My za Vámi nestojíme
Otevřený dopis učitelů panu Josefu Dobešovi, ministru školství vlády České republiky
Na vědomí předsedovi vlády České republiky panu Petrovi Nečasovi a dotčeným výborům Parlamentu České republikyPane ministře,

nedávno ukončené maturitní zkoušky, poprvé organizované v takové míře státem, skončily podle Vás velkým úspěchem. Zkoušky prý prokázaly schopnosti, zvedly laťku, přinesly do škol odpovědnost, zúročily patnáctiletou práci odborníků. V rozhovoru pro Lidové noviny ze dne 18. června 2011 jste se vyjádřil takto: „A samotného mě překvapilo, že k žádným chybám nedošlo. Zejména díky učitelům a ředitelům. To je pro mě největší argument, že odborná veřejnost stojí za mnou. Kdyby mě chtěla potopit, udělala by to.“

Pane ministře, my za Vámi nestojíme.

Podle nás se nejednalo o úspěch, už vůbec ne bezchybný. Za 250 miliónů jsme se dozvěděli, že studenti odborných škol a učilišť hůře než studenti gymnázií a lyceí zvládají testy čtenářských schopností a vcítění do psychiky učitele. Kdo jen trochu zná učební plány škol, znal onen výsledek dávno před touto maturitou. Neodmítáme koncept státem řízené srovnávací zkoušky, naopak. Ale odmítáme tuto zmatečnou koncepci, při níž se protokolární obludnost (počet listů papíru nutných k maturitě jednoho žáka dosahuje nyní k číslu 70) snaží předstírat neexistující objektivnost zkoušky. Trojčlenné komplexní zkoušky, které oním objektivním srovnávacím nástrojem měly být, jsou ze dvou třetin v rukou jednotlivých škol, nikoli jednoho hodnotícího centra. Z poslední třetiny pak jsou v rukou organizace CERMAT. Jejich kvalitu, tedy kvalitu tzv. didaktických testů, podrobila kritické analýze skupina odborníků, kteří si svou dlouholetou prací na poli pedagogiky, didaktiky a tvorby testů vydobyli lidský i profesní respekt. Jejich recenze ukazují na vážná pochybení, která testy (zvláště test českého jazyka a literatury základní úrovně obtížnosti) diskvalifikují pro objektivní rozhodování. To je nepřijatelné pro všechny, kteří se zkoušek účastnili. Recenzenty lze odbýt slovy, že jsou najati za „mrzký peníz“, totéž lze říci o komentářích 12 500 lidí uvedených pod Otevřeným dopisem ministru školství (viz maturantiproti.cz). Ale tím se věcná podstata pochybností nevytratí, ač o to zodpovědní úředníci mimořádně usilují – především touhou utajit oficiální znění testů spolu s klíčem správných odpovědí do doby, kdy podle nich pro studenty skončí lhůta možné stížnosti. Tvrzení, že testy jako takové jsou takříkajíc posvátné, a tedy nedotknutelné, nepotvrzují ani právní názory, tím méně pak rozum, jehož užíváme.

Jsme si zcela vědomi toho, že stav české školy základní i střední není dobrý; počínaje rozpačitým vztahem k rámcovým a školním vzdělávacím programům, pokračuje nizoučkou prestiží přijímacího řízení na pedagogické fakulty a v první řadě konče podprůměrným zastoupením školství ve státním rozpočtu České republiky. Ale již dnes je možné začít uvažovat o spravedlivě očekávaném výkonu žáků, z něhož vzejde dosud neformulovaný standard maturanta, o ukončení ponižující hry na objektivní ústní a písemné maturitní zkoušky, které navrhujeme svěřit zpět do rukou škol, a o koncepci státních středoškolských zkoušek, které by mohly např. představovat vstupní test před školními maturitami. Tady mohou ležet prostředky, jimiž skutečně, nejen v představách, jednou zvedneme laťku.

Je nepřijatelné dále předstírat, že maturita byla bezchybná. Žádáme o okamžité zveřejnění všech didaktických testů spolu s klíči tzv. správných odpovědí. Žádáme jejich tvůrce a garanty, aby odpověděli na kritiku odborníků dostupnou na stránkách EDUin.cz, protože z (ne)kvality testů musíte vyvodit patřičné důsledky.

Organizaci jedné jednotné státní maturitní zkoušky pro všechny podoby středního vzdělávání považujeme za systémovou chybu a vyzýváme k rezignaci na tento model, který v Evropě praktikují pouze tři státy.

Je nutné bezodkladně začít pracovat na změnách zákona, jež umožní tento špatný model maturitní zkoušky opustit.

Žádáme Vás, abyste ve shodě se svými prohlášeními zvážil své setrvání ve funkci ministra školství.

Karel Lippmann, Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, České Budějovice
Stanislav Zajíček, Gymnázium Matyáše Lercha, Brno

Dopis podepsalo již 1555 lidí.

Souhlasíte-li s obsahem dopisu, budeme rádi, když jej svým podpisem podpoříte i jako neučitelé.

(Duplicitní podpisy jsou průběžně vymazávány.)


Jméno a příjmení Město Zaměstnání Komentář Podepsáno  
PaedDr. Milena Kostovská Trutnov učitel/ka Počáteční, možná i zprvu bohulibá, myšlenka se poněkud zvrhla. Cermat považuji za nejdokonalejší tunel na odliv peněz z českého školství. Už není čas si nalhávat, že se touto podobou maturity něco zlepší. Musí se začít změnami na pedagogických fakultách, pak na základních školách, a ne od středních škol, tedy od konce. Poslední dobou mám pocit, že školství ničí někdo zcela záměrně. Pokud vychováme blbce, budou lépe manipulativní. Nemám zájem se na tom podílet. Kde je jaká objektivita, když zkouším i opravuji "sama" a didaktický test není o tom, co se studenti naučili, ale o tom, s jakým IQ přišli na svět. Většinou ti s menším IQ jsou pilnější a snaživější. Přesto neuspěli. Co je společnosti platný člověk s vysokým IQ, ale líný jako veš. Takoví kupodivu uspěli. Není něco špatně? Kde si společnost neumí přiznat, že je něco špatně, tam je špatně úplně všechno. 21.6.2011  
Jiří Stejskal Kolín ředitel dopravy Být pedagogem bylo vždy obtížné,ale v této demotivující situaci je to boj s větrnými mlýny.Díky těm,kdo i tak dokáží studenty naučit a motivovat je k výsledkům. 21.6.2011  
Michal Javora Brno učitel/ka   21.6.2011  
Draha Vaňharová Znojmo učitel/ka   21.6.2011  
Marie Bicková Praha 5 učitel/ka S textem souhlasím. Mám pouze výhradu k podpoře státní maturity jako takové. Domnívám se, že úroveň středoškolského vzdělání řeší sama praxe, tedy vysoké školy a zaměstnání, které (obě) musejí vyvíjet tlak na kvalitu absolventů SŠ.Anebo - pročpak máme školní inspekci? Není to snad mnohem méně nákladné řešení? Či si snad naše malá zemička může dovolit tak velkorysé investice do kontroly vzdělání. Nemá snad větší smysl investovat do vzdělání samotného? 21.6.2011  
Jaroslava Vlčková Uh. Hradiště učitel/ka   21.6.2011  
Jiří Dantlinger učitel/ka   21.6.2011  
Martina Schubertová Havířov učitel/ka   21.6.2011  
Štěpánka Máchová Dobříš učitel/ka Maturitu v této podobě považuji za zločin spáchaný na českém školství! Všichni tvůrci by měli nést především hmotnou zodpovědnost....potom by takový zmetek mohl těžko spatřit světlo světa. 21.6.2011  
Martin Nerud Boskovice učitel/ka   21.6.2011  
Martina Seidlerová Olomouc učitel/ka   21.6.2011  
Jakub Šedivý Plzeň učitel/ka Státní maturita ano, ale lépe!!! 21.6.2011  
Ing. Václav Fiala, CSc. Benešov učitel/ka Některé výhrady k byrokratické organizaci a funkci IT- HW i SW techniky jsem již tlumočil Cermatu. S kritikou obsahových nedostatků testů souhlasím. 21.6.2011  
Pavel Kubíček Brno učitel/ka   21.6.2011  
Ivana Nová Kladno učitel/ka Panu ministrovi bych doporučila, aby si jednou tuto "geniální" akci plnohodnotně na škole zorganizoval. 21.6.2011  
Vlasta Kacetlová Pardubice učitel/ka   21.6.2011  
Nikola Jakubcová Frýdlant referent logistiky   21.6.2011  
Alena Smejkalová Plzeň učitel/ka odpověď pana ministra považuji za arogantní, místo aby se vážně zabýval oprávněnými připomínkami, hdnotí je jako účelové, uměle vyvolané atd. Nejsem proti státní maturitě jako takové, ale rozhodně je nutno na její podobě ještě mnoho pracovat. 21.6.2011  
PhDr. Barbora Bednaříková Brno učitel/ka   21.6.2011  
Aleš Adámek Plzeň učitel/ka Neztotožňuji se s celým textem tohoto dopisu, ale plně souhlasím s názorem, že současná podoba tzv. státních maturit je opravdu nešťastná, což se bohužel naplno ukázalo právě v oblasti českého jazyka a literatury, předmětu z podstaty svého vnitřního založení a ustrojení vlastně objektivně neuchopitelného, a tudíž v této své podstatě jen obtížně měřitelného, o čemž se, zřejmě nechtěně, přesvědčili i doposud anonymní tvůrci zejména tzv. uzavřených úloh didaktického testu... 21.6.2011  
Jan Klíma Kolín učitel/ka   21.6.2011  
Milan Barták Brno učitel/ka   21.6.2011  
Jaroslava Mazáčová Praha učitel/ka Stejný paskvil jako státní maturity jsou i státní závěrečné zkoušky. 21.6.2011  
Miloslava Bačová Teplice učitel/ka   21.6.2011  
Markéta Dvořáčková   vyučující VŠ Ministr Dobeš měl odstoupit už dávno i z mnoha dalších důvodů. 21.6.2011  
Josef Coufal Lanškroun učitel/ka   21.6.2011  
Marie Křížová Praha lektorka   21.6.2011  
Lubomír Vrba Písek učitel/ka Celá reforma, počínaje RVP, ŠVP a nakonec i maturita je přímou příčinou poklesu kvality našeho školství. Politici, kteří v minulosti vše prosadili, byli dostatečně a včas odbornou veřejností varováni, na jakou cestu se tím naše školství vydalo. Byli jako hluší a výsledkem je faktické vyvedení tolik potřebných prostředků z již tak chudého školství do všelijakých agentur, dceřiných společností samotného ministerstva školství a servisních společností. Tedy tunelování. Úpadek vzdělanosti, na jehohož počátku spirály se nacházíme, je jenom jakýmsi bonusem k výdělkům těchto společností. 21.6.2011  
Olga Krátká učitel/ka   21.6.2011  
Petra Kotyzová Kotyzová učitel/ka diletantismus 21.6.2011  
Daniela Dalecká Kolín     21.6.2011  
Petra Přeučilová Praha učitel/ka   21.6.2011  
Nora Janečková Brno učitel/ka   21.6.2011  
Libuše Lysová Dublin Region učitel/ka, bývalá,nyní žijící v Irsku Se státními maturitami souhlasím,ale ne v této podobě.Není možné srovnávat nesrovnatelné!Zde v Irsku jsou už mnoho let státní maturity,žádné jiné.Lze to proto,že všechny střední školy mají stejnou náplň učiva,liší se pouze úrovní škol.Školy tu nejsou odborné.Maturity zde právě skončily a trvaly dva týdny,byly písemné,pouze u cizích jazyků proběhly i ústní zkoušky.Výsledky studenti dostanou 15.8. a jsou pro ně zároveň vstupem na vys.školy,záleží na počtu bodů,které celkově získali a jaké požadavky mají jimi vybrané školy.Druhý den po vykonané zkoušce z daného předmětu je na internetu zveřejněno znění otázek a každý rok si studenti kupují učebnice se sadou testů,které byly použity v posledních deseti letech.Jako v mnoha oblastech si tvůrci vzali příklad ze zahraničí a upravili po česku!!! 21.6.2011  
Klára Motlochová Hořice učitel/ka   21.6.2011  
Petr Káninský Třeboň ředitel   21.6.2011  
Pavel Žďárský Říčany   Stávající podoba tzv. státní maturity je paskvil, nesouhlasím s ní. Nestojím za vámi! 21.6.2011  
Jan W. Jongepier Veselí nad Moravou učitel/ka   21.6.2011  
Mirko Amler Praha 6 učitel/ka Ale opravdu ne !!!!!!!!!!!!!!!§ 21.6.2011  
Dítětová Ivana Blansko     21.6.2011  
jana urbánková praha     21.6.2011  
Jiří Tuček Kolín učitel/ka Kromě výhrad zmíněných v dopise mám k průběhu maturit výhradu zcela zásadní, která doposud nezazněla. Mám zřetelné signály od maturantů o tom, že na některých škol typu SOŠ a SOU byly záměrně umožněny nejen spolupráce žáků, především při didaktických testech, ale i poskytnutí správných odpovědí žákům ze strany učitelů, vše pod tlakem možné neúspěšnosti školy a následným poklesem počtu uchazečů o studium. 21.6.2011  
Mgr. Hana Schnablová Moravský Krumlov učitel/ka   21.6.2011  
Helena Zavřelová Brno učitel/ka   21.6.2011  
Mgr. František Kopecký Praha     21.6.2011  
Ivana Babková Týniště nad Orlicí učitel/ka Vzhledem k faktu, že v základní variantě maturity z matematiky obstojí leckterý žák 9. tř. ZŠ, doporučuji skládat tuto zkoušku již ve věku 15 let. 21.6.2011  
Romana Rýcová České Budějovice učitel/ka Plně souhlasím! 21.6.2011  
Drahuše Tkačíková Lanškroun učitel/ka   21.6.2011  
Vlastimil Vlček Valašské Meziříčí učitel/ka Naprosto souhlasím se zněním dopisu a s důvody, jež k němu vedly. 21.6.2011  
PaedDr. Radmila Dobešová bydliště - Šenov u Ostravy učitel/ka V době, kdy chybí vybavení učeben i kabinetů vyčujících, a to i nejnutnější vybavení, v době, kdy se na školách příliš šetří energiemi - je trestuhodné vyhazovat tolik peněz za "nové maturity". Neboť je proti rozumu nedat dětem řádnou střechu nad hlavou i krmi, přitom kupovat pro ně exkluzivní hračky. Které, jak víme, fantazii nerozvíjejí. A když, tak velmi bídně. 21.6.2011  
Tomáš Borýsek Brno učitel/ka   21.6.2011  
Eliška Hornátová Praha bývalá učitelka   21.6.2011  
Miloš Kejzlar Teplice učitel/ka Obyčejné darebáctví! 21.6.2011  
Ing. Jan Cenek Bučovice učitel/ka Především autoři didaktického testu z CJL by měli být hnáni k zodpovědnosti - včetně pana ministra a ředitele Cermatu. 21.6.2011  
Antonín Kolář Plzeň učitel/ka   21.6.2011  
Jiří Štern   učitel/ka   21.6.2011  
Olga Hradčovská Praha 10 učitel/ka Naprosto souhlasím s obsahem dopisu - příliš drahé, byrokratické, didaktický test nekorespondující s učivem SŠ. Někdo si slušně vydělal, ale učitelé zase pracovali mnoho hodin zadarmo. V jakémkoli jiném resortu by tenhle paskvil vůbec neprošel, protože by ho nikdo bez honoráže nerealizoval.

21.6.2011  
Michaela Amlerová Praha 6 učitel/ka   21.6.2011  
Lucie Štrajtová Hořice učitel/ka   21.6.2011  
Petr Krátký Brno učitel/ka   21.6.2011  
Jitka Blašková Lichnov u Bruntálu bývalá učitelka   21.6.2011  
Jiřina Ireinová Rožnov pod Radhoštěm učitel/ka, učitelka SŠ Plně souhlasím s námitkami studentů proti chybám ve státní maturitě, byť jsou to chyby různého druhu. 21.6.2011  
Klára Nejezchlebová Huntířov překladatelka   21.6.2011  
Markéta Zachová Brno učitel/ka   21.6.2011  
Rostislav Riško Příbram učitel/ka   21.6.2011  
Šárka Matušková Brno učitel/ka   21.6.2011  
Eva Slámová Hořice   S dopisem plně souhlasím a jsem ráda, že někdo i v této překotné době našel čas a sílu, zareagovat pravdivě na současnou situaci. Díky. 21.6.2011  
Pavel Žemla Brno učitel/ka   21.6.2011  
Dana Richterová Brno     21.6.2011  
Marta Šíbová   učitel/ka   21.6.2011  
Dana Mikulková Brno učitel/ka Nezruší-li se čtyřleté učební obory s maturitou a obludné množství nepotřebných soukromých středních škol, nemůže se systém vylepšit a vždy vznikne z maturity hybridní kočkopes. 21.6.2011  
Mgr. Libuše Kohoutková Brno středoškolská učitelka v.v.   21.6.2011  
Mgr. Martina Kozáková Brno učitel/ka   21.6.2011  
Milan Kulhánek Broumov učitel/ka Plně souhlasím s textem dopisu. M.Kulhánek, učitel Gymnázia Broumov 21.6.2011  
Zdeňka Vašínová Brno     21.6.2011  
Miloš Winkler Brno učitel/ka Souhlasím s dopisem, ministerstvo překrucuje fakta a nebere v potaz kritiku ze strany odborníků. Myslím si, že i to je jeden z důvodů, proč Cermat nechce zveřejnit testy. 21.6.2011  
Martina Benešová Brno   již sama jsem poslala P. Zelenému dopis, v kterém jsem žádala o objasnění některých nejasností, ale nebylo mi odpovězeno. 21.6.2011  
Zdeněk Jakl Tachov učitel/ka Reformátoři českého školství postupně:
1. Tolerovali drahou a nekontrolovatelnou inflaci SŠ a VŠ, čímž otevřeli cestu ke snižování požadavků na studenty i učitele.
2. Liberalizovali obsah vzdělávání pomocí tzv. ŠVP a zkomplikovali tím objektivní vyhodnocování vzdělávacích výsledků.
3.Začali s nápravou kvality vzdělávání od střechy - reformou maturit. Tzv. státní maturity ve stávající podobě nenesou žádné znaky léku našeho školství a zůstanou jen dalším příznakem vážné choroby.
A nejcitelnější následky uvedených reforem teprve nastanou...
21.6.2011  
Michal Müller Praha 9 učitel/ka   21.6.2011  
RNDr.Aleš Mareček, CSc. Brno učitel/ka   21.6.2011  
Veronika Matušková Brno studentka Byli jsme se školstvím na dobré cestě, jedni z nejlepších, proč chcete přebírat systémy, které nemají úspěch?
Přetvářejte věci, ale k lepšímu!
21.6.2011  
Jitka Kodrová Praha učitel/ka   21.6.2011  
Daniela Veselovská Praha učitel/ka   21.6.2011  
Pavel Koukal Brno učitel/ka   21.6.2011  
Petr Smolák Ostrava učitel/ka   21.6.2011  
Petra Hanušová Brno učitel/ka   21.6.2011  
Simoneta Dembická Brno učitel/ka   21.6.2011  
Kateřina Buchtová   učitel/ka   21.6.2011  
Jan Bičovský Praha učitel/ka   21.6.2011  
Anna Káňová Modřice stavební technik   21.6.2011  
Vratislav Bartušek Brno ředitel školy   21.6.2011  
Ing. Věra Helceletová Brno učitel/ka   21.6.2011  
Vít Slíva Brno učitel/ka   21.6.2011  
Aleš Raška Brno     21.6.2011  
Eva Zajíčková Brno učitel/ka   21.6.2011  
Mikuláš Utinek Brno maturant 2011   21.6.2011  
Pavel Blažek Brno učitel/ka   21.6.2011  
Mgr. Petr Tesař Plzeň     21.6.2011  
Hana Křetínská Brno     21.6.2011  
Renáta Řezníčková Brno učitel/ka   21.6.2011  
Eva Brunnová Brno učitel/ka   21.6.2011  
Petr Koutný Brno učitel/ka   21.6.2011  
Martin Kadlec Brno učitel/ka   21.6.2011  
Jan Němec Praha učitel/ka, vysokoškolský učitel   21.6.2011  
Jiří Lukáš Brno učitel/ka   21.6.2011  
Karel Mikula Brno ředitel   21.6.2011  
Sylva Zajícová Hořice učitel/ka   21.6.2011  
Šárka Šandová Hořice     21.6.2011  
Tomáš Papírník Brno učitel/ka Neúměrná náročnost přípravy pro ředitele školy.
Jsem pro centrální písemné vstupní testy pro ústní školní část.
21.6.2011  
Břetislav Kožušník Ostrava učitel/ka   21.6.2011  
Zdeňka Vítková Praha editorka   21.6.2011  
Eva Kutalová Brno   plně souhlasím 21.6.2011  
Renata Kuhejdová Brno     21.6.2011  
Eva Malířová Brno učitel/ka   21.6.2011  
Martin Krejčí Brno učitel/ka Plně se ztotožňuji s autory otevřeného dopisu. 21.6.2011  
David Vlk Brno     21.6.2011  
Tereza Bílá České Budějovice obchod.manager   21.6.2011  
Josef Kučera Praha 8 maturant   21.6.2011  
Jiří Kislinger Brno vědecko-výzkumný pracovník (chemie)   21.6.2011  
Hana Kuberová Brno architekt   21.6.2011  
Lenka Bednářová Hořice učitel/ka   21.6.2011  
Martina Lojdová Brno učitel/ka   21.6.2011  
Veronika Lojdová Brno maturantka 2011   21.6.2011  
Jana Blažková Přerov učitel/ka   21.6.2011  
Andrea Kirchnerová Brno učitel/ka   21.6.2011  
Miroslava Prudká Brno učitel/ka   21.6.2011  
Jana Janová Brno     21.6.2011  
Petr Halberstadt Brno herec   21.6.2011  
Václava Dužárová Rumburk studující při zaměstnání   21.6.2011  
Miroslava Koutná Litoměřice maturantka   21.6.2011  
Aleš Jelínek Brno     21.6.2011  
Beata Kynclová Hustopeče učitelka, lektorka Kritického myšlení, konzultantka   21.6.2011  
Jan Zezula Lanškroun     21.6.2011  
Marcel Musiolek Brno učitel/ka   21.6.2011  
Tomáš Křemen Tábor student   21.6.2011  
Pavel Měrka Ostrava     21.6.2011  
Jiří Slezák Hořice     21.6.2011  
Monika Blahníková Brno knihovnice   21.6.2011  
Renata Vaďurová Olomouc     21.6.2011  
Lukáš Rýdlo Brno učitel/ka   21.6.2011  
Markéta Bidlová Praha učitel/ka   21.6.2011  
Renata Vordová *Plzeň lektorka 16 let jsem učila na gymnáziu a několik důvodů, jež jsou zmíněny v dopise mne dovedly k tomu, že jsem odešla do soukromé sféry. Za jiných podmínek bych ráda na gymnáziu zůstala. 21.6.2011  
Zdeněk NUTZ Letohrad učitel/ka   21.6.2011  
Radek Sárközi       21.6.2011  
Jana Petrů Praha učitel/ka   21.6.2011  
Kateřina Kobosilová Brno učitel/ka   21.6.2011  
Eliška Kantárová Rokycany učitel/ka   20.6.2011  
Martina Polachová Brno architekt   20.6.2011  
Jan Sládek Praha 6 učitel/ka, VŠ pedagog Výsledky státních maturit jsem sklízel u přijímaček... 20.6.2011  
Ladislav Fedor Sušice učitel/ka   20.6.2011  
Lukáš Foldyna Frýdlant nad Ostravicí učitel/ka   20.6.2011  
Aleš Říman Havlíčkův Brod učitel/ka   20.6.2011  
Tomáš Nečas Zlín Student   20.6.2011  
Jana Málková Praha     20.6.2011  
Martin Sedlák   učitel/ka   20.6.2011  
Jiří Guth Borovany ekolog   20.6.2011  
Dagmar Daňková Zlín učitel/ka   20.6.2011  
Sylva Třináctá Brno učitel/ka   20.6.2011  
Miroslav Kubera Brno učitel/ka   20.6.2011  
Roman Podlena Brno učitel/ka   20.6.2011  
Robert Havlásek Brno učitel/ka   20.6.2011  

Kontaktní adresa: zajicek@gml.cz
Správce webu: Daniel Kurowski, dakur@dta3.com