošvancová Kroměříž vedoucí pracovník kromě uvedeného v dopise považuji za naprosto neprominutelný samotný způsob organizace maturit a délku čekání na výsledky včetně zcela neomluvitelného zveřejnění celkových statistik DŘÍV, než znali výsledky jednotliví studenti. Tento brutální postup je vůči maturantům naprosto neetický. 22.6.2011  
Jitka Novotná Praha bývalá učitelka   22.6.2011  
Marcela Benešová Praha referentka   22.6.2011  
Dana Cashinová Hrušovany nad Jevišovkou lektorka AJ   22.6.2011  
Dana Řehoutová Dobříš učitel/ka   22.6.2011  
Tomáš Hazlbauer Praha lektor Centra pro demokratické učení   22.6.2011  
Jaroslava Koudelková Praha překladatelka   22.6.2011  
Alena Pečtová Ostrava učitel/ka souhlasím, srovnání se v dnešní doně dá zvládnot podstatně levnějithe 22.6.2011  
Eliška Vanclová Praha bývalá učitelka   22.6.2011  
Šárka Lesná Klatovy učitel/ka Jak je možné, že naše odborně zdůvodněné protesty nejsou brány na zřetel a dále se lže, jak to všechno pěkně klape ???
A proč se nezohledňuje finanční neúnosnost ?
22.6.2011  
Gabriela Sedláková Brno   Učím angličtinu a se změnou formy zkoušky komunikativním směrem rozhodně souhlasím. Nemohu se ale smířit s přebujelou adminitrativou, plýtváním energií učitelů a materiály, které musíme v běžném provozu snad ani ne šetřit, ale škudlit, nevidím důvod, proč zkoušku dělit na dvě úrovně (na co potřebuje řemeslník maturitu???) a v neposlední řadě nemůžu se smířit s faktem, že v pracovních listech zpracovaných CERMATem byly nejen překlepy ale i faktické chyby v zadání, které jsme byli nuceni hledat a opravovat my učitelé, jimž za desítky hodin přípravných prací navíc nezaplatil nikdo ani korunu. Takže vskutku, pane ministře, já osobně nestojím za vámi, ale za svými studenty a rozhodla jsem se nepotopit je, nikoli vás. 22.6.2011  
Nina Kolářová Praha 10 - Vršovice studentka   22.6.2011  
Dagmar Kulichová Železná Ruda učitel/ka Poslouchal jsem pana ministra Dobeše v pořadu TV Hyde Park a myslela jsem si, že není při smyslech. To bylo velmi ale velmi od věci. A to již několik let , právě kvůli takovýmu hňupství, raději neučím. 22.6.2011  
Miloslav Kulich Praha 6 učitel/ka Souhlasím. Trošku se z dopisu vytratilo, kolik ten paskvil stál. Kolik lidí na něm, tuším, dvanáct let parazitovali, aby posléze nic nepředvedli. Opravdu česky polistopadové. Kulich 22.6.2011  
Tereza Kejlová Rakovník učitel/ka   22.6.2011  
Vladimíra Foukalová Brno učitel/ka   22.6.2011  
Mikuláš Zvánovec České Budějovice Student Státní maturitu jako nápad nehodnotím negativně, ovšem její provedení ano. Zadání úloh je vyloženě komické a mnohdy nemá ani s daným předmětem nic společného. Pravděpodobně největší vinu na tom nese CERMAT, jemuž byly státní maturity svěřeny. Jestli to má ale vypadat takto, pak se připojuji k této petici a ptám se, zdali by v tomto případě přeci jen nebylo vhodnější vrátit zadávání maturit do rukou středních škol. 22.6.2011  
Vojtěch Krusberský Opava Budoucí maturant   22.6.2011  
Olga Svatoňová Vlašim učitel/ka   22.6.2011  
Tereza Bozděchová Vyškov   Nejsem učitelka, ale stojím za vámi. 22.6.2011  
PaedDr. Jana Turčinová Karlovy Vary učitel/ka   22.6.2011  
Tereza Langová Brno učitel/ka   22.6.2011  
Jana Břečková České Budějovice student   22.6.2011  
Milada Pometlová Nový Jičín učitel/ka   22.6.2011  
Stanisla Dohnal Olomouc technik Státní maturity jsou stejně absurdní jako Věci veřejné a mají před sebou určitě jen pár posledních měsíců života. 22.6.2011  
Vít Nahodil Praha 3 Collection Coordinator   22.6.2011  
Martin Kos Praha     22.6.2011  
Monika Grätzová Krnov     22.6.2011  
Jiří Chocholouš Praha učitel/ka   22.6.2011  
Kristýna Kačenová Praha studentka FF UK   22.6.2011  
Lucie Buranská Hranice vychovatelka   22.6.2011  
Ilona Borovcová Praha učitel/ka A pan Zelený si mne ruce a s panem ministrem se plácají po ramenou 22.6.2011  
Pavlína Kordová Liberec učitel/ka   22.6.2011  
Alena Kubánková Bílovec učitel/ka   22.6.2011  
Ludmila Jelínková Brno učitel/ka   22.6.2011  
Andrea Bajerová Havířov učitel/ka   22.6.2011  
Bohumila Hrudíková Bruntál učitel/ka   22.6.2011  
Helena Chalupová Roudnice nad Labem Studentka učitelství   22.6.2011  
Tereza Kafková Turnov studentka FP TUL   22.6.2011  
Marie Rezková Chodov učitel/ka   22.6.2011  
Iva Petříková Havířov učitel/ka   22.6.2011  
Marcela Řeháková Teplice učitel/ka Celý projekt je v této podobě neudržitelný - je příliš nákladný, neekologický, neobjektivní (pouze jeden hodnotitel u PP ???) a nesmyslně administrativně náročný - to je výsledek pátnáctileté přípravy státní maturity! 22.6.2011  
Hana Laštůvková Třebíč     22.6.2011  
Marie Keprtová Brno     22.6.2011  
Karin Strnadová Příbram matka 3 dětí   22.6.2011  
Oksana Osadča Tábor student PedF UK   22.6.2011  
Anna Blažková Třebíč Studentka VŠ Pane ministře,myslím, že je na čase otevřít nejen oči, ale i svá srdce. Rozhlédněte se kolem sebe a připusťte konečně, že ty stovky a tisíce podpisů pedagogů, ředitelů a učitelů mají pravdu. Stovky let praxe všech těchto lidí hrají proti Vašim dvěma letům tak proč konečně neuznáte, že tito vzdělaní profesionálové mají pravdu? ZAMYSLETE se nad tím co bude se studenty, kteří neuspěli u didaktických testů (jinak ale byli úspěšní u ostatních částí maturity), které odporují zdravému rozumu? Umíte si vůbec představit jak se teď cítí rodiče těchto maturantů a co prožívají maturanti jako lidské bytosti? Co se stane s dálkaři,kteří na základě absolvování maturity měli slíbené zaměstanání,aby uživili své rodiny. Dáte jim snad práci Vy a nebo Cermat? Co bude se studenty, kteří jsou podmínečně přijati na VŠ? Víte vůbec jaké je to zklamání když to nevyjde a maturitu znova neudělají?Nelíbí se mi jakým způsobem školství vedete. Držím palce studentům,kteří si podali odvolání a doufám, že jim to vyjde. 22.6.2011  
Ivan Kafka Valašské Meziříčí student FF UK   22.6.2011  
Martin Juřen Kojetín student Měl jsem možnost sledovat maturity jako bratr letošní maturantky, syn předsedkyně komise (nebo jak se tomu v souvislosti se státními maturitami říká) a pak také prostřednictvím médií. Máte mou podporu. 22.6.2011  
Jaroslav Staněk učitel/ka   22.6.2011  
Marta Drábková Brno studentka MUNI   22.6.2011  
Luděk Šnirch Krnov učitel/ka demotuvující pro gymnázia a další elitní školy, zmatené didaktické testy z češtiny, utajování testů a výsledku i během reklamačního řízení - to je na hranici porušování lidských práv. Ještě by měla být petice rodičeproti - protože ti financuji CERMAT, financuji své děti a pak jim je podle pravidel rok před maturitou vyhážou z učebních oborů s maturitou. 22.6.2011  
Martina Vokáčová Roudnice nad Labem studentka VŠ   22.6.2011  
Klára Osolsobě Brno VŠ pedagog   22.6.2011  
Tereza Binderová Praha studentka VŠ   22.6.2011  
Jiří Holubička Hořice učitel/ka Je neskutečné, že testy s klíči dosud nebyly zveřejněny! 22.6.2011  
Lucie Machová Náchod učitel/ka   22.6.2011  
Jiří Kozubík Zlín     22.6.2011  
Katarína Novotná Praha učitel/ka   22.6.2011  
Eva Weislová Praha učitel/ka Zkoušet u maturity dovednosti (např. čtenářská gramotnost), se kterými se studenti při svém studiu setkali jen minimálně je velmi diskutabilní. Proč se nejdříve navyškolí pedagogové, jak nové dovednosti naučit, pak se nové postupy nezavedou do výuky a teprve potom se nezkouší? 22.6.2011  
Dana Karasová Praha učitel/ka   22.6.2011  
Blanka Jandová Praha úřednice Jeden výrok pana ministra: "Zkoušky...,zúročily patnáctiletou práci odborníků" a další výrok pana ministra "..Čtrnáct let se o něm (o projektu) jen diskutovalo a až do loňského léta nikdo nevěděl, jestli se vůbec uskuteční..." ..mám pocit, že si stále někdo dělá špatnou legraci! ..a odnáší to naše děti!
22.6.2011  
Eva Šídová Kladno učitel/ka Odmítám projekt tzv. "nové maturity" spolu se všemi dalšími absurdními reformami (ŠVP aj.), které vymysleli nekvalifikovaní hazardéři na MŠMT v posledních letech! Chci věřit v pracovní poctivost, tvůrčí zápal, psychickou odolnost, humor a nadhled českých a moravských učitelek i učitelů, kteří navzdory byrokratickým až likvidačním zásahům do školství (včetně finančních) nepřestanou mít rádi svou práci a svěřené děti. Aneb " Optimismus je opium lidstva..." - Milan Kundera to dopověděl v Žertu ještě dál... 22.6.2011  
Libor Váňa Brno obchodně technický pracovník Veřejná vystoupení pana Dobeše ke státním maturitám byla festivalem arogance a omezenosti, dokonce i popřením samotných základů logiky. Ani stokrát opakovaná Dobešova mantra, že prý "vše je v pořádku, neboť na přípravě testů pracovaly desítky odborníků" ten zpackaný výtvor nenapraví. I kdyby byl onen paskvil připraven třeba miliónem odborníků, pokud JE PASKVILEM, zůstane jím i nadále bez ohledu na počet zúčastněných odborných tvůrců.
Nutností je veřejná otevřená diskuse a posouzení ze strany nezávislých odborníků, a to pokud možno odborníků NEUTAJOVANÝCH. Proč ti Dobešovi zůstávají stále skryti v hluboké anonymitě? Existují vůbec?
Myslím, že pan Dobeš nemá co dělat na postu ministra školství ČR.
Stydím se za něj a budu si jeho působení dobře pamatovat.
22.6.2011  
Pavel Trnka Třebíč Obchodní referent   22.6.2011  
Dana Holá Kladno učitel/ka   22.6.2011  
Jana Oščádalová Brno   Zcela souhlasím se zněním dopisu 22.6.2011  
Jaroslava Vybíralová Brno sekretářka   22.6.2011  
Jiří Hrachovec Praha 2 otec Pane Dobeši, omluvte se a odejděte, ať neuděláte další škody. Rýpejte se třeba v záhonech nebo někde jinde, ale už nic nevymýšlejte. 22.6.2011  
Michal Špirit Brno učitel/ka   22.6.2011  
Stáňa Henzlová Beroun logoped   22.6.2011  
Hynek Valenta Praha Kouč a psychoterapeut   22.6.2011  
Petra Pavlíčková Brno účetní   22.6.2011  
Milan Pavlík Městec Králové student VŠ Klasická česká arogance našich politiků, na co poslouchat lidi, když volby jsou až za tááák dlouho... 22.6.2011  
Libuše Fediovičová Brno učitel/ka   22.6.2011  
Petra Jarošová Brno učitel/ka Děkuji, souhlasím. Značně nekvalitně udělaná - zbytečná kvanta nevyužitých věcí - byla již naše nutná "příprava" tj. plnění "modulů" pro jednotlivé funkce. 22.6.2011  
Karel Drápela Brno VŠ učitel   22.6.2011  
Monika Bartoňová Nový Jičín maturant   22.6.2011  
Blanka Klichová Nový Jičín     22.6.2011  
Adam Fialík Brno Student   22.6.2011  
Růžena Majerčíková Brno bývalá učitelka   22.6.2011  
Martina Páleníčková Dobruska učitel/ka   22.6.2011  
Zdeňka Potyšová Ostrava učitel/ka   22.6.2011  
Svatava Gábová Brno v důchodu   22.6.2011  
Štěpánka Schenková Praha studentka   22.6.2011  
Johana Dittrichová Jenštejn lektorka   22.6.2011  
Marie Sládková Strakonice úřednice   22.6.2011  
Lenka Kocová Tábor učitel/ka   22.6.2011  
Jarmila Lambertová Tábor     22.6.2011  
Johana Labanczová Praha studentka   22.6.2011  
Helena Faladová, Mgr. Tábor     22.6.2011  
Zdeňka Roháčková Brno učitel/ka   22.6.2011  
JANA ROSOCHOVÁ TÁBOR učitel/ka Zcela souhlasím s dopisem a připojuji 2 poznámky - o objektivitě zkoušky nemůže být řeč, protože na všech školách učitelé známkují úplně jinak a dále, zcela nesmyslným shledávám fakt, že pokud student zvládl velmi úspěšně 2 části zkoušky z ČJ a propadl v pofidérním testu v Z úrovni, musí opakovat CELOU zkoušku znovu. Takové podmínky demotivují pracovité studenty, jelikož na test v takové podobě, jako byl letos, se v podstatě nemá cenu učit a ani to vlastně nejde. Spíše než vědomosti byly v Z úrovni zjišťovány čtenářské dovednosti a logické myšlení zkoušených. 22.6.2011  
Olga Brůžková Písek učitel/ka   22.6.2011  
Ilona Gottwaldová České Budějovice   Ráda bych zdůraznila, že hlavní motivací pro naše nasazení pro státní maturity nebylo podržet pana ministra Dobeše, ale naše studenty. 22.6.2011  
Dana Šimečková České Budějovice učitel/ka Na maturitách jsem se s plným nasazením podílela (a nebylo to málo hodin) pouze kvůli svým studentům. 22.6.2011  
Emilie Pechová Praha v důchodu   22.6.2011  
Jana Talpová Praha učitel/ka   22.6.2011  
Jiřina Nováková       22.6.2011  
Hana Taušnerová Sokolov učitel/ka   22.6.2011  
Hana Piknerová Brno učitel/ka   22.6.2011  
Libuše Lorencová Brno učitel/ka Přála bych všem tvůrcům SM své "zážitky": třídní v maturitní třídě, hodnotitel českého a německého jazyka. 22.6.2011  
Jakub Ihm Brno student   22.6.2011  
Marie Plocková Praha učitel/ka   22.6.2011  
Josef Hruška Karlovy Vary   jednoznačně souhlasím 22.6.2011  
Zuzana Ondrušková Přerov OSVČ   22.6.2011  
Jana Filípková BrnoY učitel/ka   22.6.2011  
Jan Zajíček Brno student   22.6.2011  
Martin Rod Vlachovo Březí Technik Na toto téma podepíši třeba tisíc petic :-) 22.6.2011  

Kontaktní adresa: zajicek@gml.cz
Správce webu: Daniel Kurowski, dakur@dta3.com