My za Vámi nestojíme
Otevřený dopis učitelů panu Josefu Dobešovi, ministru školství vlády České republiky
Na vědomí předsedovi vlády České republiky panu Petrovi Nečasovi a dotčeným výborům Parlamentu České republikyPane ministře,

nedávno ukončené maturitní zkoušky, poprvé organizované v takové míře státem, skončily podle Vás velkým úspěchem. Zkoušky prý prokázaly schopnosti, zvedly laťku, přinesly do škol odpovědnost, zúročily patnáctiletou práci odborníků. V rozhovoru pro Lidové noviny ze dne 18. června 2011 jste se vyjádřil takto: „A samotného mě překvapilo, že k žádným chybám nedošlo. Zejména díky učitelům a ředitelům. To je pro mě největší argument, že odborná veřejnost stojí za mnou. Kdyby mě chtěla potopit, udělala by to.“

Pane ministře, my za Vámi nestojíme.

Podle nás se nejednalo o úspěch, už vůbec ne bezchybný. Za 250 miliónů jsme se dozvěděli, že studenti odborných škol a učilišť hůře než studenti gymnázií a lyceí zvládají testy čtenářských schopností a vcítění do psychiky učitele. Kdo jen trochu zná učební plány škol, znal onen výsledek dávno před touto maturitou. Neodmítáme koncept státem řízené srovnávací zkoušky, naopak. Ale odmítáme tuto zmatečnou koncepci, při níž se protokolární obludnost (počet listů papíru nutných k maturitě jednoho žáka dosahuje nyní k číslu 70) snaží předstírat neexistující objektivnost zkoušky. Trojčlenné komplexní zkoušky, které oním objektivním srovnávacím nástrojem měly být, jsou ze dvou třetin v rukou jednotlivých škol, nikoli jednoho hodnotícího centra. Z poslední třetiny pak jsou v rukou organizace CERMAT. Jejich kvalitu, tedy kvalitu tzv. didaktických testů, podrobila kritické analýze skupina odborníků, kteří si svou dlouholetou prací na poli pedagogiky, didaktiky a tvorby testů vydobyli lidský i profesní respekt. Jejich recenze ukazují na vážná pochybení, která testy (zvláště test českého jazyka a literatury základní úrovně obtížnosti) diskvalifikují pro objektivní rozhodování. To je nepřijatelné pro všechny, kteří se zkoušek účastnili. Recenzenty lze odbýt slovy, že jsou najati za „mrzký peníz“, totéž lze říci o komentářích 12 500 lidí uvedených pod Otevřeným dopisem ministru školství (viz maturantiproti.cz). Ale tím se věcná podstata pochybností nevytratí, ač o to zodpovědní úředníci mimořádně usilují – především touhou utajit oficiální znění testů spolu s klíčem správných odpovědí do doby, kdy podle nich pro studenty skončí lhůta možné stížnosti. Tvrzení, že testy jako takové jsou takříkajíc posvátné, a tedy nedotknutelné, nepotvrzují ani právní názory, tím méně pak rozum, jehož užíváme.

Jsme si zcela vědomi toho, že stav české školy základní i střední není dobrý; počínaje rozpačitým vztahem k rámcovým a školním vzdělávacím programům, pokračuje nizoučkou prestiží přijímacího řízení na pedagogické fakulty a v první řadě konče podprůměrným zastoupením školství ve státním rozpočtu České republiky. Ale již dnes je možné začít uvažovat o spravedlivě očekávaném výkonu žáků, z něhož vzejde dosud neformulovaný standard maturanta, o ukončení ponižující hry na objektivní ústní a písemné maturitní zkoušky, které navrhujeme svěřit zpět do rukou škol, a o koncepci státních středoškolských zkoušek, které by mohly např. představovat vstupní test před školními maturitami. Tady mohou ležet prostředky, jimiž skutečně, nejen v představách, jednou zvedneme laťku.

Je nepřijatelné dále předstírat, že maturita byla bezchybná. Žádáme o okamžité zveřejnění všech didaktických testů spolu s klíči tzv. správných odpovědí. Žádáme jejich tvůrce a garanty, aby odpověděli na kritiku odborníků dostupnou na stránkách EDUin.cz, protože z (ne)kvality testů musíte vyvodit patřičné důsledky.

Organizaci jedné jednotné státní maturitní zkoušky pro všechny podoby středního vzdělávání považujeme za systémovou chybu a vyzýváme k rezignaci na tento model, který v Evropě praktikují pouze tři státy.

Je nutné bezodkladně začít pracovat na změnách zákona, jež umožní tento špatný model maturitní zkoušky opustit.

Žádáme Vás, abyste ve shodě se svými prohlášeními zvážil své setrvání ve funkci ministra školství.

Karel Lippmann, Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, České Budějovice
Stanislav Zajíček, Gymnázium Matyáše Lercha, Brno

Dopis podepsalo již 1555 lidí.

Souhlasíte-li s obsahem dopisu, budeme rádi, když jej svým podpisem podpoříte i jako neučitelé.

(Duplicitní podpisy jsou průběžně vymazávány.)


Jméno a příjmení Město Zaměstnání Komentář Podepsáno  
Věra Brabcová Havířov Podlesí učitel/ka je to pravda, souhlasím se studenty 22.6.2011  
Martin Sochora Frýdek-Místek Student VŠB-TU-Ostrava Úroveň žáků nelze porovnávat až v samém cíli, když 15 let se každý učil podle jiných osnov a už vůbec nelze takto dávat dohromady odborné školy a učiliště s gymnáziemi a lycei. Že jsou 2 varianty? A má žák učiliště vůbec na výběr??? 22.6.2011  
Vladimír Houser Kamenice nad Lipou učitel/ka   22.6.2011  
Lucie Žáková Brno učitel/ka Nepovažuji se za "odbornou veřejnost", ale za pana ministra bych si ani nesedla, natož abych za ním stála. 22.6.2011  
Ondřej Buňata Pelhřimov osvč   22.6.2011  
Irina Ulmannová Praha učitel/ka Opravdu nesouhlasím s panem ministrem Dobešem. 22.6.2011  
Michal Janovský Praha učitel/ka   22.6.2011  
Mgr. Pavel Studený Lanškroun učitel/ka   22.6.2011  
Rudolf Mostecký Vsetín   souhlasím s obsahem otevřeného dopisu 22.6.2011  
Hana Němcová Slaný učitel/ka ja už učím 30 a tohle jsem ještě nezažila - kam ten svět má směřovat, když směřování dětí "řídí" tento ministr 22.6.2011  
Naděžda Nováková Ostrava učitel/ka   22.6.2011  
Renata Stojanovová Chomutov     22.6.2011  
Helena Figallová Bílovec učitel/ka Státní maturity navíc narušily normální výuku na škole po 10 dnů.
Proč je skupina pro testy max. 15 žáků? (dřívější maturitní písemky psala celá třída a zvládlo se to!) Na osmiletých gymnáziích je ještě 7 ročníků, které musí někdo vyučovat=suplovat, to vás nezajímá?
22.6.2011  
Martina Daňková Brno maturant 2011   22.6.2011  
Dalibor Zálešák GML Brno učitel/ka   22.6.2011  
Martin Liebzeit Kladno     22.6.2011  
Milena Těšitelová Třeboň učitel/ka   22.6.2011  
Petr Svoboda Jaroměř manažer   22.6.2011  
Kateřina Semrádová Praha studentka pedagogiky   22.6.2011  
PhDr. Zdenka Podlipná Letovice učitel/ka   22.6.2011  
Jan Matějíček Jablonec nad Nisou Obchodní zástupce   22.6.2011  
Jiřina Třečková Cheb dělnice   22.6.2011  
Martin Adamec Jindřichův Hradec učitel/ka Dost bylo Dobeše!
Dost bylo Nečase!
Dost bylo ... !
22.6.2011  
Pavel Mika Praha bývalý učitel   22.6.2011  
Dana Slezáková Brno maturantka 2011 Pan Dobeš je nezvládl sám cvičně. Jak mohl změnit formu maturit během posledního roku studia?? 22.6.2011  
Jitka Adamovičová Praha učitel/ka   22.6.2011  
Marcela Spálová Nový Jičín učitel/ka   22.6.2011  
Markéta Kuchařová Praha   Zveřejněte testy i výsledky testů! 22.6.2011  
Ivona Čechovičová Brno účetní Moje dcera touto maturitou právě prošla, ale s tímto modelem nesouhlasím a děsím se toho, co naše ministerstvo připraví příští rok pro moji druhou dceru. 22.6.2011  
Renata Pavlíčková Brno ekonom Plně souhlasím, arogance pana ministra je nebetyčná. Moje dcera bude za 2 roky maturovat a byla bych nerada,aby ji tato šaškárna potkala. 22.6.2011  
Tomáš Bartůněk Zásada maturant 2011 Plně souhlasím s názorem p. M. Hejtmanové (České Budějovice, učitel/ka). Ústní maturita nebyla objektivní, právě z těchto důvodů. Testy se dají opsat za pár sekund, když lepší žák zvedne list. - není v moci učitele tohle uhlídat, to prostě nelze.. 22.6.2011  
Martina Tvrzová Tábor učitel/ka   22.6.2011  
David Kopecký Olomouc student   22.6.2011  
Jiří Vránek Tábor učitel/ka   22.6.2011  
Jitka Příběnská Tábor učitel/ka   22.6.2011  
Helena Kaločová Vsetín učitel/ka   22.6.2011  
Jarmila Lavičková Tábor učitel/ka   22.6.2011  
Barbora Sýkorová Praha studentka - sestra maturanta Naprosto souhlasím s otevřenými dopisy (učitelů i studentů). 22.6.2011  
Věra Křížová Třeboň     22.6.2011  
Hana Borkovcová Tábor učitel/ka   22.6.2011  
Dagmar Cimpová Tábor učitel/ka   22.6.2011  
Jaroslav Psík České Budějovice     22.6.2011  
Lumír Blažej Ostrava učitel/ka   22.6.2011  
David Stejskal Praha call operator Záleží mi na podobě maturitní zkoušky, kterou v budoucnu bude skládat můj mladší bratr studující
tč. na OA Holešovice v Praze.
22.6.2011  
Jiří Chmelík Karlovy Vary     22.6.2011  
Lenka Michálková Tábor učitel/ka   22.6.2011  
Zbyněk J. Mačát Brno lektor AJ   22.6.2011  
Hedvika Ortinská Praha student   22.6.2011  
Zdeněk Voráč České Budějovice redaktor   22.6.2011  
Jana Pilušová Zlín   Souhlasím s dopisem adresovaným panu ministrovi i s většinou komentářů. Jsem učitelkou na střední škole. Z mého pohledu jde opět o jeden velký podvod, o finanční profit stále stejných struktur, o neprofesionálně odvedenou práci. Sebechvála pana ministra je obdivuhodná. Jsou to ovšem jen další lži, kterým má uvěřit naše veřejnost/podobně jako rámcovým vzdělávacím plánům, které nefungují a nám spolkly spoustu času, který jsme mohli využít smysluplněji/.
Jak máme věřit ve správnost zkoušek, objektivnost a určitý stupeň náročnosti, když pracovníci ministerstva nedokáží doplnit ani tak jednoduchý harmonogram, kterým by co nejméně zasáhli do výuky a co nejvíce ulehčili maturantům, jejichž zájmem je udělat v co nejkratším čase složit mat. zkoušku, znát co nejdříve výsledky a věnovat se přijímacímu řízení na VŠ?Proč existuje dvojstupňovost mat. zkoušek? Pro jedny je zkouška příliš jednoduchá, pro jiné neúměrně náročná.Ať ti, kteří chtějí mít maturitní zkoušku přidají ve svém úsilí, ale proč mají jít ostatní maturanti s po dlouhá léta nastavenou laťkou o tolik dolů?
Má to být cílený útok na úroveň vědomosti žáků? Laťka totiž - aby se to jaksi zprůměrovalo- půjde u středoškoláků dolů. Ne půjde, ona se tam už plíživě posouvá.
Do školství nejdou finance /kdepak, nejsme Česká pošta či České dráhy/, učitelé jsou apatičtí, každý rodič má pocit, že by byl stejným, ne-li lepším pedagogem, na VŠ tohoto typu se hlásí minimum studentů, učitelé se stávají lehce manipulovatelným stádem, které bez reptání vyplňuje tabulky, nesmyslné dotazníky /Barvy života/ a stále ještě věřím, že to má smysl.
Kam až budeme ochotní jít? Co všechno budeme muset překousnout? Myslím, že trpělivost mnohých je u konce...
22.6.2011  
Martin Třetina Brno lékař   22.6.2011  
Livie Zbavitelová Brno učitel/ka   22.6.2011  
Mgr. Martina Dolečková Lanškroun učitel/ka Souhlasím s tím, že didaktický test z CJL na základní úrovni neměl nic moc společného s učivem, které by se mělo na střední škole vyučovat. Proto nevím, jak se může započítávat výsledek do známky z českého jazyka. Jde spíše o selský rozum nebo studijní předpoklady, chcete-li. Také zbytečné papírování je obtěžující, učitel je spíše sekretářkou a učí ve svém volném čase. O objektivitě se také mluvit nedá, zvláště hodnotí-li výtvor žáka pouze jeden hodnotitel. Jsem novou podobou maturitní zkoušky znechucena a volám zpět po starých dobrých slohových pracech, jako to bylo v dobách, kdy jsem studovala já a jednotná zadání se vyhlásila rozhlasem. Dnes by to šlo samozřejmě e-mailem. 22.6.2011  
Hana Novotná Brno stavební technik Celý systém je úděsný.Aby se maturanti dozvěděli výsledky maturit s několikatýdenním odstupem - hrozné, otázky v testech?....... raději bez komentáře. 22.6.2011  
Petr Pícha Písek ředitel gymnázia S textem dopisu souhlasím, není k tomu co dodat. Snad jen toto: Ti, kdož se (zcela mylně) považují za naše neomezené vládce, mají jen takovou moc, jakou jim dovolíme. 22.6.2011  
Zuzana Fabiánová Liberec     22.6.2011  
Milan Katrušák Český Těšín bývalý učitel   22.6.2011  
Radek Matušů Vsetín     22.6.2011  
Helena Honnerová České Budějovice učitel/ka   22.6.2011  
Kateřina Sýkorová Liberec referent České pojišťovny Naprosto souhlasím s celým zněním dopisu!! 22.6.2011  
Jitka Wirknerová Jindřichův Hradec učitel/ka   22.6.2011  
Barbora Šamalová Jindřichův Hradec učitel/ka   22.6.2011  
Olga Škrobáková Hodonín učitel/ka   22.6.2011  
Marcela Jurková Uherské Hradiště učitel/ka   22.6.2011  
Pavel Cibulka Chomutov ředitel školy   22.6.2011  
Kamila Bergmannová Liberec učitel/ka Vy, co o tom budete příště rozhodovat, zvažte prosím tento můj nápad:
Přizvěte k tvůrčí práci na pořádně připravených maturitách učitele a profesory z praxe. Nechte si od nich poslat zpětnou vazbu - co se povedlo a nepovedlo na letošních zkouškách. A raďte se s nimi o podobě příštího pokusu. V tom bychom pak opravdu mohli vidět zájem o společný posun v jedné části našeho upadajícího školství.
22.6.2011  
Dana Zemanová Jindřichův Hradec učitel/ka   22.6.2011  
Zdeněk Hrkal Cheb učitel/ka   22.6.2011  
Miroslav Ouzký,DiS. Hořice záchranář   22.6.2011  
Šárka Zhřívalová Brno finanční manažer   22.6.2011  
Michal Šebesta Pelhřimov učitel/ka   22.6.2011  
Martina Trčková Vsetín učitel/ka   22.6.2011  
Vít Pokorný Česká Lípa učitel/ka Dobeš a Cermat představují technokratické vedení úřednických hlupáků. S lidmi tohoto typu se můžete na školách setkat běžně. Pořád mluví o objektivním hodnocení, o tom, že díky státní maturitě bude hodnocení nezávislé a podobné nesmysly. Objektivita a nezávislost hodnocení neznamená nic jiného než závilost na neosobním technokratickém myšlení byrokratických postupů. Škola, resp. stát tak říká svým občanům, že ne osobní zodpovědnost a schopnost postavit se za vlastní práci, ale řeč čísel a správně odškrtaných kolonek je měřítkem kvality. Nadosobní objektivismus je pouze maskou mocenské vůle technokratů jakéhokoliv politického ražení a jasným krokem proti občanské společnosti. 22.6.2011  
Mgr. Renata Doležalová Sokolov učitel/ka   22.6.2011  
David Nehrkorn       22.6.2011  
Dana Kratochvílová Praha učitel/ka   22.6.2011  
Jakub Konečný Hradec Králové, Hodonín absolvent pedagogické fakulty   22.6.2011  
Jakub Mikeš Praha IT administrátor Naprosto souhlasím 22.6.2011  
Eva Aronová Praha asistentka   22.6.2011  
Michal Cerman Vrchlabí podnikatel   22.6.2011  
Barbora Beránková Liberec Studentka   22.6.2011  
Mgr. Miroslav Půža Hradec Králové Odborný asistent na pedagogické fakultě   22.6.2011  
vít pokornýá česká lípa učitel/ka   22.6.2011  
Jaroslava Sedláčková Brno učitel/ka   22.6.2011  
Martina Pjontková Ostrava učitel/ka   22.6.2011  
Tomáš Komárek Brno finanční manažer   22.6.2011  
Jitka Pereková České Budějovice učitel/ka   22.6.2011  
Tereza Kotasová Krnov studentka Naprosto souhlasím. 22.6.2011  
Marek Dočekal Praha student FHS UK Plně souhlasím se zněním dopisu a podporuji. 22.6.2011  
Rudolf Kotas Krnov OSVČ Plně souhlasím. 22.6.2011  
Ondřej Kotas Krnov student Plně souhlasím 22.6.2011  
Jana Dvořáková České Budějovice učitel/ka   22.6.2011  
Petra Kotasová Krnov PID Plně s vyjádřením souhlasím, zkoušela jsem test z českého jazyka, který je k dispozici na internetu a mám pocit, že ne všechny otázky se týkají češtiny. Dále si myslím, že je naprosto zcestné mít výsledky z písemných maturit až 17 dní po jejich napsání. Ti, kteří se hlásili na vysoké školy, se účastnili přijímacích zkoušek aniž by věděli, zda udělali maturitu. Toto je podle mě naprosto nepřípustné a odporuje to selskému rozumu. 22.6.2011  
Šárka Skalická Hradec Králové studentka pedagogické fakulty   22.6.2011  
Dana Bocimová Brno     22.6.2011  
Jakub Ouhrabka Liberec učitel/ka   22.6.2011  
Dalibor Martišek Šlapanice učitel/ka Mohu jen zopakovat to, co jsem připsal již ke svému podpisu pod dopis Dany Večerkové. Takto chápaná maturita je podle mě jen dalším krokem k likvidaci naší nastupující inteligence. Je to rafinovaný teroristický útok, který není veden bombami, ale lidskou hloupostí. Al Káida se má od našeho ministerstva ještě hodně co učit... 22.6.2011  
Jana Fleková Brno učitel/ka   22.6.2011  
Pavla Kolářová Cheb učitel/ka   22.6.2011  
Pavol Kufel Teplice učitel/ka   22.6.2011  
Zdena Hoferová Brno učitel/ka   22.6.2011  
Renata Honzová Brno učitel/ka   22.6.2011  
Hana Šramarová Trutnov učitel/ka   22.6.2011  
Ivana Křepelková Rumburk bývalá učitelka AJ test z ČJ a literatury- základní úroveň nezkoumal znalosti, ale spíše IQ; jako učitelka AJ mohu konstatovat,že test z AJ-vyšší úroveň měl listening na takové úrovni, že ho zvládne bez obtíží jen rodilý mluvčí, student, který žil v zahraničí, anebo žák z bilingvální anglofonní rodiny; testy nepovažuji za validní, nezkoumají naučené znalosti 22.6.2011  
Martina Schmiedová Brno     22.6.2011  
Štěpán Málek Hradec Králové učitel/ka, vš pedagog Souhlasím naprosto ve všech bodech. 22.6.2011  
Ing.Eva Hojná Trutnov učitel/ka   22.6.2011  
Míla Menšíková Praha     22.6.2011  
Lenka Bednářová Cheb     22.6.2011  
Markéta Pernová Roudnice nad Labem učitel/ka   22.6.2011  
Ing.Charlotta Švehlíková Brno     22.6.2011  
Bohuslava Křížová Praha účetní   22.6.2011  
Marie Šafránková Jindřichův Hradec učitel/ka   22.6.2011  
Štefan Mozol   podnikatel   22.6.2011  
Jana Ortová Uherský Brod učitel/ka Učím už mnoho let a jsem skutečně znechucená a zklamaná řadou věcí, které se týkají letošní státní maturity, např.kvalitou a složením didaktického testu z českého jazyka pro základní úroveň, ke kterému jsem se dostala díky stránkám www.eduin.cz. Teď už chápu,proč testy okamžitě nezveřejnil CERMAT- ze strachu z oprávněné kritiky od odborníků. Argument, že žáci učilišť test ve velké míře nezvládli, je sice hezký, ale to jsme věděli i bez testu. Proč si moji studenti ( i ti nejlepší ) nezvolili vyšší úroveň z češtiny, i když v ní při generálce v říjnu uspěli? Proč by to dělali, když v diskusi na Čt 24 pan ministr i pan Zelený přiznali, že "zanedbali" jednání s vysokými školami o přihlédnutí k výsledkům státních maturit. Jak je to po tolika letech příprav vůbec možné?
Také ústní podoba zkoušky z cizího jazyka tak, jak je koncipována, je silně stresující jak pro studenty, tak pro učitele. Harmonogram maturit , který byl řadu let rozumně zavedený, měl svůj řád,byl letos úplně nedomyšlený,takže VŠ k výsledkům maturit přihlížet ani nemohly. A pak ministr ohlásil jako vylepšení a novinku, že se příště písemné zkoušky opět vrátí před ústní, připadala jsem si jako v Kocourkově.
Dále mě velmi znechucovalo, jak si různá prohlášení CERMATU a ministra protiřečila. Pravidla se měnila v průběhu hry. Unikla databanka pracovních listů? Podle CERMATU se nic se nestalo.Pokud ale databanku učitel otevře, hned v úvodu najde varování, že nemá listy zpřístupńovat studentům, protože by byla narušena objektivita zkoušky. Studenti si během chvilky mohli v abecedně řazeném seznamu databanky najít listy ke svým 20 přečteným , či z internetu staženým knížkám,a nemuseli procházet 2000 stránek, jak tvrdili pan ministr i CERMAT.
Jak mohou být vůbec tyto maturity objektivní, když písemné práce opravuje v češtině a v cizím jazyce pouze 1 hodnotitel, a ne 2, jak nám na počátku CERMAT sliboval?
Pan ministr nám poděkoval za práci,ale o spravedlivém finančním ohodnocení učitelů, kteří absolvovali řadu školení na úkor zdraví a volného času, maturity připravovali a hodnotili , nemůže být vůbec řeč. Po tolika letech příprav a neskutečné sumě vynaložených finančních prostředků (jak to ,že to jde na Slovensku udělat o tolik levněji?) jsem očekávala, že se kvalita , objektivita a prestiž maturit zvýší. Bohužel opak je pravdou.
22.6.2011  
Marian Golis Jihlava pracovník ve vzdělávací instituci   22.6.2011  
Jana Makovičková Trutnov učitel/ka   22.6.2011  
Markéta Dušková Vsetín učitel/ka   22.6.2011  
Karel Kyncl Trutnov     22.6.2011  
Jarmila Kodejšová Jablonec n. N. učitel/ka   22.6.2011  
Ivana Vyvlečková Trutnov učitel/ka   22.6.2011  
Stanislav Klenovec Praha učitel/ka   22.6.2011  
Ludmila Chvalinová Brno   Firma, která odvedla nekvalitní práci, by měla vrátit peníze. 22.6.2011  
Lenka Závrská Vsetín učitel/ka   22.6.2011  
Svatava Cigánková Ostrava učitel/ka   22.6.2011  
Josef Goláň Vsetín učitel/ka   22.6.2011  
Hana Maštalířová Vsetín učitel/ka   22.6.2011  
Lenka Rakovská Vsetín učitel/ka   22.6.2011  
Jana Straková Brno ekonom Zvláště souhlasím s pasáží v dopisu, kde je zdůrazněno, že organizace jedné jednotné státní maturitní zkoušky pro všechny podoby středního vzdělávání je systémová chyba a rezignace na tento model, který v Evropě praktikují pouze tři státy je nezbytně nutná, protože nelze srovnávat nesrovnatelné.

Souhlasím rovněž s tím, že je nutné bezodkladně začít pracovat na změnách zákona, jež umožní tento špatný model maturitní zkoušky opustit.

22.6.2011  
Marianna Davidová Vsetín učitel/ka   22.6.2011  
Svatava Graclíková   učitel/ka   22.6.2011  
Barbora Matušů Vsetín učitel/ka   22.6.2011  
Elena Zemanová Praha   Nové maturity mi vzaly spoustu času - přípravami pracovních listů počínaje, desítkami vyplněných protokolů a nutností dohnat třítýdenní ztrátu výukových hodin v nematuritních třídách konče. O iluze jsem nepřišla, ty jsem ani neměla. 22.6.2011  
Sylvie Ošťádalová Praha     22.6.2011  
Eliška Zrůstová Č. Budějovice učitel/ka   22.6.2011  
Ing. Zuzana Druckmüllerová Brno učitel/ka   22.6.2011  
Ivan Stejskal Dvůr králové nad Labem Maturant Koncept tzv."státních maturit" je od samého počátku chybný.Dále,jestliže student pochybil v jedné ze tří částí,neudělal celou a musí opakovat vše znova.Domyšleno do důsledků : jestliže jedna část "státních maturit" byla chybná a neobjektivní,nech´t se zruší celá.Ovšem pochybuji,že si pánové Dobeš a Zelený domysleli svou zodpovědnost za osudy tisíců studentů,které nesmyslně poškodili.Rozhodně to nevylepší "ABL" diskutéři v internetových diskuzích. 22.6.2011  
Alena Mojžíšková Oldřichov u Duchcova účetní jako matka dvou dcer, které maturovaly normálně a jako babička vnučky která letos maturovala,(na vyznamenání) nesouhlasím se státními maturitami, studenti dříve maturovali dva dny, letos přes týden a výsledky se dozvěděli až po zkouškách na vysoké školy. 22.6.2011  
Ivana Bejčková Teplice učitel/ka   22.6.2011  
Vladimír Kojan České Budějovice učitel/ka Plně souhlasím. 22.6.2011  
Vlastimil Kundert praha Student   22.6.2011  
Aleš Březina Praha     22.6.2011  
RNDr. Stanislav Búth Praha 4 učitel/ka   22.6.2011  
Ing. Michal Meluzín Brno podnikatel Připadá mi, že se jednalo o samoúčelnou změnu, která nepomohla školství samotnému a už vůbec ne studentům. Pane ministře, není ostuda přiznat neúspěch a snažit se o zlepšení... 22.6.2011  
Růžena Průšová Jindřichův Hradec učitel/ka Zcela souhlasím!Státní maturita je "kamufláž" a jeden velký TUNEL!!! 22.6.2011  
Milan Zachodil Hodonín učitel/ka   22.6.2011  
Pavel Říha Brno učitel/ka   22.6.2011  
Věra Kovaříková Lanškroun učitel/ka Souhlasím s již uvedenými komentáři. Jen lehce doplním: pojetí ústní maturity z cizího jazyka považuji za dobré, jen bych místo čtyř částí zařadila jen 3, takhle je to závod s časem a letem světem. A rozhodně bych uvítala jednodušší tabulku hodnocení - udělit a shodnout se v 39 bodech je úkol vyžadující delší čas, než ten, který máme k dispozici. 22.6.2011  
Lubomír Purmenský Nový Jičín učitel/ka   22.6.2011  
Petr Šulc Jindřichův Hradec učitel/ka   22.6.2011  
Michal Novotný       22.6.2011  
Eva Hoznauerová Praha     22.6.2011  
Daniela Dalecká Kolín učitel/ka   22.6.2011  
Jaroslav Sedlář Brno student MU ESF Přijde mi to jako drahá šaškovina. Díky bohu jsem maturoval v roce 2007 na jednom z nejprestižnějších brněnských gymnáziu-GML, jehož profesor je za touto akcí, kterou plně podporuji.
Taky mám přítelkyni, která má mamku kantorku na dalším gymnázii a učitelské komentáře a práce, kterou musela udělat navíc ve svém volném čase a bez ocenění mi přijde nevkusná, když se za celý celek státním maturit utratilo tolik zbytečných peněz. Strčte si to někam a odejděte.
22.6.2011  
Marie Vávrová Brno učitel/ka   22.6.2011  
Tomáš Horák Hořice učitel/ka   22.6.2011  
Bc. Jan Odcházel Praha student ČZU Praha   22.6.2011  
Martin Axmann Brno řidič   22.6.2011  
Michaela Šilhavá Rokycany podnikatelka Přesto, že nejsem učitelka, téma se mě dotýká, protože již brzy budu mít maturanta doma. Souhlasím se vším, co je v dopise uvedeno. Je to zase jedna uspěchaná "reforma", kterou se politici snaží prosadit již pouze z principu, aby bylo po jejich. Bez ohledu na průzkumy a varování odborníků, že tudy cesta nepovede. Ostatně jako ve spoustě dalších případů. Myslím, že o rezignaci by vzhledem k dosavadním (ne)výsledkům měla rozmýšlet celá vláda. 22.6.2011  
Anna Golembiovská   učitel/ka   22.6.2011  
Svetlana Drábková Brno konzultantka   22.6.2011  
Jaroslav Ryšavý Frýdlant nad Ostravicí Asistent dopravy   22.6.2011  
Renata Trnková Praha   plně souhlasím 22.6.2011  
Marta Nekužová Kladno učitel/ka   22.6.2011  
Barbora Dvořáková Kostomlaty nad Labem studenta PedF UK   22.6.2011  
Tereza Lenhartová Brno studentka   22.6.2011  
Anna Sekeráková Kladno učitel/ka   22.6.2011  
Martin Kváča Praha učitel/ka Mé články na internetových novinách Neviditelný pes:

1)Český stát a Centrum dluží učitelům: hodnotitelům a tvůrcům pracovních listů společné části maturitní zkoušky miliony korun

Za konání jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce maturitní zkoušky, se platí úhrada 1.500,-Kč, kterou uchazeč o vykonání jednotlivé zkoušky zaplatí před zahájením zkoušky. Škole náleží podíl z úplaty uhrazené Centru ve výši nezbytných nákladů spojených s konáním této zkoušky, nejvýše však 50% úplaty. (§ 50, Vyhlášky 177 ze dne 10. června 2009).


1. Náklady spojené s maturitní zkouškou stanovené Vyhláškou 177

Jednotlivá maturitní zkouška společné části tak stojí 1.500,-Kč, jak stanoví Vyhláška 177. Pokud student maturuje ze dvou předmětů společné části, stát hradí celkovou částku 3.000,-Kč, při maturování z třech předmětů Centrum od státu inkasuje částku 4.500,-Kč za jednoho studenta, při skládání čtyř zkoušek to je pak cena 6.000,-Kč. Každá škola však na studenta dostává celkovou sumu 500,-Kč na zajištění maturitních zkoušek společné části bez ohledu na jejich počet.
Předsedovi zkušební maturitní komise náleží odměna ve výši 130,-Kč za každou započatou hodinu výkonu činnosti předsedy. (§47, odst. 1 Vyhlášky 177)
Odměna přísluší na základě smlouvy uzavřené podle občanského zákoníku 16) splatná v pravidelných termínech pro výplatu mzda nebo platu zaměstnance v pracovním poměru.
Dne 27. května 2011, tedy v poslední den konání ústních zkoušek obdržují ředitelé středních škol jiné znění Vyhlášky, podle které odměna musí projít účetnictvím, platit z ní daň, a zdravotní pojištění. Došlo tak k jednostranné změně znění smlouvy a sice po dokončení zadané práce ze strany předsedů maturitních komisí.
Komisaři náleží odměna ve výši 130,-Kč za každou započatou hodinu výkonu činnosti předsedy. (§47, odst. 2 Vyhlášky 177)
Odměna přísluší na základě smlouvy uzavřené podle občanského zákoníku 16) splatná v pravidelných termínech pro výplatu mzda nebo platu zaměstnance v pracovním poměru.
Zatím nedošlo k jednostranné změně znění smlouvy.
Hodnotiteli náleží odměna ve výši 100,-Kč za jednu opravenou písemnou práci. (§47, odst. 3 Vyhlášky 177)
Odměna přísluší na základě smlouvy uzavřené podle občanského zákoníku 16) splatná v pravidelných termínech pro výplatu mzda nebo platu zaměstnance v pracovním poměru.
Zatím nedošlo k jednostranné změně znění smlouvy.
2. Náklady spojené s maturitní zkouškou, které nejsou stanovené Vyhláškou 177

I. Zkouška z českého jazyka a literatury

a) Ústní zkouška ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura trvá nejdéle 15 minut. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut.
Pro ústní zkoušku společné části ředitel školy stanoví a zpřístupní žákům školy do 30. září školního roku, v němž se maturitní zkouška koná, školní seznam literárních děl, který obsahuje pro základní úroveň 40 literárních děl, pro vyšší úroveň nejméně 105 literárních děl. …
Žák odevzdá vlastní seznam literárních děl řediteli školy, 20 literárních děl pro nižší úroveň, 30 literárních děl pro vyšší úroveň. … Ředitel školy zajistí pracovní listy pro žáky k dílům z jejich seznamu literárních děl. …
Pracovní list je tvořen výňatkem z uměleckého textu, výňatkem neuměleckého textu a vymezením struktury ústní zkoušky. …
Ředitel může využít již vytvořený pracovní list z nabídky pracovních listů Centra. Centrum zpřístupní oprávněným uživatelům nabídku pracovních listů prostřednictvím informačního systému centra a to nejpozději do 30. září školního roku, v němž se maturitní zkouška koná. …
(§ 6, odst. 1 - 6 Vyhlášky 177)

Během této doby však dochází k úniku informací z informačního systému centra a pracovní listy jsou přístupné i neoprávněným uživatelům. Ředitel Centra Ing. Zelený se pak k této věci vyjadřuje slovy: „…češtináři si stejně raději vytvoří své vlastní…“
A má žel pravdu, neboť úroveň a kvalita uniklých pracovních listů je na pováženou.
Pokud učitelé českého jazyka a literatury nechtějí pracovat s takto zveřejněným materiálem, a ani nemohou, neboť by tak porušili zákon a napomáhali by tak bezpečnostnímu a organizačnímu incidentu, jsou nuceni vytvořit své vlastní pracovní listy. Počet pracovních listů se odvozuje od odevzdaných seznamů literárních děl. (§ 6, odst. 3 Vyhlášky 177)
Vzniká tu tak nespočetné množství kombinací a téměř na každé střední škole nutnost vytvořit něco kolem 145 původních jedinečných pracovních listů, aby ústní zkouška z českého jazyka a literatury společné části maturitní zkoušky vůbec mohla proběhnout.
Přípravu pracovních listů učitelé českého jazyka a literatury podle znění Vyhlášky 177 provádějí bez nároku na finanční odměnu.

b) Hodnocení žáka z ústní zkoušky společné části ze zkušebních předmětů český jazyk a literatura navrhnou hodnotitelé zkušební maturitní komisi po ukončení zkoušek v daném zkušebním dni. … Výsledné hodnocení ústní zkoušky společné části založené na shodě hodnotitelů a schválené zkušební maturitní komisí předseda zkušební maturitní komise předá bez zbytečného odkladu řediteli školy a oznámí je veřejně žákovi. (§ 22, odst. 4 Vyhlášky 177)
Hodnotilelem může být jmenován pedagogický pracovník, který
- splňuje podmínky k výkonu činnosti učitele střední školy, které umožňují vyučovat předmět, který je obsahem zkoušky
- má platné osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitele …(§ 44, odst. 3 Vyhlášky 177)
Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitele podle školského zákona se vydává v písemné podobě a obsahuje
- název, adresu sídla, identifikační číslo Centra a jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby oprávněné k vydání osvědčení za Centrum a její podpis (Ing. Zelený)
- jméno, popřípadě jména, a příjmení a datum narození osoby, která bude vykonávat funkci hodnotitele
- název funkce, informace o délce a obsahu provedeného školení k výkonu funkce, datum a místo vydání a dobu platnosti osvědčení. V případě osvědčení pro hodnotitele se také uvádí název zkušebního předmětu, ve kterém je hodnotitel oprávněn hodnocení provádět. …(§ 43, Vyhlášky 177)

Hodnocení ústní zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura podle
znění Vyhlášky 177 koná hodnotitel bez nároku na finanční odměnu a to přesto, že byl pro tento specifický úkon odborně proškolen.
Hodnotitel ústní zkoušky je tak podle znění Vyhlášky 177 diskriminován, neboť hodnotiteli písemné práce náleží odměna 100,-Kč za každou opravenou práci. (§47, odst. 3 Vyhlášky 177)

II. Zkouška z cizího jazyka

c) Ústní zkouška společné části ze zkušebního předmětu cizí jazyk trvá nejdéle 15 minut. Příprava k ústní zkoušce trvá 20 minut.
Pro ústní zkoušku společné části žák obdrží jeden číslovaný pracovní list, jehož číslo si vylosuje. Pracovní list je zpracován ve dvou vyhotoveních jedno je určeno pro žáka a jedno pro hodnotitele.
Každý pracovní list obsahuje v jedinečné kombinaci tři zkušební úlohy zpracované Centrem a jednu zkušební úlohu (tzv. třetí list) zpracovanou školou podle předlohy (šablony) stanovené Centrem. Listinnou podobu pracovních listů zhotoví škola prostřednictvím informačního systému Centra ze sady zkušebních úloh zpracovaných Centrem a z jedné zkušební úlohy zpracované školou. …
Minimální počet pracovních listů pro jeden zkušební předmět dané úrovně obtížnosti a pro jednu maturitní komisi je 25. (§ 8, odst. 1 - 5 Vyhlášky 177)

Vzniká tu tak nespočetné množství kombinací a téměř na každé střední škole nutnost vytvořit něco kolem 50 původních jedinečných „třetích“ pracovních listů, aby ústní zkouška z cizího jazyka společné části maturitní zkoušky vůbec mohla proběhnout.
Přípravu „třetích“ pracovních listů učitelé cizích jazyků podle znění Vyhlášky 177 provádějí bez nároku na finanční odměnu.

d) Hodnocení žáka z ústní zkoušky společné části ze zkušebních předmětů cizí jazyk navrhnou hodnotitelé zkušební maturitní komisi po ukončení zkoušek v daném zkušebním dni. … Výsledné hodnocení ústní zkoušky společné části založené na shodě hodnotitelů a schválené zkušební maturitní komisí předseda zkušební maturitní komise předá bez zbytečného odkladu řediteli školy a oznámí je veřejně žákovi. (§ 22, odst. 4 Vyhlášky 177)
Hodnotilelem může být jmenován pedagogický pracovník, který
- splňuje podmínky k výkonu činnosti učitele střední školy, které umožňují vyučovat předmět, který je obsahem zkoušky
- má platné osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitele …(§ 44, odst. 3 Vyhlášky 177)
Osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitele podle školského zákona se vydává v písemné podobě a obsahuje
- název, adresu sídla, identifikační číslo Centra a jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby oprávněné k vydání osvědčení za Centrum a její podpis (Ing. Zelený)
- jméno, popřípadě jména, a příjmení a datum narození osoby, která bude vykonávat funkci hodnotitele
- název funkce, informace o délce a obsahu provedeného školení k výkonu funkce, datum a místo vydání a dobu platnosti osvědčení. V případě osvědčení pro hodnotitele se také uvádí název zkušebního předmětu, ve kterém je hodnotitel oprávněn hodnocení provádět. …(§ 43, Vyhlášky 177)

Hodnocení ústní zkoušky ze zkušebního předmětu cizí jazyk podle
znění Vyhlášky 177 koná hodnotitel bez nároku na finanční odměnu a to přesto, že byl pro tento specifický úkon odborně proškolen.
Hodnotitel ústní zkoušky je tak podle znění Vyhlášky 177 diskriminován, neboť hodnotiteli písemné práce náleží odměna 100,-Kč za každou opravenou práci. (§47, odst. 3 Vyhlášky 177)


Mgr. Martin Kváča
Předseda maturitní komise
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680

Zadavatel
Hodnotitel ústní části zkušebního předmětu anglický jazyk
Hodnotitel písemné části zkušebního předmětu anglický jazyk
Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1

V Praze 29. května 20112) Maturitní početní úlohy ministra Dobeše

„Až za čtyři roky vyprší Cermatu smlouvy na rozvoz maturit do škol, tak se překlopí jednoduchá a levná elektronická forma zkoušky i na střední školy. Teď máme čtyři roky na to, abychom vybavili střední školy počítači,“ říká ministr Dobeš ve svém rozhovoru s Davidem Váchalem v deníku Metro dne 6. června 2011.
Ale když se řekne „A“, mělo by se říci i „B“.

Každá střední škola má vybavenou počítačovou učebnu a sice v přibližném poměru 1:4, pokud bereme počet tříd v ročníku na počet počítačů. Máme-li tedy ve škole dvě třídy v jednom ročníku, tedy 64 žáků, škola pak zpravidla mívá jednu PC učebnu s 16 počítači. Jsou-li tu ročníky čtyři, bývají tu učebny dvě, tedy celkem 32 počítačů na školu.
První slovní úloha tedy zní, kolik počítačů musí pan ministr školám „dokoupit“, aby žáci na své maturitní testování nemuseli čekat ve frontách? Pokud i za čtyři roky k maturitě usedne devadesát tisíc středoškoláků, je tu nutnost do škol dokoupit cca 67.500 počítačů.
Nechť je průměrná cena jednoho počítače 15.000,- Kč. Kolik korun bude muset pan ministr uvolnit ze státní pokladny? Znalost násobilky tuto otázku zodpoví celkem rychle: jednu miliardu dvanáct milionů pět set tisíc korun.
Vypadá to jako úctyhodná investice do vzdělání, problém však vzniká se současnými předpisy, které by ve svém důsledku, jak se obávají ředitelé středních škol, nedovolily tyto počítače během školního roku běžně používat!
Otázka zda elektronická forma je bezezbytku levná není uspokojivě zodpovězena. To je ono nevyřčené „B“.
Pan ministr však dovedně maskuje a nevyslovuje ani ono „C“, a sice stále až podivně trčící problém ústní zkoušky, kdy školy budou každý rok na své vlastní náklady tisknout barevné kopie cermatovských pracovních listů k jazykovým zkouškám. –
Jako další příklad nevyřčených „B“ a „C“ nutno připojit výrok ředitele Cermatu, pana Zeleného, který se ve svém rozhovoru ze dne 4. června v Lidových novinách s Barborou Říhovou ohledně neodměňování hodnotitelů ústních zkoušek vyjádřil takto: „Hodnotitelé ústních zkoušek nedostávají nic, protože u nich sedí během své pracovní doby.“
Pan Zelený, stejně jako pan ministr, opomněl zmínit „B“ a „C“ své výpovědi, aby tato byla úplná a pravdivá.
Učitel je ve škole placen za výchovně vzdělávací činnost, která pochopitelně zahrnuje i zkoušení a testování, ale tato činnost, pokud se budeme držet zdravého rozumu, nemůže jít ve svých důsledcích proti většině zbývajících žáků středních škol, který daný rok nematurují. Státní maturita si nárokuje tři týdny mimořádných rozvrhů, kdy je výuka v nižších ročnících rozbitá a vyučovací proces je v tuto dobu fakticky pozastaven. Je asi smutné a výmluvné, když se vám kolega svěří, že do prvého ročníku, kde učí chemii (2 hodiny týdně), se za dobu tří týdnů dostal pouze jednou!
Učitel tak zadává a hodnotí po dobu tří týdnů na úkor zbylých studentů, neboť se stává vazalem jakéhosi Cermatu, který po něm tuto práci vyžaduje.
Maturita pana Zeleného a Dobeše tak na všech středních školách České republiky paralyzuje výuku na dobu tří týdnů!
Školní rok de-facto končí po velikonočních prázdninách.
Pan Zelený ještě opomněl další věc, tedy ono „C“, že pokud si maturant v tomto školním roce zvolí nepovinnou zkoušku z cizího jazyka, hodnotitel písemných prací, není stejně jako hodnotitel ústních zkoušek honorován, neboť vyčleněných 500,- Kč na školu a žáka jednoduše nedokáže tento výdaj pokrýt. Nedochází tak pouze k oné již tolik diskutované a z vyšších míst popírané diskriminaci hodnotitelů ústních zkoušek, ale i k popírání práva na finanční odměnu hodnotitelů zkoušek písemných!
Čtenář může v tuto chvíli namítnout, že v minulosti se také hodnotitelé nehonorovali, a má pravdu, jenže v té době se ze státního rozpočtu nevyčleňovalo 1.500,- Kč na zkoušku a žáka jak říká § 50, Vyhlášky 177 ze dne 10. června 2009: „Za konání jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce maturitní zkoušky, se platí úhrada 1.500,-Kč, kterou uchazeč o vykonání jednotlivé zkoušky zaplatí před zahájením zkoušky. Škole náleží podíl z úplaty uhrazené Centru ve výši nezbytných nákladů spojených s konáním této zkoušky, nejvýše však 50% úplaty“. –

A máme tu před sebou další početní úlohu z početnice pana ministra: „Kolik korun nás bude během následujících čtyř let stát státní maturita, a kolik korun z ní získá Cermat?
Řešení: Cermat od státu za každého maturanta dostává 1.500 korun násobeno počtem zkoušek, tedy pokud Cermat není dobročinná organizace a maturitní zkoušky nekoná zadarmo, či pokud si od státu neúčtuje symbolickou korunu na zkoušku a žáka.
Střední školy pak na každého maturujícího od Cermatu dostávají konstantních 500 korun, které mají pokrýt tzv. nezbytné náklady spojené s konáním těchto zkoušek a to bez ohledu na jejich počet!
Cermatu zbývají čisté dva a půl tisíce korun za každého maturanta, které vynásobeny celkovým počtem abiturientů dávají pohádkových dvě stě dvacet pět milionů korun. Stát však bude Cermatu platit dvě stě sedmdesát miliónů korun ročně.
V příštím roce tyto příjmy Cermatu mohou ještě zůstat stejné, neboť ministr stopl informatiku , ale další roky se ještě zvýší a to v případě, že si žáci středních škol budou muset zvolit nejméně tři zkoušky: češtinu, matematiku a cizí jazyk. Potom se český stát prohne nejméně o čtyři sta pět miliónů korun, Cermat pak získá tři sta šedesát milionů ročně.
V případě čtyř zkoušek zadávané Cermatem tu stát Centru zaplatí pět set čtyřicet milionů.
To nepočítáme další a nepovinné jazykové zkoušky, které tak navyšují příjmy Cermatu v plném rozsahu, neboť je hodnotitelé konají zadarmo.
Celkový objem na testování tak činí něco kolem jedné miliardy tři sta padesáti milionů  k tomu připočtěme náklady na PC, tedy něco kolem jedné miliardy dvanácti milionů pěti set tisíc korun, a máme tu dvě miliardy tři sta šedesát dva miliony korun za čtyři roky provozu státních maturit .
To je výsledek dvou početních úloh z početnice pana ministra Dobeše.

Martin Kváča
Gymnázium, Nad Štolou 1, Praha 7 V Praze 11. června 201122.6.2011  
Marcela Hejtmanová České Budějovice učitel/ka Státní zkouška v této formě nemůže být objektivní, zejména pokud školy jsou pod tlakem výsledků.
Přece učitelé nebudou škodit svým žákům, své škole i sobě, a zbytečně "strhávat" body tam, kde to není třeba.
Např. v ústní jazykové zkoušce. Její kritéria, ač se tváří superobjektivně, jsou ve skutečnosti naprosto subjektivní a umožňují téměř vždy nejvyšší nebo jen mírně snížené hodnocení. Totéž platí o písemné jazykové práci.
Při našem "školení hodnotitelů" bylo běžné, že vzorová hodnocení "expertů Cermatu" se naprosto lišila od hodnocení přítomných učitelů. Výborné výkony studentů byly experty Cermatu někdy nepochopitelně "penalizovány", a slabé výkony byly někdy hodnoceny vysoko.
Takže podle těchto kritérií se veškeré výkony např. žáků gymnázia mohly vejít do hodnocení odpovídajícímu 1 - 2. Totéž platí o jazykové písemné práci, kritéria opět velmi subjektivní.
Pokud jde o didaktické testy v jakémkoli předmětě, kde studenti odpovídají např. a, b, c, je velmi snadné, aby jeden dobrý žák vypracoval test a sdělil ostatním výsledky (studenti znají bezpočet způsobů, jak to udělat, zejména když výsledek je vyjádřen jedním písmenem).
Na "školeních hodnotitelů" jsme se my učitelé zděšení formou zkoušky, kterou nám vnucovali, marně dotazovali, kdo je jejím autorem. Ten se ovšem skrývá za pojmem "tým expertů Cermatu". Pokud vím, žádné jméno experta z žádného týmu nebylo zveřejněno. Jak to, že nejsou hrdi na svou práci? Každý odborník se normálně ve svém pracovním životopise honosí publikacemi a využitím výsledků své práce. Zajisté by měl považoval za významné uvést, že vypracoval maturitní testy používané pro státní maturitu.
22.6.2011  
Richard Kania Praha     22.6.2011  
Daniela Bělíková Vsetín učitel/ka   22.6.2011  
Robert Johnson   Student   22.6.2011  
Jana Stará Brno     22.6.2011  
Dagmar Toulová Opava učitel/ka   22.6.2011  
Jiří Machač Praha učitel/ka   22.6.2011  
Lucie Bojasová Ostrava učitel/ka   22.6.2011  
Zbyněk Filipi   učitel/ka   22.6.2011  
Pavel Juránek Brno IT konzultatnt   22.6.2011  
Hana Matějková Praha     22.6.2011  
Zdenka Beková Choceň učitel/ka Plně souhlasím s uvedenými argumenty. 22.6.2011  
Klára Wagnerová   učitel/ka   22.6.2011  
Jaroslava Hendrychová Praha učitel/ka Nestojím a stát nebudu! Jeho arogance mě dráždí. 22.6.2011  
Zuzana Knapova Trutnov     22.6.2011  
Lucie Poláková učitel/ka   22.6.2011  
Martina Kamenárová Doksy student VŠ   22.6.2011  
Petra Kučerová Teplice učitel/ka   22.6.2011  
Pavla Bradáčová Praha     22.6.2011  
Roman Glaser sociální pracovník   22.6.2011  
terezia Růžičková Karlovy Vary učitel/ka   22.6.2011  
Anna Hánková Praha studentka Pedagogické fakulty UK   22.6.2011  
Dagmar Němečková Jihlava učitel/ka   22.6.2011  
Milka Leškovská Praha učitel/ka Nesuhlasím se státní maturitou, obzvlášť s podobou jakou má ústní zkouška v CJ. Státní maturita má 4 části a ty mají ještě dvě nebo tři podčásti, takže ve skutečnosti maturuje spíš učitel než žák (musí nepřetržitě klást otázky a není prostor pro dostatečné ověření znalosti a dovedností studenta). Hodnoticí tabulka je překombinovaná (učitel podle ní musí hodnotit prakticky každou minutu)- dokonalý příklad toho, jak se to dělat nemá. 22.6.2011  
Vlasta Dvořáková Český Krumlov učitel/ka   22.6.2011  
Hana Lukšová Praha učitel/ka   22.6.2011  
Jiří Novotný Praha učitel/ka   22.6.2011  
Mária Klčová Praha učitel/ka Ať nelže! 22.6.2011  
Pavel Burian Praha zemědělec   22.6.2011  
Martin Hladký BRNO učitel/ka   22.6.2011  
Ivana Ďuričková Přerov učitel/ka   22.6.2011  
Miroslava Zavřelová Brno učitel/ka, i matka maturantky Plně souhlasím s každým slovem i každou tečkou. 22.6.2011  

Kontaktní adresa: zajicek@gml.cz
Správce webu: Daniel Kurowski, dakur@dta3.com