My za Vámi nestojíme
Otevřený dopis učitelů panu Josefu Dobešovi, ministru školství vlády České republiky
Na vědomí předsedovi vlády České republiky panu Petrovi Nečasovi a dotčeným výborům Parlamentu České republikyPane ministře,

nedávno ukončené maturitní zkoušky, poprvé organizované v takové míře státem, skončily podle Vás velkým úspěchem. Zkoušky prý prokázaly schopnosti, zvedly laťku, přinesly do škol odpovědnost, zúročily patnáctiletou práci odborníků. V rozhovoru pro Lidové noviny ze dne 18. června 2011 jste se vyjádřil takto: „A samotného mě překvapilo, že k žádným chybám nedošlo. Zejména díky učitelům a ředitelům. To je pro mě největší argument, že odborná veřejnost stojí za mnou. Kdyby mě chtěla potopit, udělala by to.“

Pane ministře, my za Vámi nestojíme.

Podle nás se nejednalo o úspěch, už vůbec ne bezchybný. Za 250 miliónů jsme se dozvěděli, že studenti odborných škol a učilišť hůře než studenti gymnázií a lyceí zvládají testy čtenářských schopností a vcítění do psychiky učitele. Kdo jen trochu zná učební plány škol, znal onen výsledek dávno před touto maturitou. Neodmítáme koncept státem řízené srovnávací zkoušky, naopak. Ale odmítáme tuto zmatečnou koncepci, při níž se protokolární obludnost (počet listů papíru nutných k maturitě jednoho žáka dosahuje nyní k číslu 70) snaží předstírat neexistující objektivnost zkoušky. Trojčlenné komplexní zkoušky, které oním objektivním srovnávacím nástrojem měly být, jsou ze dvou třetin v rukou jednotlivých škol, nikoli jednoho hodnotícího centra. Z poslední třetiny pak jsou v rukou organizace CERMAT. Jejich kvalitu, tedy kvalitu tzv. didaktických testů, podrobila kritické analýze skupina odborníků, kteří si svou dlouholetou prací na poli pedagogiky, didaktiky a tvorby testů vydobyli lidský i profesní respekt. Jejich recenze ukazují na vážná pochybení, která testy (zvláště test českého jazyka a literatury základní úrovně obtížnosti) diskvalifikují pro objektivní rozhodování. To je nepřijatelné pro všechny, kteří se zkoušek účastnili. Recenzenty lze odbýt slovy, že jsou najati za „mrzký peníz“, totéž lze říci o komentářích 12 500 lidí uvedených pod Otevřeným dopisem ministru školství (viz maturantiproti.cz). Ale tím se věcná podstata pochybností nevytratí, ač o to zodpovědní úředníci mimořádně usilují – především touhou utajit oficiální znění testů spolu s klíčem správných odpovědí do doby, kdy podle nich pro studenty skončí lhůta možné stížnosti. Tvrzení, že testy jako takové jsou takříkajíc posvátné, a tedy nedotknutelné, nepotvrzují ani právní názory, tím méně pak rozum, jehož užíváme.

Jsme si zcela vědomi toho, že stav české školy základní i střední není dobrý; počínaje rozpačitým vztahem k rámcovým a školním vzdělávacím programům, pokračuje nizoučkou prestiží přijímacího řízení na pedagogické fakulty a v první řadě konče podprůměrným zastoupením školství ve státním rozpočtu České republiky. Ale již dnes je možné začít uvažovat o spravedlivě očekávaném výkonu žáků, z něhož vzejde dosud neformulovaný standard maturanta, o ukončení ponižující hry na objektivní ústní a písemné maturitní zkoušky, které navrhujeme svěřit zpět do rukou škol, a o koncepci státních středoškolských zkoušek, které by mohly např. představovat vstupní test před školními maturitami. Tady mohou ležet prostředky, jimiž skutečně, nejen v představách, jednou zvedneme laťku.

Je nepřijatelné dále předstírat, že maturita byla bezchybná. Žádáme o okamžité zveřejnění všech didaktických testů spolu s klíči tzv. správných odpovědí. Žádáme jejich tvůrce a garanty, aby odpověděli na kritiku odborníků dostupnou na stránkách EDUin.cz, protože z (ne)kvality testů musíte vyvodit patřičné důsledky.

Organizaci jedné jednotné státní maturitní zkoušky pro všechny podoby středního vzdělávání považujeme za systémovou chybu a vyzýváme k rezignaci na tento model, který v Evropě praktikují pouze tři státy.

Je nutné bezodkladně začít pracovat na změnách zákona, jež umožní tento špatný model maturitní zkoušky opustit.

Žádáme Vás, abyste ve shodě se svými prohlášeními zvážil své setrvání ve funkci ministra školství.

Karel Lippmann, Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, České Budějovice
Stanislav Zajíček, Gymnázium Matyáše Lercha, Brno

Dopis podepsalo již 1555 lidí.

Souhlasíte-li s obsahem dopisu, budeme rádi, když jej svým podpisem podpoříte i jako neučitelé.

(Duplicitní podpisy jsou průběžně vymazávány.)


Jméno a příjmení Město Zaměstnání Komentář Podepsáno  
Jitka Jelšíková Praha administrativní pracovník   22.6.2011  
Helmut Harzer Ostrov učitel/ka   22.6.2011  
Magdalena Miláková Bílovec učitel/ka - legrace za drahé peníze
- posvěcená krádež
- dosud jsem mohla maturovat, od doby státní maturity nejsem kompetentní
22.6.2011  
Květa Plajnerová Praha učitel/ka   22.6.2011  
Dagmar Vacková Praha učitel/ka   22.6.2011  
Michal Rozmahel   lékař   22.6.2011  
Pavla Bojdová Blansko učitel/ka Souhlasím 22.6.2011  
Jitka Jašková Cheb     22.6.2011  
Pavla Bárová Praha sociální pracovnice   22.6.2011  
A. Bennour Teplice učitel/ka řiká se: kdo chce hledá způsob, kdo nechce hledá důvod - a Pan Ministr asi nechce 22.6.2011  
Bohumíra Dzirasová Kutná Hora učitel/ka   22.6.2011  
Bohumila Bauerová Praha   Pane ministře, ani já za vámi nestojím. Velmi ráda bych vás ignorováním maturit potopila, ale odnesli by to studenti. A to žádný kantor neudělá. Je smutné, že to nechápete.
S textem dopisu plně souhlasím.
22.6.2011  
Alexandra Bláhová Jindřichův Hradec asistentka pedagoga   22.6.2011  
Valerie Škodová Teplice učitel/ka   22.6.2011  
Hana Vrátilová Náchod učitel/ka Souhlasím s napsaným, vadí mně především neobjektivnost, odmítla jsem být méně přísná než jiné roky, ale trápí mě, že jsem tím vlastně poškozovala své studenty (čj), zkrátka slovy Cimrmanovými: někdo přece musí být průkopníkem slepých uliček, někdo přece musí dokázat, že vyfukováním kouře do vody zlato nevznikne - takže to, co pedagogové věděli dávno, teď ministerstvo se "zanedbatelnými" náklady zjistilo. 22.6.2011  
Pavel Bauer Pasečnice učitel/ka   22.6.2011  
Hana Konečná Domažlice učitel/ka   22.6.2011  
Mariana Dukátová Praha knihovnice,býv. pedagožka   22.6.2011  
Pavel Sáňka Brno ředitel střední školy Státní maturitu ano, ale takhle ne! Kdo tohle zplodil, asi nikdy maturitu v praxi neviděl. A její administrativní stránka je zcela mimo povolené tolerance zdravého rozumu. 22.6.2011  
Miloš Janderka JihlavaXX učitel/ka   22.6.2011  
Dagmar Dohnalová Olomouc učitel/ka Plně souhlasím. 22.6.2011  
Radek Kalač Praha 3 učitel/ka   22.6.2011  
Kristýna Titěrová Praha odborná pracovnice v neziskovém sektoru - oblast vzdělávání   22.6.2011  
Jiří Stejskal Kladno     22.6.2011  
Veronika Waldhansová Brno učitel/ka   22.6.2011  
Michal Žižka Brno učitel/ka   22.6.2011  
Květuše Martínková Teplice   Že si řádně plním své povinnosti zaměstnance neznamená, že s podobou maturit souhlasím. 22.6.2011  
Eva Dobrovolná Brno učitel/ka   22.6.2011  
Ladislav Vasevič Ostrava učitel/ka Děkuji za všechny, kteří již nemají dost sil a víry dále bojovat. 22.6.2011  
Vladimír Křešnička České Budějovice učitel/ka   22.6.2011  
Jana Rozsypálková Brno učitel/ka   22.6.2011  
Marian Páchnik Hostinné učitel/ka Plně souhlasím se zněním dopisu. Soudnost a empatie musí zvítězit nad demagogií a egoismem. A zdravý rozum nad byrokracií. 22.6.2011  
Martina Melníková újezd u brna Field force administrator   22.6.2011  
Roman Gregor Blansko učitel/ka   22.6.2011  
Ivana Hošková Týn nad Vltavou     22.6.2011  
Ricková Jarmila   matka maturanta Oprava ke komentáři Ricka Marek. Ńeprošel o 0,53% bodu. S dopisem rovněž souhlasím. 22.6.2011  
Ricka Marek   maturant 2011 Souhlasím s dopisem.Maturita není objektivní. V ústní maturitní zkoušce z JČ a slohu jsem dosáhl vysoké procento úspěšnosti, v nesmyslném didaktickém testu jsem neuspěl o 53% bodu a proto mám z celého JČ nedostatečnou a nemám maturitu. 22.6.2011  
Blanka Křapková Chrudim     22.6.2011  
Marie Dušková Praha učitel/ka   22.6.2011  
Drahomíra Kejzlarová Teplice     22.6.2011  
Jana Novotná Brno sociální pracovnice   22.6.2011  
Ing. Ivana Krusberská Ostrava     22.6.2011  
Ing. Kamil Podzemský, Ph.D. Sušice pracovník výzkumu plně souhlasím s textem dopisu! 22.6.2011  
Pavel Samec Tábor učitel/ka   22.6.2011  
Petra Vykopalová Rokycany Laborant K bezchybnému průběhu státních maturit ze strany Cermatu bych podotkla, že na SPŠE Plzeň nemohli někteří studenti obdržet 20.6. svá maturitní vysvědčení, protože po třech týdnech zpracovávní zaslal Cermat vysvědčení s chybami (např. se zaměněnými známkami z jednotlivých předmětů školní části maturity.) 22.6.2011  
Mgr.Marta Svobodová Třebíč speciální pedagožka Vážený pane ministře, prošel mýma rukama nespočetný počet dětí během mojí téměř 30 leté praxe, ty od školních let jsou dnes mezi maturanty a já se musím dívat na to, jak z úspěšných dětí se staly pod bičem SM neúspěšní studenti - pokusní králíčci. Souhlasím s dopisem bez vyjímky. 22.6.2011  
Miloslav Druckmüller Brno učitel/ka Ministersrvo školství nemá ani odborné ani morální kvality nutné k tomu, aby mohlo zasahovat do našeho školství. Hájí pouze zájmy úzké skupiny lidí , kteří finančně parazitují na školství. 22.6.2011  
Stanislav Čech Světlá nad Sázavou učitel/ka   22.6.2011  
Milomír Berka Praha učitel/ka   22.6.2011  
Veronika Cahová Brno pracovník útvaru kvality   22.6.2011  
Regina Kalabusová Chomutov technik   22.6.2011  
Eduard Beránek Chrudim ředitel gymnázia   22.6.2011  
Eva Tauchmanová Nová Paka zaměstnanec SŠ   22.6.2011  
Jan Mizerovský Praha, 110 00 učitel/ka   22.6.2011  
Romana Ondriašová Brno laborantka pane ministře, nejsem odborník, ale jsem matka maturanta! 22.6.2011  
Sylva Ondriašová Brno studentka FFMU   22.6.2011  
Jan Špaček Brno učitel/ka, muzikolog   22.6.2011  
Lenka Macálková       22.6.2011  
Vlastimil Krupička Plesná Obecní zastupitel   22.6.2011  
Jana Kolková Brno učitel/ka   22.6.2011  
Zuzana Dumková Brno Student FF (Český jazyk a literatura)   22.6.2011  
Pavel Hrtús Frýdek-Místek administrativa   22.6.2011  
Jan Glesner   Student   22.6.2011  
Kamila Ministrová Přerov maturant 2011   22.6.2011  
Pavel Braňka Opava student   22.6.2011  
Milan M. Horák Praha učitel/ka   21.6.2011  
Petr Hauzírek Praha pedagog   21.6.2011  
Adam Ráž   učitel/ka   21.6.2011  
Miroslav Pešek Praha učitel/ka   21.6.2011  
Alena Matějovská Nová Paka     21.6.2011  
Eva Večerková Brno učitelka VŠ   21.6.2011  
Štěpán Podešt Havlíčkův Brod     21.6.2011  
Dana Murárová Třebíč učitel/ka   21.6.2011  
Hana Habrzettlová Karlovy Vary     21.6.2011  
Darina Bártová Kladno VŠ pedagog výsledky státních maturit sklidíme na nastupujících 1. ročnících VŠ 21.6.2011  
Roman Topič Kroměříž Maturant 2011 Na mé dotazy na Cermat mi nikdy nebyly konkrétně zodpovězeny, vždy jsem dostal jen zavádějící a zkopírované odpovědi, které nevysvětlují problém na který jsem se tázal. Na infolince Cermatu mi ani nedokázali říct lhůtu na odvolání,... Do dnes mi nebylo vysvětleno proč jsem dostal jiné testy, které jsem neměl mít. Je to až k pláči. Děkuji všem co se snaží pro nápravu něco udělat 21.6.2011  
Marcela Trčalová Ostrava učitel/ka   21.6.2011  
Eva Potměšilová Praha     21.6.2011  
Ivana Uhlířová Nový Bydžov učitel/ka   21.6.2011  
Václav Malcánek   učitel/ka   21.6.2011  
Karolína Hanzlíková   maturantka 2011   21.6.2011  
Šárka Hrubá Praha průvodkyně   21.6.2011  
Vladislav Rytíř Uherský Brod student   21.6.2011  
Zuzana Vučková Praha     21.6.2011  
Jan Žídek Cheb učitel/ka   21.6.2011  
Vilém Valkoun Liberec učitel/ka   21.6.2011  
Miloslava Hodánková Sušice učitel/ka Jako učitelka českého jazyka na gymnáziu mám s touto formou maturity osobní zkušenost, souhlasím proto se zněním dopisu. 21.6.2011  
Drahomír Stanke Ostrava učitel/ka   21.6.2011  
Jakub Kocich Frýdek-Místek lesní dělník Státní maturita je hloupost. 21.6.2011  
Radka Štichová Roudnice nad Labem     21.6.2011  
Petra Bernatová Praha učitel/ka   21.6.2011  
Barbora Kaňoková Přerov student státní maturita je naprostá blbost pro odborné školy zaměřující se na něco úplně jiného a ještě k tomu, že byli dány žákům 4.ročníků až v době, kdy měli necelého půl roku před koncem ročníku, a taky proto, protože všechny školy měly absolutně jiné směrnice!! Tudíž, se nemohi srovnávat mezi sebou společnými státními maturitami. 21.6.2011  
Kateřina Adámková Brno maturantka 2011 Kritika "dětí" evidentně nestačila, teď máme zastání vyšších míst. 21.6.2011  
Tomáš Bermann Karlovy Vary Advokát   21.6.2011  
Hana Florianová Brno studentka   21.6.2011  
Nataša Šimků Praha učitel/ka   21.6.2011  
Marie Koláříková Loket studentka/začínající učitelka   21.6.2011  
Lubomír Bílek Rumburk učitel/ka Současné maturitní zkoušky jsou svou administrativou obludné. Spotřebu papíru, tonerů do tiskáren a dalšího materiálu by měl zaplatit "CERMAT" a ne daňoví poplatníci. Vypovídací schopnost srovnání maturantů gymnázií a středních odborných škol je takřka nulová. Porovnali snad tvůrci třeba jenom hodinové dotace jazyka českého, matematiky a cizích jazyků na gymnáziích a středních odborných školách? Myslím, že toto je jeden z aspektů, proč srovnání ndení zcela objektivní. 21.6.2011  
Světlana Lokočová Olomouc     21.6.2011  
Kryštof Bajgar   Student   21.6.2011  
Lucie Mauleová Praha studentka   21.6.2011  
Vojtěch Dušek Praha Překladatel   21.6.2011  
Karel Barták Praha marketingový specialista Vzdělanost českých žáků rapidně klesá a tato forma státní maturity k zvrácení tohoto trendu nikterak nepřizpívá. 21.6.2011  
Zuzana Bošková Praha   od samého začátku jsem proti státním maturitám z mnoha důvodů - ty se postupně ukazují jako oprávněné 21.6.2011  
Ludmila Bursíková Praha učitel/ka Plně souhlasím s myšlenkami v dopise 21.6.2011  
Naděžda Petrovičová Praha učitel/ka   21.6.2011  
Andrea Fišnarová Brno učitel/ka   21.6.2011  
Eva Cestarollo Žďár nad Sázavou Asistentka vedení   21.6.2011  
Petr Lachman Praha IT change manager   21.6.2011  
Martin Rožnovják Vsetín učitel/ka   21.6.2011  
Vít Hrazdíra Brno student   21.6.2011  
Josef Roušar Proseč učitel/ka   21.6.2011  
Ondřej Hošek Brno student VŠ   21.6.2011  
Jan Střecha Lanškroun učitel/ka Dokázal bych, pane ministře, pochopit, že jste byl nucen dokončit projekt, do kterého už bylo pohřbeno tolik peněz. Jakmile ale nahrazujete odbornou diskusi o kvalitě státních maturit ideologií, ztrácíte mou podporu. Naopak - jsem rád, že mezi signatáři tohoto dopisu nacházím jména lidí, kterých jsem si vždy vážil jako vynikajících pedagogů nebo skvělých spolužáků. Stando Zajíčku, dvacet let jsem Tě neviděl, ale děkuji Ti za odvahu, se kterou ses do toho pustil! 21.6.2011  
Michaela Vasiľková Hodonín student VŠ   21.6.2011  
Jan Kvirenc Praha učitel/ka   21.6.2011  
Rostislav Konůpka Praha v IT   21.6.2011  
Martina Mason Sokolov učitel/ka   21.6.2011  
Radim Ošmera Brno učitel/ka   21.6.2011  
Libor Kyncl Hustopeče učitel/ka, lektor Kritického myšlení, konzultant   21.6.2011  
Michala Žouželková Hradec Králové učitel/ka   21.6.2011  
Klára Jelínková Plumlov OSVČ   21.6.2011  
Jana Henzlová Brno učitel/ka   21.6.2011  
Mirka Mačejná Chvalšiny OSVČ Naprosto souhlasím se zněním dopisu a s uvedenými výtkami. 21.6.2011  
Daniela Sedláková Boskovice učitel/ka   21.6.2011  
Ivo Pohořelý Praha učitel/ka   21.6.2011  
Ivo Michal Praha 4 Hodkovičky státní zaměstnanec   21.6.2011  
Mgr. Barbora Verbová Brno učitel/ka   21.6.2011  
Zdeňka Tomanová Horní Planá invalidní důchodce Pryč se státní maturitou. Je to obludný systém, který nás stál 15 let práce a spoustu peněz a to vše k ničemu, pouze pro potěšení a uspokojení ega pana ministra školství. 21.6.2011  
Pavla Sikorová Liberec učitel/ka   21.6.2011  
Kristian Ostřížek Příbram učitel/ka   21.6.2011  
Bohuslava Drvotová Beroun     21.6.2011  
Irena Čechová Humpolec učitel/ka   21.6.2011  
Milena Eftimiadisová Brno učitel/ka   21.6.2011  
Andrea Vlková Brno učitel/ka   21.6.2011  
Ing. Lenka Vlková Šárová Most Metodický pracovník   21.6.2011  
Lenka Dohnalová Olomouc učitel/ka   21.6.2011  
Gabriela Pohanková Přelouč učitel/ka   21.6.2011  
Lucie Komoňová Prostějov student   21.6.2011  
Naděžda Koláříková Loket učitel/ka Nejhorší a Vámi v dopise nezmíněná není jen přehnané finanční prostředky do státní maturity vložené a nezaplacená práce učitelů a managemetů škol, ale také roztahanost maturit na dva měsíce!!
21.6.2011  
Marie Jeřábková Brno učitel/ka   21.6.2011  
Blanka Halbichová Ivančice     21.6.2011  
Tomáš Měšťánek Brno učitel/ka ANO - celostátním srovnávacím testům (jakožto předehře školní maturity), které by mohly posloužit přinejmenším jako část přijímacích zkoušek na vysoké školy.
NE - letošní nebo z ní odvozené podobné verzi, z níž mohou mít (po celá ta léta "přípravy") radost jen parazitující firmy (viz nevypověditelné smlouvy, uzavřené -!při prvním ostrém užití nevyzkoušené maturity! - na několik let dopředu).
21.6.2011  
ELIŠKA ČOBANOVÁ PRAHA učitel/ka já za vámi taktéž nestojím 21.6.2011  
Miroslava Černá Vsetín učitel/ka   21.6.2011  
Jan Habrych Plzeň učitel/ka   21.6.2011  
Šimon Dukát Praha Prodavač   21.6.2011  
Pavel Hrnčiřík Vsetín učitel/ka   21.6.2011  
Marie Leníčková Praha učitel/ka   21.6.2011  
Tomáš Jedlička Brno učitel/ka   21.6.2011  
Gabriela Ptáčková Brno OSVČ 21.6.2011  
Naděžda Chajmová Ivančice učitel/ka   21.6.2011  
Mgr.Kamila Pelešková Most učitel/ka Státní maturita není v zásadě špatná věc, ale bez té spousty papírů a různých obstrukcí a s úkoly jiného typu, pokud možno bez chyb... 21.6.2011  
Eva Rundová Karlovy Vary učitel/ka Sama jsem byla svědkem toho, že při zkoušení z jazyka byly obě hodnotitelky následně dotlačeny dohlížejícím inspektorem, ředitekou a předsedkyní k tomu, aby přepsaly počet bodů u dvou žákyň. Objektivita nulová. 21.6.2011 ?
Ludmila Pelková Rýmařov učitel/ka Státní maturita ano, ale v jiné podobě! 21.6.2011  
Dagmar Pavloušková Vsetín     21.6.2011  
David Javůrek Praha student   21.6.2011  
Marie Houserová Třebíč učitel/ka   21.6.2011  
Josef Křemenák Kutná Hora učitel/ka   21.6.2011  
Mgr. Daniela Minotti Brno     21.6.2011  
Kateřina Drábková Praha   Hodnocení zkoušky z cizího jazyka je neobjektivní. Jak by také mohlo, když písemné práce opravuje sám vyučující a již nikdo další... a hodnocení ústních zkoušek je výsměch. Zkuste mluvit se studentem, zadávat mu otázky a ještě zároveň zapisovat do tabulky složité hodnocení 0-3 v několika kategoriích, rychle vše sčítat... a sledovat časové úseky 1,5 minuty, 2 min.... fakt nadlidský výkon... nebo spíš výsměch těch nahoře... a to vše zadarmo. 21.6.2011  
Petr Lukasek Roudnice n.L. učitel/ka Plne se s textem ztotoznuji! 21.6.2011  
Pavel Petrišče Šternberk maturant 2012 dálkové studium   21.6.2011  
Karel Horák Valašské Meziříčí učitel/ka Jsem už sice v důchodu, ale mozek mi zatím nezměkl jako těm na ministerstvu školství 21.6.2011  
Ivo Klein Praha učitel/ka   21.6.2011  
Dana Machovská Brno učitel/ka   21.6.2011  
Zdenek Šišma Šternberk maturant 2012 dálkové studium Zcela souhlasím s dopisem učitelů. 21.6.2011  
Zbyněk Janda Plzeň Biochemik   21.6.2011  
Michal Plajner Praha   Pokud maturitu hodnotí pan Dobeš a pan Zelený, nemůže být hodnocení jiné než kladné.
Státní maturita v této podobě je paskvil.
21.6.2011  
Tomáš Korecký Praha učitel/ka   21.6.2011  
Irena Svobodová Praha učitel/ka   21.6.2011  
Vlasta Galisová Opava učitel/ka   21.6.2011  
Radoslav Holešovský   učitel/ka   21.6.2011  
Veronika Svobodová Brno učitel/ka   21.6.2011  
Irena Langerová Brno manažerka   21.6.2011  
Kamil Král       21.6.2011  
František Barták Praha učitel/ka   21.6.2011  
PhDr. Alena Cinková Brno učitel/ka   21.6.2011  
Svatopluk Sládeček ing.arch. Zlín důchodce Malá oprava. Ve stejném rozsahu proběhla v r.1998 a 1999 Sonda maturant. Organizoval ji Ústav pro informace ve vzdělávání. Ředitelem tohoto ústavu nebyl nikdo jiný než pseudopedagog P. Zelený. I přesto, že jak v r. 1998 a 1999 na něj podala SPŠ stavební Zlín, trestní oznámení, ministři školství přicházejí a odcházejí (J. Dobeš je po listopadu 1989 třináctý), Ing. P. Zelený zůstává. 21.6.2011  
Jitka Slavíková Brno odborný laborant   21.6.2011  
Věra Koudelková Praha učitel/ka   21.6.2011  
Pavel Kunčar Ostrava učitel/ka   21.6.2011  
Simona Škodová Olomouc učitel/ka   21.6.2011  
Dana Machutová Praha učitel/ka   21.6.2011  
Radovan Machálek Holešov učitel/ka   21.6.2011  
Vojtěch Hála Praha učitel/ka   21.6.2011  
Šárka Kvasničková Praha učitel/ka Sama jsem velmi unavená a znechucená z "papírové šikany" a píšu o ní na http://blogucitelka.blogspot.com/
Zdravím autory otevřeného dopisu.
21.6.2011  
Justýna Beránková Litoměřice student   21.6.2011  
Jana Jarrarová Brno učitel/ka   21.6.2011  
Hana Studenská Vsetín učitel/ka Nestojím za panem ministrem a dotýká se mne, pokud se zaštiťuje prací mou a mých kolegů. Celý průběh maturit provázela neuvěřitelná arogance a nekompetentnost za strany CERMATu . 21.6.2011  
Jaroslav Reichl Praha učitel/ka Souhlasím s dopisem. A to jak s popisem šílené administrativy (jako třídní vím, kolik papírů bylo nutné vyplnit, podepsat, ...), tak s principálně nesprávným způsobem maturitní zkoušky. 21.6.2011  
Macourek Praha Eletromechanik Nechápu proč se zlobíte na státní maturitu. Jelikož jsem se před 3 lety rozhodl, že si maturitu dodělám, tak jsem jí udělal, sice ne na výbornou, ale prospěl jsem. A to je mi letos 50 let. Takže mládež se asi moc neučí a pravděpodobně se fláká u počítačů, místo aby se učila. 21.6.2011  
MUDr. Libor Panoš Plzeň lékař, internista   21.6.2011  
Jan Pus Praha učitel/ka   21.6.2011  
Mgr. Marek Jančar Havířov učitel/ka   21.6.2011  
Jana Hanšpachová Praha učitel/ka "Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami!" Jan Amos Komenský


21.6.2011  
Zdeněk Žalud Planá nad Lužnicí učitel/ka   21.6.2011  
Martin Vojtěch Žamberk učitel/ka   21.6.2011  
pavel luffer brno ředitel školy   21.6.2011  
Jolana Bucková Tábor psycholog   21.6.2011  

Kontaktní adresa: zajicek@gml.cz
Správce webu: Daniel Kurowski, dakur@dta3.com